Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
sâmbătă, 21 mai 2022

Primăria Baia Mare – justificare pentru starea drumurilor

Aspecte legate de activitatea de deszăpezire a municipiului Baia Mare sunt prezentate într-o informare transmisă de primăria oraşului reşedinţă de judeţ sub semnătura viceprimarului cu atribuţii de primar, Marinel Rob.

drum-cu-zapada-baia-mare-400x289„Având în vedere discuțiile, dezinformările și acuzele care planează asupra conducerii executive și a serviciilor din aparatul de specialitate al primarului, cu privire la lucrările de deszăpezire din Municipiul Baia Mare, considerăm că este oportun să venim în întâmpinarea D-voastră cu o informare obiectivă asupra istoricului și stadiului actual al acestei activități. În data de 13 decembrie 2006, Municipiul Baia Mare a încheiat un contract de concesiune pentru servicii de deszăpezire cu SC ROSAL GRUP SRL pe o durată de 8 ani. În contract era prevăzută posibilitatea prelungirii acestuia cu o durată de 4 ani.

În data de 18.07.2014 contractul a fost prelungit doar cu 2 ani, până la data de 15 aprilie 2016, existând posibilitatea la acea dată a prelungirii lui până la 13 decembrie 2018, aspect pus în discuție în iarna 2015-2016. Contractul cu SC ROSAL GRUP SRL nu prevedea tarife de așteptare pentru utilajele de intervenție.

În cursul anului 2015 s-au purtat discuții cu privire la demararea procedurilor privind concesionarea serviciului public de salubrizare din Municipiul Baia Mare având componentele: salubrizare stradală și deszăpezire, fără a se materializa aceste demersuri. Pe fondul nematerializării celor de mai sus, s-a întocmit o documentație de licitație sub formă de acord cadru pe 2 ani, care a fost finalizată și predată Direcției de Achiziții în data de 07.06.2016.

În perioada 27 aprilie până în 24 iunie 2016 conducerea executivă a primăriei Municipiului Baia Mare a fost asigurată de către dl. viceprimar Ludescher Istvan. Ca urmare a modificării cadrului legislativ care reglementează achizițiile publice precum și a inactivității programului SEAP, prima postare a documentației pe programul de licitații a avut loc în data de 16.08.2016, iar după clarificările și modificările solicitate de către forul tutelar s-a stabilit termenul de depunere a ofertelor la data de 14.10.2016.

Deoarece la data stabilită nu a fost depusă nicio ofertă, procedura de achiziție a fost anulată conform prevederilor legale autoritatea contractantă a relaxat cerințele minime obligatorii de participare și a reluat procedura de achiziție, noul termen pentru depunerea ofertelor fiind de 22.11.2016. Deoarece nici la această dată limită nu a fost depusă nici o ofertă și această procedură de achiziție a fost anulată. Având în vedere faptul că, după două termene de depunere a ofertelor, procedurile de achiziție publică pentru serviciile de deszăpezire ȋn municipiul Baia Mare nu au dus la semnarea unui contract cu un operator specializat, fiind şi perioada de iarnă, a fost imperios necesar a se ȋncheia un contract de prestări servicii pentru această activitate. Astfel, s-a realizat o cercetare de piață prin solicitarea a nouă oferte de la operatori specializați inclusiv de la societăți care au avut relații contractuale cu Municipiul Baia Mare. Urmare cercetării de piață și totodată, necesității contractării serviciilor de deszăpezire pentru a garanta siguranţa circulaţiei, la data de 29.11.2016 Municipiul Baia Mare a încheiat un contract de servicii cu S.C. Nord Vest Infrastructură și Servicii S.R.L., prin achiziție directă.

Acest contract conform legislației în vigoare prevede o valoare maximă de 132.000 lei fără TVA având un termen de valabilitate până la finele lunii decembrie 2016 sau până la consumarea resurselor financiare. Menționăm că această societate este singura care a depus ofertă și a venit în întâmpinarea Municipiului Baia Mare la acea dată.

Deoarece momentul la care s-a semnat acest contract a coincis cu intrarea în minivacanța de 1 Decembrie, firma nu a reușit să echipeze în timp util decât 2 din cele 6 utilaje minime solicitate de către noi, apoi în ziua următoare încă 2, total insuficiente însă pentru a face față cerințelor unui oraș ca Baia Mare, mai ales că într-un termen extrem de scurt au căzut cantități mari de zăpadă. Mai mult decât atât, în toată acea perioadă salinele au fost închise, astfel că ne-am confruntat și cu o penurie de sare. În aceste condiții, pe lângă utilajele operatorului contractat S.C. Nord Vest Infrastructură și Servicii S.R.L., am apelat la utilajele aflate în dotarea SPAU (3 tractoare cu lamă și 3 bobcaturi), ale SC Vital (2 mașini de transport zăpadă și încărcătoarele aferente), ale unui operator contractat de SPAU care a avut 2 buldo cu lamă și 2 gredere, dar și ale unor binevoitori care ne-au ajutat cu diverse utilaje. Deoarece acest contract avea valabilitate până în 27 decembrie, s-au întreprins demersuri în vederea reluării procedurii de atribuire, una pentru o perioadă determinată de timp, până la atribuirea acordului-cadru prin procedura “licitaţie deschisă”, printr-o procedură rapidă, de “negociere fără publicare prealabilă”, transmițând invitații de participare către șase operatori economici, fiind înștiințat așa cum prevede legislația și Ministerul Finanțelor Publice – A.N.A.P. în vederea acceptării demarării acestei proceduri.

Termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, pentru această procedură, a fost 12.12.2016 ora 10:00. Din păcate, la această procedură am avut o singură ofertă depusă şi aceea respinsă ca neconformă. Am reluat procedura de “negociere fără publicare prealabilă”, iar în 23.12.2016 ora 15.00 comisia desemnată a procedat la deschiderea celor 2 oferte depuse.

După finalizarea procesului de analiză, în 4.01.2017 s-a comunicat rezultatul licitației, iar în 9.01.2017 s-a semnat contractul cu SC Drumuri Poduri Gheorgheni prin care se angajează că vor interveni cu 6 utilaje mari și 6 mici, iar în situația în care beneficiarul solicită suplimentarea lor, în maxim 48 ore numărul acestora trebuie dublat. Din 27 decembrie când a expirat contractul cu S.C. Nord Vest Infrastructură și Servicii S.R.L. am avut asigurate serviciile de deszăpezire prin intermediul SPAU (cu utilajele proprii menționate mai sus) și SC Drumuri Poduri Gheorgheni (cu 6 utilaje) pe baza unui contract încheiat cu SPAU. Între timp a fost acceptată spre publicare pe SEAP documentația de tip acord cadru pe 18 luni cu termen de depunere oferte 19.01.2017.

Primăria Municipiului Baia Mare în data de 9 ianuarie a.c. a încheiat contractul nr. 408 privind prestarea serviciilor de deszăpezire, cu S.C. Drumuri și Poduri Gheorgheni S.R.L., pentru a face față situației de urgență, până la atribuirea acordului-cadru cuprinzând același obiect, prin procedura ”licitație deschisă”, dar nu mai târziu de 15.03.2017.

S.C. Drumuri și Poduri Gheorgheni S.R.L. beneficiază de susținerea tehnică acordată prin Angajamentul ferm de susţinere din partea S.C. Compania Romprest Service S.A. – privind susținerea tehnică – experiența similară. Firma va presta serviciile de deszăpezire cu 6 utilaje de capacitate mare, lamă şi sărăriţă și 6 utilaje de capacitate mică, lamă şi sărăriţă, pentru străzi înguste şi în pantă. Valoarea maximă este de 3.937.792,32 lei, fără TVA, iar decontările se vor face în baza situațiilor prezentate de către prestator și confirmate de către autoritatea contractantă, prin reprezentanții compartimentului urmărire contracte.

Prin HCL nr. 507/12 decembrie 2016 s-a stabilit componența comisiei de analiză privind activitatea de deszăpezire la nivelul Municipiului Baia Mare, compusă din consilierii locali: Brăgaru Marin, Marincaș Ioana Mihaela, Kovács Richárd, Mandra Ioan și Talpoș Ioan Iustin. Această comisie a procedat la audierea personalului tehnic implicat în această activitate și urmează să aducă la cunoștința Consiliului Local în prima ședință ordinară constatările și concluziile aferente. Doresc să informez opinia publică asupra faptului că toate demersurile care s-au făcut pentru achiziționarea serviciilor de deszăpezire în Municipiul Baia Mare de la sfârșitul lunii iunie 2016 și până în prezent au respectat legislația în vigoare și am încercat să găsim soluții în condițiile date pentru a asigura continuitate în privința acțiunilor de deszăpezire în Municipiul Baia Mare. În măsura în care vor exista contestații sau puncte de vedere ostile demersurilor legale pe care le-am efectuat, vom aduce la cunoștința opiniei publice pentru a afla și cetățenii Municipiului Baia Mare cine are interesul ca activități specifice municipiului să se deruleze într-un mod necorespunzător, ineficient și orașul să fie blocat”, se arată în documentul transmis de Primăria Baia Mare.

Reader Feedback

Un raspuns catre “Primăria Baia Mare – justificare pentru starea drumurilor”

  1. Muresan Daniel spune:

    Strada Zefirului si Poiana nu fac parte din oras sau nu se fac dezapeziri ca nu se verifica de nimeni ,daca se respecta contractele ma bucur ca s au facut contracte cu firme dar ar trebui si verificate daca fac ce v ati inteles va multumesc si sper sa ni se dezapezeasca si noua strazile va rugam aveti mila si de noi

Lăsaţi un răspuns