Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
joi, 23 mai 2024

Activitate suspendată la Judecătoria Baia Mare

La data de 21 ianuarie 2020, Adunarea Generală a Judecătorilor, în urma dezbaterilor, a adoptat Hotărârea nr. 1/21.01.2020, cu următorul punct de vedere:

Având în vedere locul şi rolul rezervat prin Constituţie magistraturii în statul de drept ca una din puterile garante ale preeminenţei acestuia,

Ţinând seama de necesitatea consacrată normativ ca judecătorii şi procurorii să apere interesele generale ale societăţii, ordinea de drept, precum şi drepturile şi interesele cetăţenilor,

Luând în considerare că asigurarea supremaţiei legii revine în cea mai mare măsură autorităţii judecătoreşti,

Observând regimul juridic al incompatibilităţilor şi interdicţiilor impus magistraţilor, dar şi răspunderea materială specială instituită numai pentru această categorie de funcţionari,

Exprimând convingerea că accesul liber la justiţie, respectiv la un proces echitabil, nu pot fi asigurate de o magistratură a cărei carieră nu este previzibilă, atât ca durată a exercitării cât şi în privinţa limitelor drepturilor fireşti ce decurg din aceasta în comparaţie cu alte autorităţi componente ale statului, care beneficiază de un statut special (militari, poliţişti, servicii secrete, etc.) şi în raport cu care se creează o situaţie discrimanatorie,

Văzând că într-o perioadă de trei decenii regimul democratic instaurat în România, după 1989, a prevăzut ca o garanţie a independenţei şi imparţialităţii judecătorilor şi procurorilor, dar şi ca o componentă motivaţională esenţială pentru această categorie profesională, pensia de serviciu,

Luând notă de poziţia Curţii Constituţionale a României exprimată prin Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010, potrivit căreia eliminarea pensiilor speciale ale magistraţilor reprezintă o măsură neconstituţională,

Consideră iminenta abrogare a dispoziţiilor legale care consacră pensia de serviciu ca fiind un act profund abuziv şi intruziv, din perspectiva încălcării şi afectării statutului constituţional al judecătorilor şi procurorilor.

În raport cu această situaţie, la data de 22 ianuarie 2020, Colectivul de judecători al Judecătoriei Baia Mare, luând în considerare poziţia exprimată de Curtea de Apel Cluj, dar şi de către celelalte instanţe din cadrul sistemului judiciar, a decis suspendarea activităţii de judecată, cu excepţia cauzelor urgente, până la data de 28 ianuarie 2020.

SANYO DIGITAL CAMERA

SANYO DIGITAL CAMERA

De asemenea, în 21 ianuarie,  la Palatul Justiţiei s-a desfăşurat şedinţa Adunării generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Maramureş, convocate de preşedintele instanţei în vederea formulării  unui punct de vedere  motivat relativ la iminenta abrogare a dispozițiilor legale care consacră pensia de serviciu, din perspectiva încălcării independenței și afectării statutului constituțional al judecătorilor.

Judecătorii Tribunalului Maramureş, cu unanimitate de voturi au hotărât:

  1. Transmiterea unui punct de vedere, către Consiliul Superior al Magistraturii, referitor la proiectul de lege privind abrogarea dispoziţiilor legale care consacră pensia de serviciu a magistraţilor, în sensul păstrării reglementării în forma actuală;

  2. Susţinerea demersurilor personalului auxiliar de specialitate din instanţe şi parchete, de menţinere a dreptului la pensia de serviciu;

  3. Transmiterea către Consiliul Superior al Magistraturii a unei solicitări de iniţiere a demersurilor vizând corectarea inechităţilor constatate în materia pensiei de serviciu;

  4. Analizarea oportunității declanşării unor forme de protest în ipoteza în care proiectul de lege este aprobat în forma actuală.

 

Lăsaţi un răspuns