Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
sâmbătă, 22 iunie 2024

20 de km de drum reabilitat cu peste 50.000.000 de lei

Consiliul Județean a aprobat, în ședința extraordinară de vineri, 17 martie,  principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare DJ187, Leordina (DN18) – Ruscova – Repedea – Poienile de sub Munte” (faza studiu de fezabilitate).

sedinta CJ4Obiectivul de investiție este eligibil pentru finanțare din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Valoarea totală a investiției este de 53.855.829 lei (valoare la care se va adăuga TVA). Sectorul de drum propus pentru reabilitare are o lungime totală de 20,139 km.

Tot vineri, aleșii județeni au aprobat promovarea spre finanțare a proiectului MaraQuality, cu o cofinanțare de 2% a Consiliului Județean. Proiectul prevede implementarea și certificarea unui sistem propriu de management al calității (SMC) implementat în cadrul Consiliului Județean, conform standardelor ISO 9001, cu adresabilitate întregului personal. În acest fel ar urma instruirea a 160 de persoane din aparatul propriu al Consiliului Județean  Maramureș în utilizarea, menținerea și dezvoltarea SMC.

Alt proiect aprobat a reprezentat admiterea cu obiecții a recepției la terminarea lucrărilor la obiectivul investiții ”Centrul de Vizitare din Pasul Prislop”, realizat în cadrul proiectului cu finanțare europeană ”Măsuri de management privind creșterea gradului de informare și conștientizare din Parcul Național Munții Rodnei”.

Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș, a fost în Pasul Prislop la începutul acestei săptămâni, pentru a vedea stadiul execuției. Zetea susține că lipsurile constatate cu prilejul recepției și care nu sunt în măsură să afecteze utilizarea obiectivului conform destinației sale, cuprinse în procesul verbal de recepție, urmează să fie remediate de executant, pe cheltuiala sa, în termen de 90 de zile de la comunicarea admiterii recepției. ”În cazul în care executantul nu remediază lipsurilor constatate, după somarea acestuia, Consiliul Județean Maramureș va putea executa aceste lucrări pe cheltuiala și riscul executantului, alocând în acest scop resursele necesare din bugetul propriu și să pretindă plata prejudiciului produs”, a spus Zetea.

 

Lăsaţi un răspuns