Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
joi, 20 iunie 2024

Vizită pastoral-misionară la Biserica de lemn din Baia Sprie

Ne aflăm pe calea binecuvântată a Postului Mare al Sfintelor şi mântuitoarelor Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos şi al slăvitei Sale Învieri, perioadă adecvată curăţirii sufletelor de patimi şi plăceri, de înfrânare de la bucate precum şi de la păcate, de înduhovnicire a întregii noastre fiinţe spre a ne prezenta în faţa marii taine a morţii şi învierii noastre în Domnul nostru Iisus Hristos. După ce ne-am curăţit simţirile prin post, rugăciune şi fapte bune, după ce am petrecut vremea Postului Mare participând la viaţa şi cultul Bisericii atât de frumos exprimate în slujbele divine bisericeşti, ne pregătim să intrăm, de Florii, în Ierusalim împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos având sădite în noi stâlpările de finic ale faptelor noastre bune şi mântuitoare, cântând osanale şi imne duhovniceşti Marelui Împărat care vrea să intre şi la noi, în templul şi cetatea fiinţei noastre, spre a dărâma zidul păcatelor din noi şi a ne oferi lumina Învierii Sale.

copil la bisericaPentru aceasta suntem chemaţi în această ultimă săptămână de urcuş duhovnicesc, de dinainte de Săptămâna mântuitoarelor Patimi, să ne deschidem larg porţile sufletului şi să-L primim pe Împăratul cerurilor, lăsându-L să sălăşluiască şi să împărăţească deplin şi transfigurator în noi, în aşa fel încât să devenim „cetate stătătoare” precum e cea din ceruri şi „Ierusalim ceresc” preamărind pe Împăratul Hristos împreună cu îngerii, cu mulţimile de oameni şi cu copiii, spunând< „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului! Osana, întru cei de sus!”.

Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite

Astfel de cântări, din inimă curată, pot aduce spre laudă lui Dumnezeu, Cel preamărit în Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt, credincioşii Parohiei Ortodoxe cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Baia Sprie, întrucât, la invitaţia părintelui paroh Adrian Gheorghe Paul, va fi prezent în mijlocul lor Preasfinţia Sa dr. Iustin Sigheteanul, Arhiereul-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului.

Este vorba de săvârşirea unei Liturghii arhiereşti a Darurilor mai înainte sfinţite ce are loc azi, în bisericuţa de lemn din Baia Sprie. Din cele relatate de părintele paroh Adrian Gheorghe Paul, Preasfinţia Sa Iustin Sigheteanul, mânat de dorinţa de a vedea lucrările de pictură interioară realizate la biserica parohială şi de lucrările ample exterioare ce se realizează în incinta sfântului lăcaş de cult cu privire la ridicarea unui Amplasament cultural-social, va fi prezent în mijlocul băisprienilor spre a binecuvânta toate aceste lucrări frumoase ce se realizează spre folosul credincioşilor şi spre slava lui Dumnezeu.

„Este cu adevărat un prilej de bucurie sfântă că în această perioadă de post binecuvântat Preasfinţitul Iustin va fi prezent în mijlocul credincioşilor parohiei noastre, pe de-o parte binecuvântând frumoasele lucrări ce se săvârşesc la Biserica noastră parohială, iar pe de altă parte spre a împlini o tradiţie deja consolidată de a fi prezent cel puţin odată pe an în Baia Sprie. Ne bucurăm nespus să-l avem din nou în mijlocul nostru pe Arhiereul maramureşean aducând, odată cu vizita Sa pastoral-misionară, binecuvântarea arhierească şi bucuria sufletească înainte de Florii. De aceea, nu-mi rămâne decât să-i mulţumesc din suflet Preasfinţiei Sale dr. Iustin Sigheteanul că binevoieşte să poposească la Biserica noastră parohială, vizitând şantierul lucrărilor de pictură şi de ridicare a Centrului cultural-social alăturat, binecuvântând aceste lucrări ample ce se săvârşesc aici, şi credincioşilor noştri că le face o nespusă bucurie înainte de Sfintele Sărbători ale Floriilor şi ale Învierii Domnului nostru Iisus Hristos”, a spus preotul paroh Adrian GheorghePaul.

Din partea preoţilor slujitori şi ai membrilor Consiliului parohial invităm şi noi pe această cale pe toţi credincioşii care doresc să ia parte la Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite a Sfântului Grigorie Dialogul, care are loc azi, în bisericuţa de lemn de la marginea drumului naţional (DN 18) din Baia Sprie, cu începere de la ora 17.00, în prezenţa unui frumos sobor de preoţi şi diaconi, a autorităţilor locale şi ai altor invitaţi.

Vasile Gherman

Lăsaţi un răspuns