Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
sâmbătă, 22 iunie 2024

Sute de locuri la unităţi de învăţământ pentru jandarmi

Pentru admiterea 2016 în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, Jandarmeriei Române i-au fost alocate în vederea scoaterii la concurs, următoarele locuri:

jandarmi mmAcademia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:

– 14 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă „Drept”;

– 70 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi),

– 7 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”.

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 175 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi),

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 175 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

Condiţiile legale de recrutare pentru persoanele care intenţionează să susţină examen de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne sunt următoarele:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat( adeverinţă pentru cei care au promovat examenul de bacalaureat în 2016),

g) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile de destinate formării iniţiale ale personalului militar,

h) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00;

i) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

 j) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
k) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

l) Candidaţii recrutaţi care intenţionează să dobândească statutul de cadru militar în Ministerul Afacerilor Interne trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile

Pentru documentele necesare dosarului de candidat, precum şi pentru alte detalii privind admiterea pentru anul 2016 la arma Jandarmi, vă puteţi adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş de luni până vineri în intervalul orar 08.00-16.00, telefon: 0262/ 277.494 sau 0262/277.779.

Lăsaţi un răspuns