Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
duminică, 3 iulie 2022

Episcop Iustin: Dumnezeu să ne ferească de orbirea trupească şi sufletească

Duminică, 3 decembrie, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavriil” din Baia Mare, înconjurat de un frumos sobor de preoţi şi diaconi.

hirotonireDe un sobor ales de preoţi a fost înconjurat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în timpul liturghisirii: arhim. dr. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu sacru şi pictură bisericească, pr. Milan Bălan, consilier eparhial al sectorului teologic-educaţional, pr. Daniel Tirean, inspector control financiar intern, arhim. dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, pr. Fabian Coroian, protopop de Baia Mare, pr. Ioan Socolan, protopop de Satu Mare, pr. Ioan Buftea, protopop de Dej, preotul paroh Viorel Gavra, pr. Adrian Gavra, inspector şcolar, slujitor la acest Sfânt Altar, preoţi invitaţi şi diaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul bisericii, dirijat de prof. Ioan Nemeş.

Hirotoniri

În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot, pe seama bisericii gazdă „Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavriil”, arhidiaconul Andrei Emil Pop, inspector eparhial, care timp de 5 ani a fost diaconul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian şi 5 ani al Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin.

„Sfinţirea unui nou preot face parte din procesul de înnoire şi dinamizare a vieţii bisericeşti din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. „Părintele Andrei Emil Pop, hirotonit acum, şi părintele Adrian Gavra, care slujeşte deja la această biserică de mai mulţi ani, sunt doi tineri cu o fire blândă şi calmă, neconflictuali, aşa cum trebuie să fie preoţii adevăraţi. Cred că vor face lucruri foarte frumoase, spre bucuria credincioşilor”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru diacon tânărul teolog Teodor Ioan Coman, care, în urma concursului organizat de Episcopie, va fi hirotonit preot pe seama unei parohii din Maramureşul Voievodal.

Cuvânt de învăţătură, dar şi rugăciune

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un foarte frumos şi plin de învăţăminte creştineşti cuvânt de învăţătură în faţa credincioşilor veniţi să se roage în această zi în sfânta biserică. Cuvântul rostit s-a referit la Evanghelia duminicii a vindecării orbului din Ierihon şi a fost un cuvânt-rugăciune, un cuvânt-îndemn de a urma calea Evangheliei şi a învăţăturilor pe care ni le-a lăsat Mântuitorul de atâtea ori:

„Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ferească de orbirea trupească, să ne dăruiască sănătate, şi vedere, şi putere, aşa cum se roagă ţăranii, simplu, dimineaţa când se scoală, după ce au spus Tatăl Nostru: Doamne dă-mi sănătate, dă-mi putere, dă-mi vedere, dă-mi înţelepciune, dă-mi binecuvântare, dă-mi pace în ziua de astăzi. Să ne rugăm lui Dumnezeu şi să lucrăm la aceasta, să ne ferească de orbirea sufletească şi să-L putem vedea pe Hristos, Care se apropie de noi acum şi vine Să Se Nască şi să crească, să ne mântuiască, vine în Peştera Betleemului, vine în braţele Fecioarei, vine să ne arate normalitatea, vine să ne-o arate pe Mama. Normalitatea nu poate fi învinsă, Adevărul şi Dumnezeu, Cel Care este Calea, Adevărul şi Viaţa. Să Îl rugăm pe Dumnezeu să dea lumină şi celor care văd şi nu cred. Adică orbilor care încearcă să deturneze planul lui Dumnezeu, iar nouă putere să vedem, să ne rugăm, dar şi să lucrăm. Să avem responsabilitate şi atitudine creştină în vremurile pe care le trăim, să ne apărăm valorile noastre sfinte”, s-a rugat în încheiere Preasfinţitul Părinte Episcop.

Cuvinte de mulţumire a adus preotul paroh Viorel Gavra Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin şi celorlalţi preoţi slujitori, credincioşilor care vin duminică de duminică la sfânta biserică, credincioşilor veniţi acum şi de mai departe, de pe cuprinsul Eparhiei la această Sfântă Liturghie Arhierească.

xxx

Biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Baia Mare a fost zidită între anii 1993-1997, de preotul-ctitor Viorel Gavra, paroh, după concepţia arhitectului Constantin Pena din Baia Mare. A fost pictată de Mircea Constantinescu în anii 2001-2003. Este prevăzută cu demisol, unde au fost săvârşite Sfintele Slujbe între 1993-2000, acesta fiind folosit şi azi ca spaţiu liturgic în zilele de peste săptămână.

Andrei Fărcaş

 

Lăsaţi un răspuns