Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
joi, 1 decembrie 2022

Întronizarea Preasfinţitului Părinte Iustin ca întâistătător al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului

In 27 decembrie, sărbătoarea Sfântului Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, Episcopia Maramureşului şi Sătmarului a fost în mare sărbătoare: instalarea celui de-al XXX-lea episcop din istoria de peste 600 de ani a Eparhiei, perioadă în care de trei ori a fost răstignită şi de trei ori a înviat.

intronizare-episcopCel de-al XXX-lea Episcop instalat este Preasfinţitul Părinte Iustin, ales în această importantă demnitate, fără odihnă, în data de 16 decembrie 2016, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a fost timp de 22 de ani Arhiereu-vicar al Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului. Ceremonia a vut loc la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, ctitorie a Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin.

Sfânta Liturghie Arhierească oficiată de un sobor de 17 arhierei

Importantul moment al instalării a fost precedat de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească oficiată de un sobor de 17 Arhierei, alcătuit din Î.P.S. Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi locţiitor, până azi, la întronizare, de Episcop al Maramureşului şi Sătmarului, Î.P.S. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Î.P.S. Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Î.P.S. Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, Î.P.S. Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, P.S. Corneliu, Episcopul Huşilor, P.S. Sofronie, Episcopul Oradiei, P.S. Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmaruluii, P.S. Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, P.S. Petroniu, Episcopul Sălajului, P.S. Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei, P.S. Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, P.S. Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei, P.S. Varlaam Ploieşteanul,  Episcop-vicar patriarhal, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, P.S. Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, P.S. Ignatie Mureşanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei.

        După citirea Sfintei Evanghelii, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învăţătură cu titlul „La Crăciun se redeschide Raiul”, pornind de la citirea Apostolului duminicii, din Faptele Apostolilor 7, 56, unde se vorbeşte despre moartea mucenicească a Sfântul Arhidiacon Ştefan şi se reproduc cuvintele lui: „ Şi a zis: Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu!”

        Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corurile reunite „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” şi corala preoţească „Arhanghelii” a preoţilor din Episcopie, dirijate de pr. dr. Petrică Aurelian Covaciu.

Solemnitatea întronizării Preasfinţitului Părinte Iustin ca Episcop al Maramureşului şi Sătmarului

Ceremonia întronizării a început cu citirea Gramatei Mitropolitane de către Preasfinţitul Părinte Ignatie Mureşanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Române a Spaniei şi Portugaliei, în care, printre altele, se spune:

„Facem cunoscut tuturor această Gramată Mitropolitană şi dăm alesului Episcop, Preasfinţitului Părinte Iustin, împuternicirea canonică de păstorire ca Episcop al păzitei de Dumnezeu Episcopii a Maramureşului şi Sătmarului ca toate oraşele şi satele care ţin astăzi şi vor ţine şi în viitor de această Sfântă Episcopie drept mărturie că Preasfinţia Sa, dobândind demnitatea de Episcop al Maramureşului şi Sătmarului, are dreptul şi puterea de a aşeza, după rânduielile Sfintei noastre Biserici şi după legile ţării, cântăreţi, citeţi, ipodiaconi, diaconi, preoţi şi protopopi la toate bisericile din Episcopia Preasfinţiei Sale, precum şi stareţi şi stareţe, egumeni şi egumene, la mănăstiri şi schituri, şi de a rândui toate câte i se cuvin ca Ierarh eparhiot spre folosul duhovnicesc al Eparhiei pe care o păstoreşte pe calea mântuirii, precum şi de a exercita drepturile şi a îndeplini toate îndatoririle prevăzute de Sfintele Canoane, de tradiţia bisericească şi de legiuirile Bisericii noastre ca Episcop al Maramureşului şi Sătmarului.”

Înmânarea însemnelor păstoririi episcopale

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei a înmânat Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin mantia, crucea, engolpionul, camilafca şi cârja.

„Primiţi această cârjă episcopală spre a păstori turma cuvântătoare a lui Hristos din Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, cea încredinţată Preasfinţiei Voastre. Pentru cei ascultători să le fie toiag de sprijin şi de întărire, iar pentru cei neascultători şi nestatornici toiag de deşteptare şi de îndreptare.”

A urmat aşezarea în tronul de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului.

Mesaje cuvinte adresate Preasfinţitului Părinte Iustin

Primul citit dintre mesaje a fost cel al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, adresat ierarhilor, clerului, demnitarilor şi credincioşilor prezenţi la solemnitatea întronizării P.S. Iustin al Maramureşului şi Sătmarului. A fost citit de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal. Mesajul s-a intitulat „Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, noul păstor al Maramureşului şi Sătmarului, un Ierarh dinamic şi misionar”.

P.F. Patriarh Daniel i-a trimis P.S. Iustin, ca semn al aprecierii activităţii îndelungate şi rodnice, ca Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, o cruce pectorală şi engolpionul patriarhal.

Secretarul de stat pentru culte Victor Opaschi a transmis mesajul statului adresat P.S. Iustin, pe care îl consideră cea mai potrivită alegere pe care a făcut-o Sfântul Sinod, asta şi pentru că noul Episcop al Maramureşului şi Sătmarului este unul dintre cei mai apreciaţi ierarhi ai Sfântului Sinod.

Un frumos mesaj a transmis pr. dr. Vasile Augustin, vicar administrativ al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, în numele clerului, protopopilor din Eparhie şi a truditorilor din Centrul Eparhial şi i-a dăruit o icoană cu „Sfântul Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan”.

Părintele Mitropolit Andrei s-a referit în cuvântul său la 4 dintre îndatoririle episcopului, din multele câte există: să primească pe absolut toţi credincioşii cu aceeaşi receptivitate; să-i iubească pe toţi; să se roage pentru toţi; să poate sarcinile la toţi. La acestea se adaugă o mare virtute: să aibă multă răbdare cu toţi.

Cuvântul Preasfinţitului Părinte Iustin

Primul cuvânt ca eparhiot instalat în tronul episcopal adresat credincioşilor, clerului, monahilor şi monahiilor de Preasfinţitul Părinte Iustin a fost vast şi a cuprins toate laturile activităţii cu care se confruntă un întâistătător, al cărui temelie este istoria Episcopiei de-a lungul celor peste şase secole de existenţă, trecută prin trei mari încercări, dar refăcută cu voia lui Dumnezeu din cenuşă.

Suntem chemaţi să nu dăm somn ochilor noştri şi chem la o lucrare împreună de neodihnă, a spus P.S. Iustin. Îndrept un gând către clerul de mir şi cinul monahal şi-i chem să slujim poporul lui Dumnezeu aşa cum a slujit Hristos. Îi chem pe părinţii din mănăstiri să se roage mult. Soluţia pentru a construi este dialogul, respectul reciproc. Ne uneşte creştinismul. Să dăm semnal Europei toţi creştinii că vrem să rămânem creştini, a mai spus Preasfinţitul Părinte.

Azi, când primesc acest dar sfânt, Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, cel mai valoros cadou sunt tinerii, a spus P.S. Iustin, îndemnându-i să nu se lase manipulaţi. Suntem foarte preocupaţi să cultivăm un tineret creştin. Soluţiile pe care nu le are societatea, le are Hristos.

Apoi a adus mulţumiri tuturor celor care i-au netezit drumul în viaţă, până a ajuns la această demnitate, de la mama sa şi dascălii din satul natal şi până la marii profesori universitari şi academicieni.

Peste 7.000 de credincioşi prezenţi la întronizare

De dimineaţă devreme, biserica de la primul nivel al Catedralei Episcopale era plină de credincioşi în aşteptarea începerii Sfintei Liturghii, iar în scurt timp ea a devenit neîncăpătoare. Pentru cei care nu au încăput în interior, în biserica de sus, aflată în roşu, s-a montat un ecran uriaş ca să poată fi urmărite Sfânta Liturghie şi Întronizarea. Au fost peste 7.000 de credincioşi în Catedrală şi în afara ei.

Între cei veniţi la cuprinzătorul eveniment s-au aflat: academicieni, oameni de cultură, generali şi ofiţeri activi şi în rezervă ai diferitelor arme, foşti miniştri şi parlamentari, deputaţi şi senatori, parlamentari europeni, administraţii judeţene, municipale şi comunale din Maramureş şi Satu Mare, protopopii din Eparhie în frunte cu aproape toţi preoţii, teologi şi seminarişti, elevi de la toate formele de învăţământ. Au fost prezenţi sute de tineri din toate cele 8 protopopiate, pentru că Sfântul Ştefan este ocrotitorul lor.

A fost o sărbătoare mare, care se întâmplă la câteva zeci de ani într-o comunitate. O sărbătoare a continuităţii, pentru că Episcopul nu este ales politic, nu este om politic, şi nu este schimbat la un ciclu de ani, ci continuă ceea ce a moştenit de la înaintaşi, continuă, prin Sfânta Tradiţie, învăţătura primită de la Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos şi o răspândeşte în rândul credincioşilor.

Andrei Fărcaş

Lăsaţi un răspuns