Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
luni, 15 iulie 2024

Începe proiectul ”Construire Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice în Șomcuta Mare

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Oraşul Șomcuta Mare au semnat la data de 19.12.2023 Contractul de finanțare nerambursabilă nr. FN⁄19.12.2023 pentru implementarea proiectului “Construire Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice în orașul Șomcuta Mare, județul Maramureș”, finanțat prin Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 Reforme sociale, Investiția I4 crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, Titlu apel: PNRR/2023/C13/MMSS/I4. Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice.

Prin proiect se va asigura spațiul necesar funcționării următoarelor categorii de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin HG nr. 867/2015 cu modificările și completările ulterioare: „8810 CZ-V-I centre de zi de asistență și recuperare” cu echipe mobile de îngrijire la domiciliu sau în complementaritate cu servicii de tip „8810 ID-I Unitate de îngrijire la domiciliu”, având o capacitate de cca. 50 de beneficiari zilnici pentru serviciile de zi de asistență și recuperare și pentru cca. 25 de beneficiari zilnici pentru serviciile de îngrijire la domiciliu.

Scopul Centrului vizează ameliorarea stării psihologice a bătrânilor singuratici şi vulnerabili prin diverse activităţi distractive, creative şi spirituale, precum și îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice şi prevenirea instituţionalizării acestora.

Obiectivele proiectului:

– realizarea unui centru de zi fără componentă rezidențială, destinată persoanelor vârstnice;

– realizarea unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice.

 

Valoarea totală a finanțării nerambursabile a Proiectului este de 7,261,899.48 lei, din care:

– valoare eligibilă din PNRR (fără TVA) 6,102,436.54 lei

– valoare TVA eligibilă din PNRR este de 1,159,462.94 lei

 

Data de începere a proiectului: 19.12.2023    Data finalizării proiectului este: 30.06.2026

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau  a Guvernului României”

 

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/            https://www.facebook.com/PNRROficial/

Captură de ecran 2024-07-03 100521

Lăsaţi un răspuns