Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
duminică, 23 iunie 2024

Zile libere – cu atestat din partea cultului religios

În data de 3 aprilie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 280, Legea nr. 37/2020 care completează art. 139 din Codul Muncii și art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

calendar aprilieAstfel, la art. 139 din Codul Muncii se introduce alineatul (21) privind acordarea zilelor libere pentru Vinerea Mare – ultima zi de vineri înaintea Paștelui, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua zi de Rusalii, salariaților care aparțin unui cult religios legal, creștin, în funcție de data la care sunt celebrate de acel cult.

De asemenea, se introduce un nou alineat, respectiv alineatul (31) care prevede că „salariații care au beneficiat de zilele libere pentru Vinerea Mare – ultima zi de vineri înaintea Paștelui, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua zi de Rusalii, atât la datele stabilite pentru cultul religios legal, creștin, de care aparțin, cât și pentru alt cult creștin, vor recupera zilele libere suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator.”

Conform expunerii de motive anexate propunerii legislative pentru modificarea Codului Muncii, unul dintre importantele argumente a fost faptul că, deși Crăciunul este sărbătorit la aceeași dată calendaristică pentru religiile creștine, pentru sărbătorirea Paștelui și a Rusaliilor, anual, pot exista date diferite, nefiind stabilită o dată fixă.

Prin urmare, numeroși angajatori și-au pus problema aplicării prevederilor Codului Muncii coroborate cu cele ale Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor („Legea nr. 489/2006”), astfel încât salariații să poată beneficia de zile legale libere potrivit religiei sau cultului căruia îi aparțin, dar totodată să nu perturbe activitatea angajatorului.

Astfel, modificarea oferă angajaților aparținând mai multor culte creștine care sărbătoresc în date diferite Paștele și Rusaliile, posibilitatea acordării a 10 zile de sărbătoare însumate, urmând ca cinci zile să fie recuperate conform programului stabilit de angajator.

Prin urmare, în ipoteza în care un salariat susține că are o altă confesiune religioasă decât cea ortodoxă și vrea să beneficieze de zilele libere legale la care are dreptul, acesta va depune doar dovada apartenenței sale confesionale și a realității sărbătorii religioase, în cazul i solicită acest lucru de către angajator.

 

O astfel de dovadă este reprezentată de un atestat din partea cultului căruia persoana respectivă îi aparţine, lista cultelor recunoscute în România fiind anexată Legii nr. 489/2006.

 

 

Lăsaţi un răspuns