Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
sâmbătă, 18 mai 2024

Finantare aprobata pentru managementul deseurilor

deseuri

deseuri

Ministrul Mediului a semnat ordinul privind finantarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor”. Scopul proiectului este de a implementa un sistem de management integrat al deseurilor la nivelul intregului judet, in scopul conformari cu obligatiile asumate in Tratatul de Aderare si cu obiectivele stabilite prin Programul Operational Sectorial Mediu.

 

Valoarea totala a proiectului este de 51.740.637 euro, fara TVA, din care valoarea eligibila POS Mediu< 47.036.482 euro, reprezentand finantare nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala in valoare de 39.275.463 euro, finantare nerambursabila de la bugetul de stat-in valoare de 7.290.654 euro si contributia financiara de la bugetele locale in valoare de 470.365 euro. Contributia financiara a CJ Maramures, beneficiarul acestui proiect, este de 4.704.155 euro.Din aceasta suma, 4.704.155 de euro reprezinta cheltuieli eligibile nefinantate prin POS Mediu.

Proiectul va cuprinde toate masurile necesare privind colectarea deseurilor, colectarea separata, transportul, transferul, tratarea precum si depozitarea deseurilor. Proiectul va fi sprijinit de un cadru institutional imbunatatit bazat pe management regional si va lua in considerare nevoia unui grad ridicat de constientizare si participare publica. Intreaga populatie a judetului, de aproximativ 512.964 de locuitori, va fi acoperita de acest proiect.

 

 

Lăsaţi un răspuns