Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
sâmbătă, 22 iunie 2024

Încep protestele în Învăţământ

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţămînt (FSLI) începe protestele.

Într-un comunicat dat publicitării de SLI Maramureş se arată că Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, care reprezintă drepturile și interesele a aproximativ 178.000 de membri de sindicat- peste 60% din totalul salariaților din învățământul preuniversitar, anunță că în zilele de 18 și 19 aprilie, între orele 15.00-17.00, un număr de 800 de membri vor picheta sediul Guvernului României, principalele nemulțumiri fiind:

protest slimm1. Tergiversarea suspectă a Guvernului României de a lua în discuție proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice elaborat de M.M.F.P.S.P.V., pe baza Memorandumului aprobat de Prim-ministrul Dacian Cioloș în data de 12.01.2016, în urma discuțiilor dintre grupul interministerial și repezentanții intituțiilor bugetare, proiect menit să elimine actualele inechităţi şi dezechilibre în ceea ce priveşte salarizarea personalului din sectorul public.

„Actualul sistem de salarizare din învățământ este complet nemotivant, nu încurajează performanța profesională și nu atrage către acest sector vital tinerii performanți.

2. Nedecontarea, în integralitate, de către toate autoritățile publice locale, a cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat.

3. Creșterea alarmantă a numărului de agresiuni fizice și verbale asupra personalului didactic, săvârșite de către elevi și reprezentanții legali ai acestora; principala cauză o reprezintă inexistența unor dispoziții legale prin care personalul didactic să fie protejat împotriva unor astfel de acțiuni.

4. Neadaptarea conținutului programelor școlare la nevoile de formare ale elevilor și la cerințele de pe piața forței de muncă; programele pun accentul pe latura informativă a elevilor și mai puțin pe cea formativă, iar prin evaluare se urmărește, preponderent, ceea ce au reținut elevii și nu capacitatea lor de a aplica practic cunoștințele acumulate.

5. Inexistența dreptului legal al personalului didactic de predare cu o vechime efectivă în învățământ de cel puțin 34 de ani de a se pensiona la cerere, cu 3 FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT R O M Â N I A FSLI | 2 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei.

6. Neadoptarea unor măsuri legislative care să conducă la depolitizarea funcțiilor de conducere din învățământ.

7. Inactivitatea factorilor de decizie în stoparea „fenomenului” de depășire a numărului de copii/elevi la grupă/clasă, cu mult peste cel prevăzut de art. 63 din Legea educației naționale.

8. Supraîncărcarea activității desfășurate de către personalul nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar, generată de reducerile de posturi din anii anteriori, concomitent cu măsurile de suspendare a ocupării posturilor vacante/devenite vacante”, se arată într-un comunicat semnat de Simion Hăncescu, preşedinte FSLI.

Lăsaţi un răspuns