Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
duminică, 16 iunie 2024

”Hai să-ntindem Hora Mare!”–proiect inițiat de Școala ”I.L. Caragiale” Baia Mare

În prezența inspectorului școlar general adjunct, prof. Camelia Bogdan, și a inspectorilor de specialitate prof. Ligia Duruș, prof. Camelia Duță și prof. Flaviu Vida, săptămâna aceasta s-a derulat activitatea de lansare a proiectului ”Hai să-ntindem Hora Mare!” inițiat de Școala Gimnazială ”I.L. Caragiale” Baia Mare (director prof. Bodea Felicia, dir. adj. prof. Covaci Loredana) în parteneriat cu Asociația ”Pro-Vita Christiana” Baia Mare și finanțat de către Consiliul Județean Maramureș.

proiect la sc il caragialeAceastă unitate de învățământ aniversează, în fiecare an, Ziua Naţională a României, prilej de rememorare a jertfei înaintașilor și a luptei pentru constituirea statului naţional român. Cu acest prilej, se organizează discuții și dezbateri cu privire la rolul maselor și al personalităţilor în anul plin de istorie 1918.

Proiectul ”Hai să-ntindem Hora Mare!” își propune să promoveze în rândul elevilor  comportamente social-civice, de respect pentru înaintașii noștri.

 Printre activitățile propuse se numără: concursul județean ”Personalități ale Marii Uniri”; excursie documentară  la Cetatea  Alba Iulia; sesiunea de comunicări și  referate științifice; Editarea revistei cu titlul  ”Personalități ale Marii Uniri ” , revistă ce va cuprinde creațiile elevilor participanți la  concurs  și referatele științifice susținute în cadrul sesiunii de comunicări.

Proiectul doreşte să-i pună pe elevi în situaţia de a cerceta și de a se informa cu privire la tema dată, de a identifica persoane și personalități maramureșene implicate în actul Unirii și totodată de a le aduce un omagiu înaintașilor noștri.

Având în vedere faptul că personalitatea  elevilor se formează atât în familie cât şi la şcoală într-un cadru formal sau mai puţin  formal/ non-formal, este nevoie de o colaborare strânsă cu părinţii și comunitatea , un parteneriat real  activ şcoală familie comunitate, acesta impunându-se ca o necesitate obiectivă. Valorificarea potenţialului formator al familiei, al comunităţii şi al şcolii în formarea tinerei generaţii, angajarea efectivă a părinţilor, a actorilor importanţi din comunitate (preot, profesor, istoric, polițist, primar, etc.) în cât mai multe proiecte educative, precum şi deschiderea spaţiului educaţional în dialog cu alte instituţii abilitate şi responsabile de educația  populaţiei şcolare se constituie în tot atâtea obiective explicite ale demersului.

Educaţia cultural-civică  sporeşte importanţa activităţilor educative extra-curriculare şi extraşcolare pentru formarea/dezvoltarea unor comportamente şi atitudini civice de respect pentru înaintașii noștri atât la elevi cât şi la părinţi.

Tot în cadrul acestui proiect, elevii vor fi mobilizați în acțiuni culturale, pro-sociale,  de promovare a spiritului civic, a spiritului de echipă și de respect reciproc.

Au fost prezenți la eveniment și alți reprezentanți ai instituțiilor partenere precum: consilier județean Liliana Moga, lect. univ. dr. Ilie Gherheș, reprezentant al Muzeului de Etnografie și Artă Populară, pr. prof. Florian Nechita, președintele Asociației ”Pro-Vita Christiana” și părintele Milan Bălan, reprezentant al Parohiei ”Sfinții 12 Apostoli” din Baia Mare. De asemenea, un alt colaborator al evenimentului a fost muzeograf Oana Leșiu, de la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie – secția Bastionul Măcelarilor.

Lăsaţi un răspuns