Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
joi, 13 iunie 2024

CNADNR despre parcarea de la Berbeşti: Terenul e al statului

Prin intermediul deputatului ALDE Cornelia Negruţ, localnicii din Berbeşti au primit răspuns din partea ministrului Transporturilor la problema parcării de pe terenurile lor.

 reabilitare drumDeputatul ALDE Cornelia Negruţ s-a implicat în rezolvarea problemei oamenilor din satul Berbeşti, comuna Giuleşti, nemulţumiţi din cauza unui proiect derulat în zonă de CNADNR. În acest sens, parlamentarul maramureşean s-a adresat directorului general interimar al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, Cătălin Homor, căruia i-a prezentat situaţia şi i-a cerut răspuns la întrebările venite din partea localnicilor.

La întrebările adresate de parlamentarul ALDE, ministrul Transporturilor, Dan-Marian Costescu, a răspuns în locul directorului CNADNR, după cum urmează:

1. Ce s-a întâmplat cu aprobarea şi respectarea Planului Urbanistic General al comunei Giuleşti, având în vedere împotrivirea localnicilor din Berbeşti de a se construi o parcare pe terenurile lor?

„Autorizaţia de Construire pentru lucrările de execuţie a parcărilor a fost obţinută pe baza unui Certificat de Urbanism emis de Consiliul Judeţean, lucrările urmând a fi executate în conformitate cu Autorizaţia de Construire.”

neli72. Are CNADNR toate documentele legale privind dreptul de folosinţă al suprafeţelor reclamate de oameni ca fiind ale lor?

„Terenul aferent parcărilor de la km 56+360 a fost transferat în proprietatea statului odată cu emiterea Deciziei de Expropriere nr. 828/18.08.2014 (în conformitate cu Legea 255 art.9 alin.(4)).”

3. Cum vedeţi soluţionarea acestei probleme, ţinând cont de nemulţumirea celor afectaţi de această investiţie?

„Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a analizat (prin intermediul Consultantului Egnatia Odos şi antreprenorului Aktor) relocarea şi/sau reconfigurarea parcării la altă poziţie kilometrică, însă s-a constatat că acest lucru nu se poate realiza cu respectarea normativelor/standardelor şi legislaţiei în vigoare, totodată acest lucru ar genera costuri suplimentare şi extinderea termenului contractual de finalizare a lucrărilor. Relocarea parcării la alta poziţie kilometrică ar presupune o nouă procedură de expropriere şi o nouă Autorizaţie de Construire.

În corespondenţa purtată cu Primăria Giuleşti, aceasta precizează că nu există terenuri disponibile (ale comunei) pentru realizarea parcării astfel încât să nu fie necesară realizarea unei noi proceduri de expropriere.

În urma eforturilor comune realizate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., autorităţile locale, Antreprenor şi Consultant de a găsi o soluţie legală şi contractuală care să mulţumească persoanele afectate de exproprieri şi care să nu presupună suportarea de costuri suplimentare de către Statul Român, până în prezent nu a fost identificată o astfel de soluţie.

Totodată, va comunicăm cadrul legal privind exproprierile realizate:

Conform art. 9 alin. (2) din Legea 255/2010 “Decizia de expropriere constituie titlu executoriu pentru predarea bunului imobil, atât împotriva celor expropriaţi, cât şi împotriva celor care pretind un drept legat de bunul imobil expropriat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiului  legat de proprietatea bunului expropriat. Contestaţia asupra deciziei de expropriere nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile în cauză.”

Conform art. 13 alin.(2) din Legea 255/2010 “Atât procedura de expropriere, cât şi obiectivele de utilitate publică ce fac obiectul prezentei legi, nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă existenţa unor litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat” Conform art. 22 alin. (1) din Legea 255/2010 “Expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii…se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în termenul general de prescripţie… fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea cailor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii şi transferului dreptului de proprietate”.

4. În cazul în care se va ajunge la un acord, în ce mod vor fi despăgubiţi proprietarii?

„Proprietarii nu pot fi despăgubiţi decât urmând procedura stabilită şi reglementată prin Legea nr. 255/2010.”.

Biroul de Presă al deputatului ALDE Maramureş

Lăsaţi un răspuns