Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
joi, 23 martie 2023

Primăriile finanțate pentru înregistrarea gratuită a proprietăților

La întâlnirea cu secretarii unităților administrativ-teritoriale au fost discutate aspecte referitoare la depunerea cererilor pentru subvenții la APIA, modificări pentru accelerarea programului național de cadastru, activitatea de verificare a actelor administrative emise și adoptate de unitățile administrativ-teritoriale, dezbatere publică cu privire la planurile naționale de acțiune pentru lup și ursul brun, transportul de apă potabilă în perioadele de secetă.

ocpiDirectorul APIA Maramureș, Florin Urs, a precizat despre faptul că au fost depuse cereri pentru acordarea de subvenții pentru suprafața de 11.000 hectare. Termenul de depunerii a cererilor este 15 mai a.c.. După depunerea cererii, aceasta poate fi modificată/completată cu suprafața corectă până la data de 31 mai a.c.

 

155.000 lei alocați fiecărui UAT pentru lucrări topografice și cadastrale

Despre noile modificări ale OUG 31/2018 de modificare și completare a Legii cadastrului național, directorul OCPI Maramureș, Ovidiu Ștefan, a precizat că fiecare unitate administrativ-teritorială poate primi 155.00 lei pentru înregistrarea gratuită a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Alte noutăți legislative se referă la majorarea sumei plătite pentru lucrări de înregistrare sistematică a proprietăților, proporțional cu gradul de dificultate al lucrării cuprinsă între 60 și 132 lei/imobil; posibilitatea înscrierii în cartea funciară a certificatelor de moștenitor emise înainte de 2011; posibilitatea ca primăriile să își înscrie proprietățile în cartea funciară prin hotărâre de consiliul local.

Lăsaţi un răspuns