Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
duminică, 23 iunie 2024

Discuţii pe tema strategiei de dezvoltare a judeţului

La Palatul Administrativ din Baia Mare a avut loc, astăzi, întâlnirea de lucru pe tema strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Maramureş pentru perioada 2014-2020.

strategie cj2Au participat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Zamfir Ciceu, vicepreşedinţii Emil Marinescu şi Gabriel Zetea, consilieri judeţeni, reprezentanţi ai aparatului propriu şi invitaţi, dar şi reprezentanţi ai firmei prestatoare. Moderator a fost Radu Cocean – consultant S.C. Avensa Consulting S.R.L.

Punctele de pe ordinea de zi au vizat subiecte precum: necesitatea elaborării strategiei, prezentarea obiectivelor specifice ale acesteia, formarea unei viziuni de dezvoltare durabilă a judeţului Maramureş pentru perioada 2014-2020. De asemenea, a fost supus dezbaterii portofoliul de proiecte prioritare ale judeţul pentru perioada 2014-2020. Invitaţilor le-au fost înmânate mape de lucru conţinând Analiza SWOT a judeţului, din perspectiva economică, a dezvoltării teritoriale, a patrimoniului natural, cultural şi turistic, a capitalului uman, precum şi a serviciilor de sănătate, a educaţiei, infrastructurii, capacităţii administrative, a segmentului de cercetare-dezvoltare-inovare. Mapa a cuprins şi o sinteză a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Maramureş 2014-2020 şi legătura cu strategiile existente la nivele teritoriale superioare.

Întâlnirea de azi face parte dintr-un şir de acţiuni necesare pentru realizarea, prezentarea, dezbaterea şi finalizarea strategiei.

Biroul de presă al CJ Maramures

Lăsaţi un răspuns