Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
marți, 28 mai 2024

120.000 de lei – amenda pentru poluare

Inspectorii Administrației Bazinale de Apă (ABA) Someș-Tisa au sancționat o societate comercială cu amendă contravențională, în valoare de 120.000 de lei, în conformitate cu prevederile Legii Apelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Sancțiunea a fost aplicată pentru evacuarea apelor de mină neepurate în emisarul Valea Roșie. În data de 17 februarie 2021, acestea au ajuns, prin galeria minieră, mai întâi în râul Băița, apoi în râul Lăpuș și în Someș.

rau baitaTotodată, societatea nu a luat măsurile operative pentru înlăturarea cauzelor și efectelor poluării, care sunt prevăzute în Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale. Acesta este parte integrantă din documentația tehnică care a stat la baza obținerii autorizației de gospodărire a apelor.

Amenda a fost aplicată conform principiului ”Poluatorul plătește”, în urma controlului la fața locului și pe baza analizelor efectuate, care au evidențiat depășiri ale valorilor normale la indicatorii de calitate.

Poluarea accidentală a fost închisă, însă rămâne deschisă problematica impactului minier istoric asupra cursurilor de apă. Pe aceste râuri se pot înregistra valori crescute ale poluanților specifici acestor zone (cupru, zinc), precum și ale metalelor grele (cadmiu, plumb și nichel) dacă nu se iau măsuri pentru eliminarea poluării istorice, respectiv investiții pentru epurarea apelor de mină.

Specialiștii instituției noastre monitorizează calitatea apelor și rămân vigilenți în urmărirea respectării legislației în vigoare.

 

 

C.P.

 

Lăsaţi un răspuns