Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
sâmbătă, 1 aprilie 2023

ACTE

Acte necesare pentru inscriere in clasa I

Inscrierea in clasa I se poate face, in fiecare an, pana la 15 septembrie, dar pentru a prefigura cu o mai mare claritate numarul de elevi si pentru a indentifica necesarul real de posturi disponibile pentru miscarea personalului didactic, se recomanda ca inscrierea sa se faca pana la inceputul lunii mai.

La inscriere au prioritate copiii care locuiesc in apropierea scolii, dar, in limita locurilor disponibile, sunt primiti si elevii care au domiciliul in afara circumscriptiei scolare, cu aprobarea Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant. Fiecare unitate scolara va afisa, numarul de clase disponibil, in conformitate cu planul de scolarizare.

Pentru inscrierea in calsa I sunt nevoie de urmatoarele acte: cerere tip, procurata de la secretariatul unitatii scolare, copie dupa certificatul de nastere al copilului, copie dupa BI/CI a parintilor/tutorilor sau sustinatorilor legali, adeverinta de la medicul de familie, cu mentiunea „apt pentru scoala”.

*************

Documente necesare pentru obtinerea cartii de identitate

Documentele necesare la prima inregistrare, la implinirea varstei de 14 ani

-cerere pentru eliberarea cartii de identitate

-certificat de nastere – original si copie

-actul de identitate al unuia dintre parinti, al tutorelui sau reprezentantului legal, cu care se face dovada domiciliului

-chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate – 7 RON  (70.000 lei vechi)

-timbru fiscal in valoare de 1 RON (10.000 lei vechi)

***************

 

Documentele necesare la expirarea termenului de valabilitate a CI, preschimbare, schimbare nume

-cerere pentru eliberarea cartii de identitate (se solicita la Serviciul de Evidenta a Persoanelor)

-actul de identitate

-certificatul de nastere, casatorie, sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila – original si copie

-certificatul de deces al sotului, sotiei – original si copie

-actul cu care se face dovada spatiului de locuit – original si copie

-chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate – 7 RON

-timbru fiscal in valoare de 1 RON

****************

 

Documentele necesare in cazul furtului, pierderii, distrugerii CI

-cerere pentru eliberarea cartii de identitate

-certificatul de nastere, casatorie, sentinta de divort – original si copie

-certificatul de deces al sotului, sotiei – original si copie

-actul cu care se face dovada spatiului de locuit – original si copie

-dovada eliberata de Biroul Politiei Judiciare, in cazul furtului

-declaratia de pierdere in caz de pierdere

-document cu fotografie (legitimatie, pasaport, permis de conducere) pentru stabilirea identitatii – original si copie

-chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate – 7 RON

-in cazul in care solicitantul nu poate prezenta certificatele de stare civila originale sau actul de spatiu cu care face dovada spatiului de locuit asigurat, sunt necesare patru fotografii tip act de identitate (30 x 40 mm, cu banda alba de 7 mm in partea de jos a fotografiei)

-timbru fiscal- 4 RON

*************

 

Documentele necesare in cazul schimbarii domiciliului

-cerere pentru eliberarea cartii de identitate

-actul de identitate detinut anterior  si cartea de alegator

-certificatul de nastere, casatorie, sentinta de divort – original si copie

-certificatul de deces al sotului, sotiei – original si copie

-actul cu care se face dovada spatiului de locuit – original si copie

-chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate – 7 RON

– timbru fiscal in valoare de 1 RON (10.000 lei) fiecare

-viza centrului militar zonal de luare in evidenta la noul domiciliu, daca solicitantul este supus obligatiilor militare (barbati cu varsta cuprinsa intre 20-50 ani)

-declaratie tip de primire in spatiu, in cazul in care imobilul nu este proprietate personala, semnata de proprietarul imobilului, in fata lucratorului de la ghiseul Serviciului de Evidenta a Populatiei, iar in cazul persoanelor din mediul rural, in fata sefului de post din comuna; in cazurile cand persoana nu se poate deplasa de la domiciliu, se intocmeste o declaratie notariala

-in cazul domiciliului rural se prezinta adeverinta de luare in evidenta in Registrul Agricol, eliberata de primaria de la locul de domiciliu

*****************

 

Documentele necesare in cazul  aplicarii vizei de resedinta

– cerere pentru stabilirea resedintei

– actul de identitate al solicitantului

– certificatul de nastere, casatorie, sentinta de divort  a solicitantului – original si copie

– actul de spatiu al solicitantului sau gazduitorului (gazduitorul isi va da consimtamantul, prin completarea rubricii corespunzatoare din cererea pentru stabilirea resedintei, in fata lucratorului de la ghiseu)

– in cazul in care solicitantul este student, se aplica stampila administratorului de la caminul unde este cazat

– in cazul in care locuinta este de serviciu, se aplica stampila de la administratorul firmei respective si adeverinta de la locul de munca din care sa rezulte ca este angajatul societatii respective

– timbru fiscal de 1 RON