Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
miercuri, 12 iunie 2024

Terenuri distruse de mistreți. Acuze aduse administratorilor fondurilor de vânătoare

La solicitarea cetățenilor și a primarilor din mai multe localități, în care porcii mistreți au produs pagube la terenurile cultivate, în 7 mai, a avut loc, la Palatul Administrativ, o întâlnire cu cetățenii și primarii din administrațiile în care s-au înregistrat astfel de probleme. Cetățenii afectați au solicitat măsuri urgente, atât la nivel administrativ, dar și legislativ.

micle valer si zeteaCetățenii au arătat că ceea ce-i nemulțumește. Ei au subliniat că administratorii fondurilor de vânătoare au putere mai mare decât proprietarul de drept al terenului din cadrul fondului de vânătoare; hrănirea porcilor mistreți nu se efectuează cum trebuie, hrănitoarele sunt amplasate la liziera pădurii și în apropierea terenurilor cultivate situate în intravilanul localităților; distrugerea fânețelor și pășunilor de către porcii mistreți; lipsa concurenței în domeniul fondurilor de vânătoare; reducerea efectivelor de mistreți nu se realizează prin vânătoare; nedespăgubirea proprietarilor de terenuri cultivate și distruse de porcii mistreți.

discutii porci mistreti”Suntem solidari cu necazurile și problemele dumneavoastră și avem toată deschiderea să rezolvăm pe calea dialogului și să centralizăm propunerile de modificare legislativă pe care să le transmitem la Guvernul României, ministerelor de resort și parlamentarilor”, a spus Alexandru Cosma, subprefectul județului.

 Solicitări pentru rezilierea contractelor 

Propunerile de modificare a legii vânătorii și protecției cinegetice transmise din teritoriu sunt: rezilierea contractelor cu administratorul fondului de vânătoare să se poată face la inițiativa unuia sau mai multor proprietari încât dacă jumătate din suprafața deținută de acel fond de vânătoare au fost retrase, rezilierea contractului cu acel administrator să se poată realiza prin aceeași metodologie care a stat la baza înființării fondului respectiv; efcetuarea de împrejmuiri a fondurilor de vânătoare în schimbul renunțării la redevență; amplasarea hrănitorilor în locuri convenite cu persoane desemnate de către primarii unităților administrativ-teritoriale; verificarea cantității, calității și programului de hrănire a porcilor mistreți de către o comisie de specialiști din care să facă parte și o persoană desemnată de primarul unității administrativ-teritoriale; distrugerile provocate de animalele sălbatice să fie de către o comisie alcătuită din reprezentantul fondului de vânătoare, gărzii forestiere, direcției agricole și angajat al primăriei, iar finalizarea procesului verbal de constatare să  se realizeze într-un timp optim; cuantumul despăgubirilor să fie integral, iar termenul de achitare a valorii pagubei să nu depășească 30 de zile calendaristice; cuantumul sumelor cuvenite păgubiților să fie plătit din bugetul de stat; în situații de criză: boli, pagube excesive și alte cauze care pot conduce la dezechilibre economice și sociale, prefectul în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, să poată interveni eficient și să acționeze în favoarea cetățenilor păgubiți; împușcarea animalelor domestice aflate pe fondul de vânătoare să se efectueze numai organizat; acțiunile care urmează să se desfășoare pe fondurile de vânătoare să fie anunțate cu cel puțin 24 de ore și confirmate de primarul localității; controlul activităților care se desfășoară în fondul de vânătoare să fie realizată de o comisie alcătuită din reprezentanți ai gărzii forestiere, reprezentantul ministerului de resort, reprezentantul proprietarilor de teren și reprezentantul primăriei.

Propunerile administrative au vizat realizarea inventarului efectiv al porcilor mistreți din fiecare fond de vânătoare; inventarierea să se realizeze de către o comisie care să includă și reprezentanți din afara fondului de vânătoare; studierea delimitării fondurilor de vânătoare cu garduri electrice de tip pastoral, care implică costuri mici și sunt ușor de întreținut; montarea de pocnitori pe gaz la liziera fondurilor de vânătoare.

Miniștri chemați în Maramureș

Cetățenii a căror terenuri cultivate au fost distruse de porcii mistreți au solicitat modificarea de urgență a legii vânătorii și protecției cinegetice, fie prin ordonanță de urgență, fie de către parlamentari.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel-Valer Zetea, a participat la întâlnire și a declarat că trebuie găsite soluții pentru cetățeni și rezolvate problemele pentru a-și putea cultiva terenurile în siguranță. În acest sens, săptămâna viitoare vor fi prezenți în județul nostru ministrul Mediului, ministrul Agriculturii și ministrul Apelor și pădurilor, a mai adăugat președintele administrației județene.

 

Lăsaţi un răspuns