Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
duminică, 16 iunie 2024

Ridicări în rang la Mănăstirea Rohia

Duminică, 2 aprilie, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, a participat la Sfânta Liturghie de la Mănăstirea Rohia, unde a slujit un sobor ales, alcătuit din Arhim. Dr. Timotei Bel, exarhul mănăstiresc al Eparhiei şi stareţ al Mănăstirii Scărişoara Nouă din Protopopiatul Carei, Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, Pr. Prof. Univ. dr. Ştefan Iloaie, de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca, Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii Rohia, Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpuşului, alţi preoţi şi diaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de un grup de teologi din Cluj-Napoca şi urmărite de un mare număr de credincioşi, ca la sărbătoarea hramului. Marele număr de credincioşi au venit pentru Sfânta Liturghie şi pentru a se spovedi şi împărtăşi.

 

rang rohiaDupă momentul pricesnei, Preasfinţitul Părinte Episcop a rostit un frumos şi interesant cuvânt de învăţătură, pornind de la pericopa evanghelică a duminicii a cincea din Postul Mare, cu oprire asupra luptei pământeşti pentru putere şi consecinţele ei în societatea de azi.

„La jertfa supremă a Mântuitorului să aducem mica noastră jertfă, i-a îndemnat Preasfinţitul Părinte Iustin pe credincioşi. Să înţelegem, cei ce ocupăm vremelnic diferite poziţii şi demnităţi lumeşti, că de la Dumnezeu ne-a fost dată cârmuirea şi că trebuie să punem slujirea noastră în slujba oamenilor”

, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop.

Duminică aniversară pentru Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin

Duminica a cincea din Postul Mare are o semnificaţie deosebită pentru Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, deoarece tot în duminica a cincea din Postul Mare, în 1994, tot aici la Rohia, primea harul arhieriei din partea Î.P.S. Antonie Plămădeală,  Mitropolitul Ardealului, împreună cu un sobor de ierarhi, din care au făcut parte Î.P.S. Bartolomeu Anania, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, P.S Andrei Andreicuţ, Episcopul Alba Iuliei, P.S. Calinic, Episcopul Argeşului şi Muşcelului, P.S Ioan Mihălţan, Episcopul Oradiei şi P.S. Justinian Chira, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, devenind Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.

În amintirea acelei zile a primit în dar, pentru Muzeul Episcopiei, o icoană a Bunei Vestiri, pictată de doamna Daniela Moldoveanu, din echipa de pictori care se învrednicesc cu înfrumuseţarea iconografică a noii biserici a Mănăstirii şi felicitări pentru păstorire îndelungată şi rodnică în Eparhia Maramureşului şi Sătmarului, însoţite de un simbolic coş de 23 de trandafiri.

Protosinghelii Ghelasie Maxim şi Ioachim Tomoiagă au fost ridicaţi la rang de arhimandriţi de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, ca urmare a hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa din 10 februarie 2017. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin le-a înmânat crucea pectorală şi Gramata Episcopală emisă de Episcopia Maramureşului şi Sătmarului prin care se acordă înaltul rang bisericesc.

Părintele Ghelasie a intrat în mănăstire la vârsta de 19 ani şi are acum 25 de ani de viaţă monahală şi 25 de ani de slujire clericală, fiind în momentul de faţă economul Mănăstirii Rohia şi ajutând la dezvoltarea edilitară a sfântului locaş. Totodată este consilier silvic la Episcopia Maramureşului şi Sătmarului.

Părintele Ioachim Tomoiagă are 24 de ani de vieţuire monahală şi 15 ani de slujire clericală. A urmat înalte studii teologice în străinătate. Este secretarul Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia.

Tot cu această ocazie, ieromonahul Ignatie Herman a fost ridicat la rangul de protosinghel, iar diaconul Gherasim Bledea a fost ridicat la treapta arhidiaconiei. El are ascultarea de şofer al Mănăstirii.

Creştinii prezenţi la Sfânta Liturghie au fost serviţi cu mâncare de post de către locuitorii Parohiei Libotin din Ţara Lăpuşului.

         A. F.

Lăsaţi un răspuns