Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
sâmbătă, 22 iunie 2024

Proiect de reorganizare teritorială. Vezi ce se modifică în Maramureş

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat în dezbatere publică luni, 11 aprilie, Proiectul de Lege privind organizarea administrativă a teritoriului României.

În expunerea de motive se arată că organizarea administrativ-teritorială din anul 1968 și până în anul 1989 a suferit modificări, îndeosebi la nivel de comune şi oraşe. După anul 1990, principala tendință privind evoluția unităților administrativ-teritoriale o constituie gradul de fragmentare la nivel local, prin multiplicarea numărului de comune, orașe și municipii.

harta-mmDe asemenea, Legea nr. 2/1968 nu a mai fost republicată din anul 1981, dar a fost modificată prin aproximativ 200 de legi de modificare, majoritatea fiind adoptate după anul 1989. Deși denumirile oficiale ale tuturor localităților sunt stabilite prin lege, în practica curentă se întâlnesc situații în care scrierea acestora se face incorect, acest fenomen având un caracter național.

Având în vedere numeroasele modificări legislative intervenite din anul 1981 și până în prezent, care au dus la modificări privind componența, denumirile și statutul unităților administrativ-teritoriale și ținând cont că unele autorități ale administrației publice centrale și locale și chiar organizații neguvernamentale folosesc în activitatea curentă date cu privire la organizarea administrativ – teritorială a țării, se impune soluționarea acestor deficiențe prin actualizarea componenței și denumirilor unităților administrativ-teritoriale și transpunerea acestora într-o nouă lege.

În cadrul analizei în vederea elaborării anexei la proiectul de lege au fost consultate cele 41 de instituții ale prefectului. Prin adresele primite de la unele dintre aceste instituții a fost semnalată situația satelor depopulate și a satelor desființate ca urmare a realizării unor obiective industriale pe teritoriul acestora și strămutarea populației respective. Deși, de facto, aceste sate nu mai sunt populate,  nu a existat nici un act normativ de modificare a Legii nr. 2/1968 care să aibă ca obiect de reglementare unificarea administrativă a satelor depopulate  cu alte localități componente a unităților administrativ-teritoriale respective. Având în vedere că pentru realizarea unificării administrative a acestor sate cu alte localități din componența unităților administrativ-teritoriale, în discuție, prin Legea nr. 351/2001 este asigurată posibilitatea legală pentru  inițierea unei astfel de proceduri și consultarea populației prin referendum local, se constată că nu a existat voința autorităților administrației publice locale pentru inițierea unor astfel de consultări și ulterior inițierea proiectelor de acte normative.  Prin urmare, în anexa la proiectul de lege au fost înscrise și aceste localități.

 

Conform anexei, judeţul Maramureş va avea 214 sate dintre care 28 vor aparţine oraşelor sau municipiilor şi 63 de comune.

JUDEŢUL MARAMUREŞ cu reşedinţa în municipiul Baia Mare

Municipii……………………….

2

Oraşe ………………………….

11

Localități componente ale municipiilor și ale orașelor………

 

33

Comune …………………………                                    

63

Sate …………………………..

214

–    din care, aparțin de municipii și orașe ………………….

 

28 

 

    A. MUNICIPII

—————————————————————————

Nr.  Denumirea                  Localitǎţi componente     Sate ce aparțin
crt. municipiului               ale municipiului           municipiului    

—————————————————————————

1. BAIA MARE                    1. BAIA MARE                     –
2. Blidari
3. Firiza
4. Valea Neagrǎ

2. SIGHETU MARMAŢIEI            1. SIGHETU MARMAŢIEI        –
2. Iapa
3. Lazu Baciului
4. Șugǎu
5. Valea Cufundoasă
6. Valea Hotarului
    B. ORAŞE
—————————————————————————

Nr.  Denumirea    Localitǎţi componente    Sate ce aparţin

    crt.                                             ale oraşului               oraşului

    —————————————————————————
1. BAIA SPRIE                    1. BAIA SPRIE           1. Satu Nou de Sus
2. Chiuzbaia
3. Tăuţii de Sus
2. BORŞA                         1. BORŞA
2. Bǎile Borşa
3. CAVNIC                        1. CAVNIC

4. DRAGOMIREŞTI                  1. DRAGOMIREȘTI
5. SĂLIŞTEA DE SUS               1. SǍLIŞTEA DE SUS

6. SEINI                         1. SEINI                1. Sǎbişa
2. Viile Apei

7. ŞOMCUTA MARE                  1. ŞOMCUTA MARE         1. Buteasa
2. Buciumi              2. Codru Butesii
3. Ciolt                3. Finteuşu Mare
4. Hovrila
5. Vǎlenii Şomcutei
8.TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ               1. TǍUŢII-MǍGHERǍUŞ     1. Bozânta Mare
2. Bǎiţa                2. Merişor
3. Buşag                3. Ulmoasa
4. Nistru

 

9. TÎRGU LĂPUŞ                   1. TÎRGU LĂPUŞ          1. Boiereni
                                                             2. Borcut
3. Cufoaia
4. Dămăcuşeni
5. Dobricu Lǎpuşului

6. Dumbrava
7. Fîntînele
8. Groape
9. Inǎu
10. Rǎzoare
11. Rogoz
12. Rohia
13. Stoiceni
10. ULMENI                       1. ULMENI               1. Arduzel
2. Tohat                2. Chelinţa
3. Mânǎu
4. Someş-Uileac
5. Ţicău
6. Vicea

 

11. VIŞEU DE SUS                 1. VIŞEU DE SUS
2. Vişeu de Mijloc

  C. COMUNE

——————————————-

Nr.    Denumirea            Satele
crt.   comunei              componente
 ——————————————–
1. Ardusat                 1. Ardusat
2. Arieşu de Cîmp
3. Colţirea
2. Ariniş                  1. Ariniş
2. Rodina
3. Tămăşeşti
3. Asuaju de Sus           1. Asuaju de Sus
2. Asuaju de Jos

4. Băiţa de sub Codru      1. Bǎiţa de sub Codru
2. Urmeniş
5. Bǎiuţ                   1. Bǎiuţ
2. Poiana Botizii
3. Strîmbu-Băiuţ

6. Bǎseşti                 1. Bǎseşti
                             2. Odeşti
3. Sǎlişte
4. Stremţ

 

  7. Bârsana                 1. Bârsana
2. Nǎneşti
8. Bicaz                   1. Bicaz
2. Ciuta
3. Corni
9. Bistra                  1. Bistra
                             2. Crasna Vişeului
3. Valea Vişeului
10. Bocicoiu Mare           1. Bocicoiu Mare
2. Crǎciuneşti
3. Lunca la Tisa
4. Tisa
11. Bogdan Vodǎ             1. Bogdan Vodǎ
2. Bocicoel
12. Boiu Mare               1. Boiu Mare
2. Frîncenii Boiului
3. Prislop
4. Româneşti
13. Botiza                  1. Botiza

14. Budeşti                 1. Budeşti
2. Sîrbi
15. Cǎlineşti               1. Cǎlineşti
2. Corneşti
3. Vǎleni
16. Cerneşti                1. Cerneşti
2. Brebeni
3. Ciocotiş
4. Fînaţe
5. Izvoarele
6. Mǎgureni
7. Trestia
17. Cicîrlǎu                1. Cicîrlǎu
2. Bîrgǎu
3. Handalu Ilbei
4. Ilba
18. Cîmpulung la Tisa       1. Cîmpulung la Tisa
19. Coaş                    1. Coaş
2. Întrerâuri
20. Coltǎu                  1. Coltǎu
2. Cǎtǎlina
21. Copalnic-Mănăştur       1. Copalnic-Mǎnǎştur
2. Berinţa
3. Cǎrpiniş
4. Copalnic
5. Copalnic-Deal
6. Curtuiuşu Mic
7. Fǎureşti
8. Lăschia
9. Preluca Nouă
10. Preluca Veche
11. Ruşor
12. Vad
22. Coroieni                1. Coroieni
2. Baba
3. Dealu Mare
4. Drǎghia
5. Vǎlenii Lǎpuşului
23. Cupşeni                 1. Cupşeni
2. Costeni
3. Libotin
4. Ungureni
24. Deseşti                 1. Deseşti
2. Hărniceşti
3. Mara

25. Dumbrǎviţa              1. Dumbrǎviţa
2. Cǎrbunari
3. Chechiş
4. Rus
5. Sindreşti
6. Unguraş
26. Fǎrcaşa                 1. Fǎrcaşa
2. Buzeşti
3. Sîrbi
4. Tǎmaia
27. Gârdani                 1. Gârdani
28. Giuleşti                1. Giuleşti
2. Berbeşti
3. Fereşti
4. Mănǎstirea

 29. Groşi                   1. Groşi
                             2. Ocoliş
3. Satu Nou de Jos
30. Groşii Ţibleşului       1. Groşii Ţibleşului
31. Ieud                    1. Ieud
32. Lăpuș                   1. Lăpuș
33. Leordina                1. Leordina
34. Mireşu Mare             1. Mireşu Mare
2. Dǎneştii Chioarului
3. Iadǎra
4. Lucǎceşti
5. Remeţi pe Someş
6. Stejera
7. Tulghieş
35. Moisei                  1. Moisei
36. Oarţa de Jos            1. Oarţa de Jos
2. Oarţa de Sus
3. Orţiţa
37. Ocna Şugatag            1. Ocna Şugatag
2. Breb
3. Hoteni
4. Sat-Şugatag
38. Onceşti                 1. Onceşti
39. Petrova                 1. Petrova
40. Poienile de sub Munte   1. Poienile de sub Munte
41. Poienile Izei          1. Poienile Izei
42. Recea                   1. Recea
                             2. Bozînta Mică
3. Lǎpuşel
4. Mocira
5. Sǎsar
43. Remetea Chioarului      1. Remetea Chioarului
2. Berchez
3. Berchezoaia
4. Posta
5. Remecioara
44. Remeţi                  1. Remeţi
2. Piatra
3. Teceu Mic
45. Repedea                 1. Repedea
46. Rona de Jos             1. Rona de Jos
47. Rona de Sus             1. Rona de Sus
2. Coștiui

48. Rozavlea                1. Rozavlea
2. Sâlţa
49. Ruscova                 1. Ruscova
50. Sarasǎu                 1. Sarasǎu

 

51. Satulung                1. Satulung
                             2. Arieşu de Pǎdure
3. Fersig
4. Finteuşu Mic
5. Hideaga
6. Mogoşeşti
7. Pribileşti
52. Sǎcǎlǎşeni              1. Sǎcǎlǎşeni
                             2. Coruia
3. Culcea

53. Sǎcel                   1. Sǎcel

54. Sǎlsig                  1. Sǎlsig

55. Săpînţa                 1. Săpînţa
56. Strîmtura               1. Strîmtura
2. Glod
3. Slǎtioara

57. Suciu de Sus            1. Suciu de Sus
2. Larga
3. Suciu de Jos
58. Șieu                    1. Șieu

 

59. Şişeşti                 1. Şişeşti
2. Bontăieni
3. Cetǎţele
4. Dǎneşti
5. Negreia
6. Plopis
7. Șurdeşti

 

60. Vadu Izei               1. Vadu lzei
                             2. Valea Stejarului
61. Valea Chioarului        1. Valea Chioarului
2. Curtuiuşu Mare
3. Durușa
4. Fericea
5. Mesteacǎn
6. Vărai
62. Vima Mică               1. Vima Mică
2. Aspra
3. Dealu Corbului
4. Jugǎstreni
5. Peteritea
6. Sǎlniţa
7. Vima Mare
63. Vişeu de Jos            1. Vişeu de Jos

 

Lăsaţi un răspuns