Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
miercuri, 12 iunie 2024

Sprijin pentru Esperando solicitat de Cornelia Negruţ

Deputatul ALDE Cornelia Negruţ sprijină ONG-urile din judeţul Maramureş în faţa autorităţilor statului.

 cornelia-negurtDeputatul ALDE Maramureş, Cornelia Negruţ, a adresat o interpelare parlamentară ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prezentându-i solicitarea Asociaţiei Esperando din Baia Mare de a primi statutul de utilitate publică.

„Asociaţia Esperando din municipiul Baia Mare este o organizaţie non guvernamentală a cărei activitate se desfăşoară în principal în scopul recuperării, supravegherii, educării şi integrării în societate a copiilor, tinerilor, adulţilor şi bătrânilor cu dizabilităţi senzoriale şi fizice, a creşterii calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi. Prin intermediul meu, Asociaţia Esperando vă solicită să devină candidat eligibil în obţinerea statutului de utilitate publică”, a precizat parlamentarul maramureşean în documentul oficial trimis conducerii MMFPSPV.

„În Anexa 1 Criteriile specifice de acordare a statutului de utilitate publică, la punctului 3, lit. b) se menţionează că asociaţia „nu a dezvoltat si menţinut în teritoriu filiale sau puncte de lucru adecvate realizării de activităţi de interes general sau comunitar (în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor care desfăşoară activităţi de interes general).” Fapt ce reiese din prevederile menţionate mai sus că cerinţa legiuitorului este doar în cazul când asociaţia desfăşoară activităţi de interes general. În Raportul de activitate, la punctul 2, sunt menţionate clar „obiectivele stabilite în statut la categoria de interes comunitar, respectiv în interesul public al unei comunităţi şi/sau grupuri de persoane fizice sau juridice care urmăresc un obiectiv comun sau au aceleaşi opinii, aceeaşi cultură, orientare religioasă, socială, profesională şi altele, acestea fiind următoarele: creşterea calităţii vieţii copiilor/ tinerilor/ adulţilor cu dizabilităţi şi a familiilor lor, precum şi a copiilor/ tinerilor/ adulţilor aflaţi în dificultate, în situaţii de criză sau risc; apărarea drepturilor şi demnitătii copiilor/ tinerilor/ adulţilor cu dizabilităţi, precum şi a celorlalţi copiilor/ tinerilor/ adulţilor aflaţi în dificultate, în situaţii de criză sau risc sau cu nevoi speciale, fară deosebire de naţionalitate, sex, religie, apartenenţă socială etc.; prevenirea abandonului şi a instituţionalizării copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi şi a celor aflaţi în dificultate şi în situaţii de criză sau risc;

Astfel, Asociaţia Esperando s-a constituit în baza tuturor prevederilor legale în interesul comunităţii din Baia Mare, respectiv în interesul comunităţii Judeţului Maramureş. Toate acestea pot fi observate din activităţile desfăşurate de Asociaţia Esperando, precum şi beneficiarii cărora le sunt adresate serviciile acesteia. în consecinţă Asociaţia Esperando are stabilite obiective de interes comunitar.

Astfel:

1. Conform Fişei privind activitatea de asistenţă şi suport specializat în vederea recuperării/reintegrării sociale a persoanelor cu nevoi speciale: beneficiarii acestui serviciu sunt din Baia Mare, respectiv din comunitatea judeţului Maramureş: Cavnic, Şişeşti, Cicârlău, Ciolt, Dăneşti, Buşag, Satu Nou de Jos Arieşul de Pădure, Viile Apei, Târgu Lăpuş Borleşti, Baia Sprie, Chiuzbaia, Dăneştii Chioarului, Ulmoasa.

2. Conform Fişei de Îngrijire şi asistenţă la domiciliu pentru persoanele cu nevoi speciale, beneficiariii acestui serviciu sunt din municipiul Baia Mare.

3. Conform Fişei privind activităţile de informare, consiliere, medierea muncii şi formare profesională (fiind vorba în principal despre proiecte finanţate din fonduri europene, acestea s-au desfăşurat în regiunea de Nord-Vest, aceasta fiind şi cerinţa finanţării proiectelor din fonduri europene, de a se desfăşura într-o anumită regiune) aria de desfăşurare a acestora a fost în localităţi preponderant din Maramureş: Baia Mare Coltău, Rozavlea, Târgu Lăpuş, Satulung, şi Pomi în judeţul Satu Mare, Cehu Silvaniei, judeţul Salaj. Referitor la precizarea numărului de persoane cu dizabilităţi din grupul ţintă care au accesat un loc de muncă acesta este de 4 persoane. Aceste persoane lucrează şi în prezent. Precizăm că persoanele cu dizabilităţi nu au constituit grupul ţintă specific în cele două proiecte, cu toate acestea, au beneficiat de programe integrate (informare, consiliere, mediere sau informare, consiliere, formare profesională): în total 15 persoane cu dizabilităţi.

4. De asemenea Asociaţia Esperando desfăşoară în teritoriu activitatea de asistenţă şi sprijin în reabilitare socială a copiilor şi tinerilor cu probleme comportamentale, în Vişeul de Sus, judeţ Maramureş. Această activitate este în concordanţă cu prevederile statutare, şi priveşte reabilitarea copiilor şi tinerilor cu probleme de comportament cu vârsta cuprinse între 12-18 ani.

Referitor la Centrul de terapie ocupaţională pentru adulţi cu dizabilităţi, din Botiza, în ciuda tuturor beneficiilor aduse comunităţii, decizia unilaterală a Primarului din comuna Botiza a fost de a închide Centrul în 2004. Subliniem faptul că această decizie nu a fost cauzată de decizia Asociaţiei Esperando, ci a fost luată în mod unilateral de Primaria comunei Botiza. Actualmente activităţile continuă la un nivel redus cu o singură persoană din localitate, ca şi angajată a Asociaţiei Esperando, care lucrează la domiciliu.

Referitor la punctul 2 – aliniatul b), precizăm că în cazul Unităţii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu numărul de beneficiari ai aceluiaşi serviciu nu s-a diminuat cu mai mult de 10 % faţă de anul precedent. Aceasta deoarece atât în Raportul de activitate, cât şi în Anexa 1 Ia Raportul de activitate, depuse, am raportat strict numărul de persoane pentru care s-a acordat subvenţie în baza Legii 34/1998. Am făcut acest lucru pentru păstrarea coerenţei în raportare. Astfel că am coroborat această informaţie cu punctul 13 din anexa 1 Ia raportul de activitate, unde apăreau trecute formele de parteneriat (respectiv parteneriatul cu SPAS în baza legii 34/1998).

În 2014 Asociaţia Esperando a continuat să ofere servicii pentru încă 11 persoane cu dizabilităţi la domiciliu, doar că aceste servicii nu au fost subvenţionate în baza parteneriatului mai sus amintit, şi au vizat servicii de informare, consiliere, sprijin, ajutor material, şi mai puţin servicii de recuperare- toate finanţate de Asociaţia Esperando.

Astfel că situaţia se prezintă după cum urmează: în 2012 – 20 beneficiari, în anul 2013- 22 beneficiari, în anul 2014- 21 beneficiari; 2015- 22 beneficiari (din care 20 subvenţionaţi de Primăria Baia Mare).

Sperăm că clarificările furnizate, vor ajuta la reevaluarea încadrării Asociaţiei Esperando ca fiind un candidat eligibil la statutul de utilitate publică, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în petiţia Asociaţiei Esperando Baia Mare, preşedinte Crăciun Andrada Cristina.

Având în vedere memoriul prezentat, Cornelia Negruţ i-a cerut ministrului Muncii un răspuns în cunoştinţă de cauză la cele relatate, şi să transmită Asociaţiei Esperando Baia Mare un punct de vedere fundamentat.

Biroul de Presă al deputatului ALDE Maramureş

Lăsaţi un răspuns