Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
luni, 30 ianuarie 2023

Controale pe linie de salubrizare. Vezi pe cine a amendat Garda de Mediu

În primăvara acestui an, Garda de Mediu Maramureş a efectuat un control comun cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi Sistemul de Gospodărire a Apelor privind salubrizarea localităţilor şi a cursurilor de apă din judeţ. S-a verificat şi modul de întreţinute a  şanţurilor/rigolelor din localitati, pentru asigurarea secţiunii de scurgere a apelor mari, în perioada 01.03.2016 – 15.04.2016.

Într-un raport al Gărzii de Mediu se arată că situaţiile cel mai frecvent întâlnite în urma controlului sunt depozitǎri necontrolate de deşeuri provenite de la populaţie, în apropierea cursurilor de apǎ, pe maluri şi chiar în albie, starea insalubrǎ în principal a cursurilor de apǎ şi a cǎilor de comunicaţii, mai ales în zona intravilanului localitǎţilor.

pet-uri pe apaAu fost controlate toate administraţiile publice locale din judeţul Maramureş (76 de administraţii publice locale) cu identificarea a aprox. 200 de locaţii, din cadrul a 43 cursuri de apǎ şi a aflueneţilor acestora, cu depozitǎri necontrolate de deşeuri. În principal, compoziţia acestora este formatǎ din deşeuri menajere şi din ambalaje (PET-uri, folie polietilenǎ, etc.), plastice diverse, deşeuri textile, deşeuri voluminoase de tip mobilier uzat, molozuri din construcţii, precum şi industriale, provenite în general de la prelucrarea lemnului. De asemenea,  de-a lungul cursurilor de apǎ, în vegetaţia de pe maluri, existǎ agǎţate deşeuri de tip ambalaj (folie plastic, deşeuri textile, PET-uri) abandonate de cetǎţeni sau antrenate din amonte la ape mari. Din acest punct de vedere au fost catalogate un numǎr de 53 administraţii locale ce au avut un caracter ± corespunzǎtor. Detaliat, starea de salubritate a administraţiilor locale din judeţ, catalogate cu probleme, se prezintǎ astfel:

Municipul Baia Mare

Zonele cu depozitǎri necontrolate de deşeuri sunt pe toatǎ lungimea cursurilor de apǎ a afluenţilor râului Sǎsar (pârâul Craica, în special de-a lungul str. Pǎltinişului, dar şi pe Valea Roşie, Valea Usturoiului, Valea Borcutului, dar NU şi în zona lacului de acumulare Strâmtori-Firiza şi în zona centralǎ a râului Sǎsar), unde s-au identificat cantitǎţi necuantificabile de deşeuri diferite, pe maluri, dar şi în albie. Situaţia cea mai problematicǎ este în zona valea Craica (afluent al râului Lǎpuş) unde au fost identificate depozite necontrolate de deşeuri diferite, în cantitǎţi care nu au putut fi cuantificate, atât pe maluri, cât şi în albie, constând din plastice, textile, materiale rezultate din demolǎri, etc, în special în zona locuitǎ de romi. S-a dispus dezafectarea acestora şi decolmatarea zonei. O problemǎ ce a apǎrut în plus faţǎ de anii anteriori este legatǎ de activitatea firmelor ce realizeazǎ lucrǎri la sistemul de alimentare/canalizare şi depun materialele din excavǎri în zone adiacente cursurilor de apǎ, dar ce au obligaţia de readucere la stadiul iniţial a acestor zone de depozitare temporarǎ, concomitent cu finalizarea lucrǎrilor.

Municipiul Sighetu Marmaţiei

Zonele identificate cu depozitǎri necontrolate de deşeuri sunt, mal stǎng Iza (Valea Cufundoasa şi pod Abator), zona cartier Câmpu Negru, pârâul Iapa (zona şcolilor Iapa şi Cearda), zona lacului Nǎsui, la ieşire spre Vadu Izei – DN18. Pe toate cursurile de apǎ de pe raza administrativǎ a municipiului Sighetu Marmaţiei, dar în special pe malul stâng al râului Tisa, pe malurile şi în albia râului Iza, pe vǎile şi torenţii din zonǎ (valea Leia şi valea Hotarului) sunt aruncate sau antrenate de ape diverse deşeuri, iar de vegetaţie şi de pietre au rǎmas agǎţate diverse deşeuri (plastice, textile, PET-uri, resturi vegetale, etc.), probleme reale fiind colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 10% din raza uat-ului.

Oraşul Baia Sprie

S-au constatat depozite necontrolate de deşeuri, mai ales în Satu Nou de Sus, apoi pe întreg cursul vǎii Chiuzbaia, dar şi pe ambele maluri ale râului Sǎsar, unde cetǎţenii deverseazǎ deşeuri de toate tipurile în albiile cursurilor de apǎ, mai ales textile şi plastice, cu un volum estimat la 20m³. Au fpost stabilite mǎsuri pentru eliminarea lor. Trebuie subliniat cǎ, în comparaţie cu anii trecuţi, este o situaţie mai proastǎ, probleme reale sunt colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere, pe circa 20% din raza uat-ului.

Oraşul Borşa

In lungul cursurilor de apǎ sunt depozite de deşeuri rezultate din activitatea de exploatare forestierǎ, mai ales pe râul Cisla, precum rumeguş, deşeuri de exploatere şi prelucrare lemn, dar şi din demolǎri. Aceastǎ zonǎ prezintǎ o oarticularitate, în zona cuprinsǎ între Baia Borşa şi Borşa, unde riveranii, dupa anul 1990, au depozitat  pe maluri şi în albie, deşeuri diferite, care ulterior au fost acoperite cu pamânt, transformând zona în locuri de parcare, platforme, grǎdini etc. Prin aceste amenajǎri neautorizate, albia râului Cisla s-a  îngustat, reducându-se  secţiunea de scurgere a apei, punând în pericol stabilitatea cursului de apǎ, atât în plan orizontal, cât şi în plan vertical. Pe malurile şi in albia Vǎii Secu (cartier  Baia Borşa), starea  de curaţenie este satisfacatoare, întrucât accesul în albie şi pe maluri este îngreunat din cauza anexelor construite de riverani, dar au fost identificate Si depozite de deşeuri neautorizate, constând din: buşteni de rǎşinoase, deşeuri de lemn, deşeuri rezultate din demolǎri, plastice, etc. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului.

Oraşul Cavnic

De-a lungul albiei minore a râului Cavnic, în vegetaţie, sunt agǎţate resturi textile şi de plastic, singura problemǎ realǎ este colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului. .

Oraşul Dragomireşti

S-au identificat depozite aleatorii de deşeuri în albia şi pe malurile râului Iza şi pârǎului Baicu.

În amonte pe pârâul Baicu existǎ tendinţa de apariţie a unor depozite de deşeuri rezultate din activitatea de exploatare forestierǎ. Majoritatea cetǎţenilor depoziteazǎ deşeurile menajere rezultate din gospodǎriile proprii pe malurile cursurilor de apa riverane cu proprietǎţile acestora.

Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului.

Oraşul Sǎliştea de Sus

S-au identificat, pe malurile cursurilor de apǎ ale râului Iza şi afluenţii acestuia, deşeuri menajere, deşeuri din material plastic, în special agǎţate în vegetaţia de pe maluri, precum şi în albia acestuia.

Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului.

Oraşul Şomcuta Mare

S-au identificat relativ puţine depozite necontrolate de deşeuri pe vǎile Bârsǎului şi Caicana, unde în vegetaţia de pe maluri sunt agǎţate diverse tipuri de deşeuri (plastice, textile, etc).

Oraşul Tg. Lǎpuş

Pe toate cursurile de apǎ de pe raza administrativ teritorialǎ a oraşului sunt aruncate diverse deşeuri pe maluri, in albii, iar de vegetatie şi de pietre au rǎmas agǎţate diverse deşeuri (plastice, textile, PET-uri, resturi vegetale, crengi, etc.).

Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului.

Oraşul Tǎuţii Mǎgherǎuş

S-au identificat puţine depozitǎri necontrolate de deşeuri de exploatare forestierǎ, pe cursurile de apǎ şi afluenţii acestora, cu posibile consecinţe la debite mari.

Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 15% din raza uat-ului.

Oraşul Ulmeni

Pe malurile cursurilor de apǎ, precum şi în vegetaţie sunt agǎţate diverse tipuri de deşeuri, în special antrenate de ape cu debite mari, dar şi a existenţei a 3 depozite neautorizate de deşeuri, în volum de cca.70 m³, constând din plastice, textile, materiale rezultate din demolǎri, etc.

Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 50% din raza uat-ului, pentru care s-a şi atras atenţia conducerii uat-ului.

Oraşul Vişeu de Sus

Pe malurile şi cursurile de apǎ ale râurilor Vişeu şi Vaser, în special în zona locuitǎ, starea de curǎţenie este satisfǎcǎtoare, identificându-se scoarţa de arbori în albia minorǎ în special în partea din amonte a confluenţei cu Valea Peştilor, pânǎ la confluenţa cu Valea Novǎţ şi în amonte de aceasta, atât pe Vaser, cât şi pe Novǎţ.

Deşeurile menajere, în cantitǎţi relativ mici, sunt aglomerate mai ales la culeele podurilor şi podeţelor de pe raza administrativǎ a oraşului, mai puţin în zona din aval a digului de apǎrare Vişeu Vest, unde au fost identificate deşeuri rezultate din demolǎri. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului.

Comuna Ardusat

Depozitǎri necontrolate de deşeuri lungul râului Someş, unde s-au constatat pe maluri şi în vegetaţie deşeuri, în special din plastic şi textile agǎţate de ramuri pe ambele maluri. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului.

Comuna Bǎiuţ

Depozitǎri necontrolate de deşeuri lungul râului Lǎpuş, unde s-au constatat pe maluri şi în vegetaţie deşeuri, în special din plastic. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului.

Comuna Bârsana

Depozitǎri necontrolate în lungul raului Iza, unde s-au constatat pe maluri şi în vegetaţie deşeuri, în special din plastic, cantitǎţi însemnate, pentru care s-a şi atras atenţia conducerii uat-ului. Facem mentiunea ca, UAT Barsana a fost sanctionata cu avertisment pentru incalcarea art. 87 pct. 60 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, stabilindu-se masuri de dezafectare a depozitelor identificate.

Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 50% din raza uat-ului.

Comuna Bistra

S-au identificat depozitǎri necontrolate de deşeuri pe malul drept al râului Vişeu, în special deşeuri din ambalaje de material plastic şi deşeuri vegetale, textile, precum şi resturi diverse, agǎţate în vegetaţie.

Comuna Bocicoiu Mare

Pe toate cursurile de apǎ de pe raza administrativ teritorialǎ a comunei Bocicoiu Mare sunt aruncate diverse deşeuri, iar în vegetaţie sunt agǎţate deşeuri din material plastic, textile, etc. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului.

Comuna Bogdan Vodǎ

Pe toate cursurile de apǎ de pe raza administrativ teritorialǎ a comunei, dar în mod special pe malurile râului Iza, sunt aruncate diverse deşeuri, iar în vegetaţie sunt agǎţate deşeuri din material plastic, textile, etc. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului.

Comuna Botiza

De-a lungul râului Botiza sunt prezente cantitǎţi relativ mici de deşeuri diverse (ambalaje din plastic, deşeuri textile), atât în zona malurilor, cât şi a albiei minore. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului.

Comuna Budeşti

Depozitǎri necontrolate de deşeuri lungul râului Cosǎu, unde s-au constatat pe maluri şi în vegetaţie deşeuri, în special din plastic..

Comuna Cǎlineşti

Depozitǎri necontrolate de deşeuri lungul râului Cosǎu, în cantitǎţi reduse. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 10% din raza uat-ului.

Comuna Câmpulung la Tisa

Depozitǎri necontrolate în lungul raului Tisa, unde s-au constatat pe maluri şi în vegetaţie deşeuri, în special din plastic, cantitǎţi ± însemnate

Comuna Cerneşti

S-au identificat depozitǎri necontrolate de deşeuri pe râul Bloaja, înspre satul Ciocotiş, mai ales în zona rezidenţialǎ, depozite ce s-au eliminat pe durata controlului. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 10% din raza uat-ului.

Comuna Cicârlǎu

Depozitǎri necontrolate de deşeuri lungul râului Someş, în cantitǎţi reduse. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 15% din raza uat-ului.

Comuna Coltǎu

Depozitǎri necontrolate de deşeuri lungul râului Lǎpuş, în cantitǎţi reduse. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 10% din raza uat-ului.

Comuna Copalnic Mǎnǎştur

S-au identificat locaţii cu depozitǎri necontrolate de deşeuri diverse (menajere, ambalaje, molozuri din construcţii), în cantitǎţi reduse. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 10% din raza uat-ului..

Comuna Coroieni

S-au identificat locaţii cu depozitǎri necontrolate de deşeuri diverse, în cantitǎţi reduse. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 15% din raza uat-ului..

Comuna Cupşeni

Pe toate cursurile de apǎ de pe raza administrativ teritorialǎ a comunei Cupşeni sunt aruncate diverse deşeuri, pe maluri, în albii. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului.

Comuna Deseşti

Depozitǎri necontrolate în lungul raului Mara, unde s-au constatat pe maluri şi în vegetaţie deşeuri, în cantitǎţi ± însemnate. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului.

Comuna Dumbrǎviţa

S-au identificat locaţii cu depozitǎri necontrolate de deşeuri diverse, în cantitǎţi reduse.

Comuna Gârdani

Depozitǎri necontrolate de deşeuri lungul râului Someş, unde s-au constatat pe maluri şi în vegetaţie deşeuri, în special din plastic şi textile agǎţate de ramuri pe ambele maluri.

Comuna Giuleşti

S-au constatat existenţa deşeurilor pe cursurile de apǎ, majoritatea agataţe în vegetaţie, în cantitǎţi însemnate ± însemnate. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului

Comuna Groşii Ţibleşului

Deşeuri diverse, în cantitǎţi mici, împrǎştiate rǎzleţ, în zona cursurilor de apǎ, în cantitǎţi reduse, cu exceptia zonei Minghet. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului..

Comuna Ieud

S-au constatat existenţa deşeurilor pe cursurile de apǎ, majoritatea agataţe în vegetaţie, în cantitǎţi ± însemnate. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului..

Comuna Lǎpuş

Deşeuri diverse, în cantitǎţi mici, împrǎştiate rǎzleţ, în zona cursurilor de apǎ, în cantitǎţi reduse. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului..

Comuna Leordina

Pe toate cursurile de apǎ de pe raza administrativ teritorialǎ a comunei Leordina sunt aruncate diverse deşeuri, pe maluri şi în albii. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului..

Comuna Mireşu Mare

Pe malurile cursurilor de apǎ sunt depozitate diverse tipuri de deşeuri, în cantitǎţi mai mari predominând plasticele, provenind din dezafectarea solarelor şi depozitate pe malul drept al cursului de apǎ Someş şi în zona fostului depozit de deşeuri al localitǎţii. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului.

Comuna Moisei,

S-au identificat depozitǎri necontrolate de deşeuri pe toate cursurile de apǎ din zonǎ, în cantitǎţi reduse. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului..

Comuna Ocna Şugatag

S-au identificat depozitǎri necontrolate de deşeuri pe toate cursurile de apǎ din zonǎ. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului..

Comuna Onceşti

Pe malurile cursurilor de apǎ sunt depozitate diverse tipuri de deşeuri, în cantitǎţi reduse. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 10% din raza uat-ului..

Comuna Petrova

S-au identificat depozitǎri necontrolate de deşeuri pe toate cursurile de apǎ din zonǎ, în cantitǎţi reduse, cu excepţia zonei de la confluenţa vǎii Mârza cu râul Vişeu, unde s-au identificat depozite de deşeuri neautorizate, in cantitate de cca.10 – 12 m³, care în perioada verificǎrii au fost dezafectate, ocazie cu care a fost salubrizat cursul de apǎ pe toata lungimea. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului..

Comuna Poienile Izei

S-au identificat depozitǎri necontrolate de deşeuri pe toate cursurile de apǎ din zonǎ, în cantitǎţi reduse. Se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului..

Comuna Poienile de sub Munte

În toatǎ zona sunt depozitate, în mod necontrolat, deşeuri lemnoase (rumeguş şi resturi de exploatare/procesare lemn). Pe malurile râului Ruscova şi în vegetaţia malurilor sunt cantitǎţi însemnate de deşeuri, mai ales de  lemn (rumeguş, bucǎţi de buştean, capete şi resturi de lemn), provenite de la gatere şi de la exploatǎrile forestiere din amonte, precum şi alte depozite de deşeuri provenite din demolǎri, resturi vegetale, plastice, textile, etc., în special in zona locuitǎ, pentru care s-a şi atras atenţia conducerii uat-ului. Autoritǎţile locale au început lucrǎri de dezafectare a depozitelor existente, cu ocazia verificǎrilor. Situaţia existentǎ la data verificǎrii a fost constatatǎ şi iî anii anteriori, motiv pentru care uat-ul  a fost sancţionat anul trecut cu amendǎ contravenţionalǎ.

Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 60% din raza uat-ului..

Comuna Recea

S-au identificat depozitǎri necontrolate de deşeuri pe toate cursurile de apǎ din zonǎ, în cantitǎţi reduse.

Comuna Remetea Chioarului

S-au identificat depozitǎri necontrolate de deşeuri pe toate cursurile de apǎ din zonǎ, în cantitǎţi reduse.

Comuna Remeţi

S-au identificat depozitǎri necontrolate de deşeuri pe toate cursurile de apǎ din zonǎ, în cantitǎţi reduse, cu excepţia zonei digului, unde au fost identificate depozite necontrolate de deşeuri, constând din plastice, materiale rezultate din demolǎri, textile, etc., în volum de cca.15 m³.

Comuna Rona de Jos

Pe toatǎ lungimea cursurlor de apǎ, în vegetaţia de pe maluri sunt agǎţate deşeuri de plastic şi ambalaje, în cantitǎţi reduse. Se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 10% din raza uat-ului..

Comuna Rona de Sus

Pe toatǎ lungimea cursurilor de apǎ, în vegetaţia de pe maluri sunt agǎţate deşeuri de plastic şi ambalaje, în cantitǎţi reduse. Se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului..

Comuna Rozavlea

Pe malurile cursurilor de apǎ sunt depozitate diverse tipuri de deşeuri, în cantitǎţi reduse. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului..

Comuna Ruscova

Pe malurile cursurilor de apǎ sunt depozitate diverse tipuri de deşeuri, în cantitǎţi reduse. Se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului.

Comuna Sarasǎu

S-au identificat depozitǎri necontrolate de deşeuri pe toate cursurile de apǎ din zonǎ, în cantitǎţi reduse.

Comuna Satulung

S-au identificat depozitǎri necontrolate de deşeuri pe toate cursurile de apǎ din zonǎ, în cantitǎţi mai însemnate în zona satului Mogoşeşti, reprezentate de depozite necontrolate în canalul  de desecare, paralel cu drumul de balastierǎ al S.C. Agecom S.A..

Comuna Sǎcel

Pe malurile şi în albia minorǎ a râului Iza şi afluenţii acestuia s-au identificat depozitǎri necontrolate de deşeuri, precum şi deşeuri agǎţate în vegetaţia de pe maluri, în cantitǎţi reduse. Se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 15% din raza uat-ului.

Comuna Sǎlsig

Pe malurile cursurilor de apǎ sunt depozitate diverse tipuri de deşeuri, în cantitǎţi reduse. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului.

Comuna Sǎpânţa

S-au constatat existenţa deşeurilor pe cursurile de apǎ, majoritatea agataţe în vegetaţie, în cantitǎţi ± însemnate, în special n zona Izvorul Runcu. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului.

Comuna Strâmtura

S-au identificat depozitǎri de deşeuri, dispersate pe terenuri adiacente vǎilor, antrenate în special în perioada apelor cu debite mari. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 15% din raza uat-ului.

Comuna Suciu de Sus

S-au identificat depozitǎri de deşeuri, dispersate pe terenuri adiacente vǎilor, antrenate în special în perioada apelor cu debite mari, în cantitǎţi reduse. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 30% din raza uat-ului.

Comuna Şieu

Pe malurile cursurilor de apǎ sunt depozitate diverse tipuri de deşeuri, în cantitǎţi reduse. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului.

Comuna Şişeşti

Pe malurile cursurilor de apǎ sunt depozitate diverse tipuri de deşeuri, în cantitǎţi reduse, mai ales în zona satului Şurdeşti. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului.

Comuna Vadu Izei

S-au constatat existenţa deşeurilor pe cursurile de apǎ, majoritatea agataţe în vegetaţie, în cantitǎţi ± însemnate. Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului.

Comuna Valea Chioarului

S-au identificat depozitǎri necontrolate de deşeuri pe toate cursurile de apǎ din zonǎ, în cantitǎţi reduse.

Comuna Vima Micǎ

S-au identificat depozitǎri necontrolate de deşeuri pe toate cursurile de apǎ din zonǎ, în cantitǎţi reduse. Se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 20% din raza uat-ului.

Comuna Vişeu de Jos

Pe toate cursurile de apǎ de pe raza administrativ teritorialǎ a comunei Vişeu de Jos sunt aruncate diverse deşeuri, iar în vegetaţie sunt agǎţate deşeuri din material plastic, textile, etc, în cantitǎţi reduse.

Şi în acest caz se constatǎ colmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pe circa 50% din raza uat-ului, pentru care s-a şi atras atenţia conducerii uat-ului.

Faţǎ de cele constatate prin actele de control întocmite, s-au stabilit mǎsuri cu termene clare pentru îndepǎrtarea depozitelor necontrolate de deşeuri identificate de pe raza administrativǎ a localitǎţilor, mǎsuri de igienizare a cǎilor de comunicaţii şi cursurilor de apǎ, cu  termen de finalizare 10.04.2015, urmând ca dupǎ aceastǎ datǎ, sǎ se revinǎ în teren pentru efectuarea de controale punctuale, privind realizarea mǎsurilor impuse prin notele de constatare însuşite de cǎtre administraţiile publice locale.

  Etapa II-a – cu sancţiuni

Imediat înainte de sǎrbǎtorile de Paşte, respectiv dupǎ data de 14.04.2015 şi pânǎ în data de 05.05.2015, s-a declanşat etapa a doua din acţiunea de verificare a stǎrii salubrizǎrii la nivelul uat-urilor din judeţ. Au fost verificate, din nou, toate cele 76 administraţii locale din judeţ (cu o atenţie sporitǎ datǎ celor cu deficienţe în prima etapǎ), pentru a se putea urmǎrii modul în care au fost duse la îndeplinire mǎsurile trasate în controalele anterioare şi, eventual, a se constata, punctual, zonele în care nu s-a acţionat şi pentru care se pot lua alte mǎsuri de sancţionare. In aceastǎ a doua etapǎ s-au luat mǎsuri de sancţionare contravenţionalǎ, pe linia salubrizǎrii şi igenizǎrii cursurilor de apǎ, a întreţinerii şanţurilor şi rigolelor, materializate prin: avertisment – comuna Bârsana;

Trebuie însǎ precizat cǎ în cadrul acţiunii de control pe linia salubrizǎrii efectuat numai de cǎtre comisarii GNM-CJMM s-au aplicat o serie de contravenţii, în special pentru uat-urile în raza de activitate a cǎrora s-au constatat neregurli grave şi mai ales repetate pe parcursul ultimilor ani. Desigur cǎ existǎ încǎ mult de fǎcut pânǎ a ajunge la o calitate corespunzǎtoare a stǎrii de salubrizare, mai sunt încǎ zone de intervenit (mai ales la uat-urile cu cursuri de apǎ, unde mai apar zone cu concentrǎri de deşeuri de plastic şi textile), dar în fiecare caz actele de control au evidenţiat acţiuni şi termene concrete şi comisarii CJ MM vor reveni pentru a vedea cum s-au respectat şi pus în practicǎ. Meritǎ de subliniat cǎ din cele 76 uat-uri verificate în etapa II-a, unele s-au evidenţiat pozitiv în ceea ce priveşte mobilizarea în salubrizarea zonelor identificate ca fiind cu probleme, din care putem sublinia urmǎtoarele:

Oraşele Tǎuţi Mǎgherǎuş;

Comunele: Câmpulung la Tisa, Fǎrcaşa, Groşii Ţibleşului, Moisei, Sarasǎu.

La polul opus s-au situat cele care nu au acţionat corespunzǎtor în acest domeniu, la care nu s-a vǎzut implicarea administraţiilor publice locale în domeniul salubrizǎrii teritoriului uat-urilor, dintre care subliniem pe urmǎtoarele comune: Bocicoiu Mare, Cǎlineşti, Cicârlǎu, Lǎpuş, Poienile de sub Munte, Remetea Chioarului, Satulung, Sǎpânţa şi Ulmeni.

Urmare a acestor constatǎri,  în etapa a doua a controlului s-au aplicat un numǎr de 1 contravenţie, în valoare de 5mii lei, dupǎ cum urmeazǎ:

comuna Satulung.

Deasemenea  s-au aplicat un numǎr de 11 avertismente, dupǎ cum urmeazǎ:

Ardusat, Bocicoiu Mare, Cǎlineşti, Cicîrlǎu, Lǎpuş, Mireşu Mare, Ocna Şugatag, Poienile de sub Munte, Remetea Chioarului, Sapânţa şi Ulmeni.

Aceste controale s-au desfǎşurat în paralel cu cele referitoare la fondul de mediu, rezultatele fiind concretizate în 8 (opt) contravenţii, în valoare de 8 mii lei, comunele sancţionate fiind: Bârsana, Boiu Mare,  Poieni de sub Munte, Poienile Izei, Rona de Jos, Rozavlea, Satulung, Sǎpânţa, Şişeşti, la care s-au adǎugat cel sancţionat cu  avertisment- uat Coaş.

 

Lăsaţi un răspuns