Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
marți, 6 iunie 2023

Lege pentru sustinerea familiei prin acordarea de alocatii

Drepturile se acorda in valoare de 25-50 de lei pentru fiecare copil

Lege privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei. Noua lege a fost publicata in Monitorul Oficial din 30 decembrie 2010 si instituie alocatia ca forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au in crestere si ingrijire copii in vasta de pana la 18 ani. Astfel de alocatii se vor acorda familiilor cu venituri reduse, familiilor monoparentale, valoarea acestora fiind cuprinsa intre 30 si 200 de lei. Legea a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2011.

Cuantumul alocatiei este stabilit diferentiat, in functie de veniturile familiei si numarul de membrii ai acesteia. Astfel, pentru familiile care realizeazaun venit net lunar pe membru familie de pana la 200 de lei alocatiile vor fi de 30 de lei pentru familiile cu un copil, 60 de lei pentru cele cu doi copii, 90 de lei pentru cele cu 3 copii si 120 de lei pentru patru copii si mai multi. In cazul in care venitul net mediu lunar se situeazaintre 201 lei si 370 lei, cuantumul lunar al alocatiei este de 25 de lei pentru fiecare copil, maxim 100 de lei pentru familiile cu patru sau mai multi copii.

Alocatii mai mari pentru copiii din familiile monoparentale

Pentru familia monoparentala formata din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia si care locuiesc impreuna cu aceasta, valoarea alocatiei este de 50 de lei pentru copil, pana la 200 de lei pentru familiile cu 4 sau mai multi copii) in cazul in care venitul pe membru de familie este de pana la 200 de lei.

In cazul in care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 201 lei si 370 lei, cuantumul alocatiei este de 45 lei pentru familia cu un copil, 90 lei pentru familia cu 2 copii, 135 lei pentru familia cu 3 copii si 180 lei pentru familia cu 4 copii sau mai multi.

Conditii pentru plata drepturilor

Alocatia se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere insotita de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si, dupa caz, privind frecventarea cursurilor scolare de catre copiii aflati in intretinere. In cazul copiilor cu handicap, care nu pot frecventa cursurile scolare, dosarul trebuie sa contina act medical doveditor.

Familiile care au in intretinere copii de varsta scolara, beneficiaza de alocatie in conditiile in care copiii frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii, cu exceptia celor care le intrerup din motive medicale, si nu inregistreaza absente nemotivate in cursul unui semestru care sa conduca la scaderea sub 8 a notei la purtare.

In conformitate cu prevederile legii, cererea se inregistreaza la primaria comunei sau orasului in a carei raza teritoriala isi are domiciliul familia, stabilirea dreptului la alocatie si a cuantumului fiind facuta prin dispozitie de primar. Plata drepturilor pentru alocatie se asigurade catre agentiile pentru prestatii sociale.

Lăsaţi un răspuns