Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
marți, 16 iulie 2024

A fost avizat „Planul de restricții și folosire a apei în perioade deficitare”

Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa a organizat în data de 16 iunie, la Cluj-Napoca, şedinţa Comitetului de Bazin Someş-Tisa, întâlnire la care au participat reprezentanți ai autorităţilor publice locale, precum şi factori decizionali din domeniul mediului din judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj.

apa-pompieri-400x356Evenimentul a marcat Ziua Internațională a Dunării, sărbătorită anual pe data de 29 iunie.

Ordinea de zi a cuprins mesajul ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Cristiana Pașca Palmer, mesajul directorului general al Administraţiei Naţionale “Apele Române”, Nicolae Bărbieru și teme legate de semnificaţia Zilei Dunării.

Totodată, în cadrul ședinței Comitetului de Bazin a fost avizat Planul de restricții și folosire a apei în perioade deficitare în spațiul hidrografic Someș-Tisa.

Luând în considerare volumul de apă stocat în lacurile de acumulare din arealul administrat, apreciem că centrele urbane din bazin, prin dotările hidroedilitare existente și de acces la resurse,  pot asigura în bune condiții cerința de apă, chiar și în perioadele deficitare.

Dificultăți în asigurarea necesarului de apă se pot înregistra în zonele fără sisteme centralizate de alimentare cu apă.

În momentul actual, există o rezervă suficientă de apă pentru a asigura necesarul pentru toţi utilizatorii: populaţie, industrie, energie, agricultură, piscicultură şi agrement.

Lăsaţi un răspuns