Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
luni, 15 iulie 2024

Tichete sociale pentru elevi, prin intermediul primăriilor

În contextul necesităţii luării de măsuri pentru reducerea impactului socio-economic pe care epidemia de COVID-19 îl poate avea în perioada imediat următoare cu efecte pe termen scurt, mediu şi lung asupra grupurilor vulnerabile și a măsurilor luate la nivelul întregii Uniuni Europene pentru evitarea riscului de sărăcie extremă în rândul populației, Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţiordonanță publicată în Monitorul Oficial în data de 12 august 2020.

primaria-somcutaAstfel, copiii cei mai dezavantajaţi din învătământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial vor primi tichete sociale pe suport electronic în valoare de 500 de lei/an şcolar, din fonduri externe nerambursabile, pentru a-şi achiziţiona rechizite şi haine.

Potrivit acestui act normativ, tichetele se vor acorda copiilor din învăţământul de stat preşcolar proveniți din familii în care venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură ( până la 284 lei/membru de familie) și copiilor din învăţământul de stat primar/gimnazial proveniți din familii în care venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară (respectiv până la 1.115 lei/membru de familie).

Programul va fi gestionat de Ministerul Fondurilor Europene și se va implementa prin intermediul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.  Principalele organizații partenere în cadrul programului sunt instituțiile prefectului și autoritățile administrației publice locale.

Serviciile de asistenţă socială din cadrul administraţiilor publice sunt cele care pot oferi relaţii suplimentare privind documentele necesare pentru depunerea solicitărilor.

Lăsaţi un răspuns