Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
miercuri, 12 iunie 2024

Unităţi de învăţământ fără autorizaţie sanitară în cinci oraşe din Maramureş

Nouă unităţi de învăţământ şi-au pierdut autorizaţia sanitară, iar alte şapte au obţinut autorizarea, arată un raport al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Maramureş. Raportul a fost prezentat la şedinţa Colegiului Prefectural din 31 august.

colegiuRaportul ISJ mai arată că, în Maramureş, există un  număr mare de unităţi de învaţământ care necesită realizarea unor lucrări.

La şedinţa Colegiului Prefectural, Sebastian Mihai Lupuț, prefectul judeţului, a făcut apel la primari pentru a se implica mai mult în crearea unor condiții propice de învățământ pentru elevi. Acesta a opinat că, dacă în fiecare an s-ar face câte ceva pentru educație, într-o anumită perioadă de timp s-ar reuși punerea la punct a școlilor și grădinițelor.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu a atras atenția primarilor că Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Direcția de Sănătate Publică își vor îndeplini atribuțiile, iar școlile și grădinițele trebuie să fie pregătite să corespundă cerințelor impuse.

UNITĂŢI ŞCOLARE CĂRORA LI S-A RETRAS AUTORIZAŢIA SANITARĂ

 • În mediul urban:

– Şcoala Gimnazială Simion Bărnuţiu Baia Mare pentru Grădiniţa PN nr.17

 • Şcoala Gimnazială Victor Babeş Baia Mare– pentru Şcoala nr.7 Valea Borcutului

 • Liceul Tehnologic Alexiu Berinde Seini – modificări ale spaţiilor existente

 • Liceul Teoretic Ioan Buteanu Şomcuta Mare cu structurile arondate

 • Grădiniţa Program Prelungit nr.7 Sighetu Marmaţiei

 • Colegiul Economic Pintea Viteazul Cavnic

*În mediul rural, şi-au pierdut autorizaţia sanitară:

 • Şcoala Gimnazială Săcălăşeni – pentru Şcoala Culcea

 • Şcoala Gimnazială Cupşeni cu şcolile arondate – lipsă apă curentă

 • Şcoala Gimnazială nr.4 Poienile de Sub Munte – grupuri sanitare necorespunzătoare

.UNITĂŢI ŞCOLARE CARE AU OBŢINUT AUTORIZAŢIA SANITARĂ

 • Grădiniţa Program Prelungit Micul Prinţ Baia Mare

 • Şcoala Gimnazială Cerneşti cu şcolile arondate

 • Liceul Tehnologic Poienile de Sub Munte

 • Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta Băiuţ cu grădiniţa

 • Şcoala Gimnazială Deseşti cu structurile arondate

 • Liceul Tehnologic Ruscova fără structură

 • Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Baia Mare

PRINCIPALELE CAUZE CARE DUC LA NEAUTORIZAREA SANITARĂ A CLĂDIRILOR ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 • lipsa grupurilor sanitare interioare sau realizarea lucrărilor fără documentaţie tehnică avizată sanitar;

 • lipsa grupurilor sanitare la etaj, lipsa grupurilor sanitare pentru persoane cu handicap;

 • lipsa apei potabile în unităţile de învăţământ;

 • starea de degradare a clădirii în care funcţionează şcoala;

 • nerespectarea circuitelor la bucătării în cazul grădiniţelor cu program prelungit;

 • lipsa împrejmuirii incintei şcolii, spatiul insuficient de recreere;

 • funcţionarea în spaţii închiriate, în clădiri monument istoric sau în bloc de locuinţe;

 • mobilier neadecvat vârstei, mobilier degradat;

 • gradul insuficient de iluminare asigurat în sala de clasă.

Având în vedere că autorizarea unităţii şcolare se face pe un singur dosar cu toate spaţiile în care se desfăşoară activitatea, clădirea unităţii şcolare cu personalitate juridică, structuri arondate şi posturi, neîndeplinirea condiţiilor de autorizare la una din locaţii duce la neacordarea autorizaţiei sanitare pentru PJ.

UNITĂŢI ŞCOLARE CARE NECESITĂ REALIZAREA UNOR LUCRĂRI :

 • Liceul Teoretic Emil Racoviţă-reparaţii şarpantă, anvelopare termică clădire, refacerea instalaţiilor interioare,

 • Liceul cu Program Sportiv Baia Mare-reabilitare spaţii,

 • Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta Băiuţ – realizarea lucrărilor de reabilitare şi extindere a clădirii şcolii,

 • Liceul Teoretic Dragoş Vodă Sighetu Marmaţiei – reparaţii şarpantă, reabilitare clădire,

 • Liceul Teoretic Leowey Klara Sighetu Marmaţiei – reparaţii şarpantă şi consolidare perete exterior clădire,

 • Şcoala Gimnazială nr.10 Sighetu Marmaţiei – reabilitare clădire, amenajare grupuri sanitare, refacere instalaţiei de încălzire,

 • Liceul Pedagogic Taraş Sevcenko Sighetu Marmaţiei – realizarea sistemului de încălzire, reabilitarea spaţiilor,

 • Şcoala Gimnazială Chelinţa – realizarea lucrărilor de reparaţii şi igienizări şi finalizarea lucrarilor de amenajare incintă şi împrejmuire la clădirea nouă Grădiniţă PN cu 3 grupe din cartier,

 • Liceul Tehnologic Florean Ulmeanu Ulmeni- finalizarea lucrărilor de reabilitare şi utilităţi, împrejmuire la Şcoala Primară Ţicău nr.2.

 • Şcoala Gimnazială Călineşti – finalizarea lucrărilor la corpul de grădiniţă distrus de incendiu,

 • Şcoala Gimnazială Şieu- realizarea lucrărilor de realizare a grupurilor sanitare şi a magaziei de lemne,

 • Liceul Tehnologic Poienile de sub Munte – reabilitarea clădirilor, amenajare grupuri sanitare, refacere instalaţiei de încălzire,

 • Liceul Tehnologic Poienile de sub Munte Şcoala Gimnazială nr.3 – reabilitarea clădirilor, amenajare grupuri sanitare, refacere instalaţiei de încălzire,

 • Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă – realizarea lucrărilor de reparaţii la clădirea corp A şi B a şcolii şi clădirea grădiniţei.

 • Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu Dragomireşti – realizarea lucrărilor de consolidare planşeu intermediar şi amenajare grupuri sanitare la clădirea corp A a şcolii.

 • Şcoala Gimnazială nr.7 Vişeu de Sus – realizarea lucrărilor de reparaţii la clădirea şcolii.

 • Şcoala Gimnazială Vişeu de Jos – realizarea lucrărilor de reparaţii la clădirea corp A a şcolii.

Recomandarea pentru aceste situaţii fiind întocmirea de proiecte/ documentaţii tehnice pentru toate problemele clădirii ( structură şi finisaje, instalaţii interioare şi exterioare, utilităţi) cu consultarea instituţiilor care emit autorizarea activitaţii şi depunerea acestor proiecte în vederea finanţării din fonduri bugetare sau fonduri externe, cu prioritizarea clădirilor şi lucrărilor necesare pentru asigurarea condiţiilor minime de siguranţă şi igienă a spaţiilor utilizate.

 

Lăsaţi un răspuns