Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
joi, 20 iunie 2024

Începe examinarea pentru posturile de conducere a unităţilor de învăţământ

Miercuri, 12 octombrie, cu începere de la ora 10:00, se desfășoară proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar. Proba vizează evaluarea aptitudinilor cognitive şi a competențelor manageriale ale candidaților și constă în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test-grilă cu itemi elaborați de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

isj-mm-400x265La nivel de Maramureş, 247 de cadre didactice s-au înscris la concursul pentru posturile de conducere. Au fost declarate vacante 168 de posturi de director şi 63 de posturi de director adjunct.

189 de dascăli candidează pentru funcţia de director şi 58 pentru funcţia de director adjunct.

Membrii comisiilor de concurs vor evalua testul-grilă în aceeași zi, după expirarea duratei maxime de rezolvare, în prezența candidaților și a 2 martori aleși succesiv dintre candidați. Rezultatele probei scrise nu se contestă.

Pentru fiecare probă de concurs punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Sunt declarați „admiși” candidații care au realizat un punctaj de cel puțin 35 de puncte pentru fiecare probă și din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel puțin 105 puncte.

Ulterior candidaţii vor susţine alte două probe: analiza CV-ului (realizată în plenul comisiei de concurs, în prezența candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute de metodologie şi pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV), respectivun interviu în fața comisiei de concurs, în care se apreciază scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea de către candidația ofertei manageriale și a unui plan operațional pentru un an, cu o durată de maximum 30 de minute, conform criteriilor și punctajelor din metodologie. Toate probele sunt obligatorii și sunt monitorizate de observatorii desemnați de Ministerul Educației.

Este declarat „promovat” la concurs, candidatul „admis” care a obținut cel mai mare punctaj total. În cazul egalității de punctaj, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Dacă și în această situație egalitatea se păstrează, pentru unitățile de învățământ cu filiera tehnologică, este declarat „promovat” candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocațională, cel care are specialitatea corespunzătoare profilului predominant al unității de învățământ, iar pentru celelalte unități de învățământ este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Dacă și în această situație egalitatea persistă, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a CV-ului.

Cadrele didactice care promovează concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau director adjunct vor fi numite prin concurs şi vor semna un contract de management pe o perioadă de patru ani.

În 18 noiembrie se vor afişa rezultatele concursului. Depunerea contestaţiilor va avea loc în perioada 21-23 noiembrie. În perioada 24 noiembrie – 9 decembrie se vor soluţiona contestaţiile şi se vor afişa rezultatele finale. Validarea în consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean a rezultatelor finale ale concursului şi transmiterea acestora către Ministerul Educaţiei se va face în 16 decembrie.

 

Lăsaţi un răspuns