Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
duminică, 16 iunie 2024

Rezoluția Partidului Național Liberal, 26 august 2016

Rezoluția adoptată vineri, 26 august 2016, la Poiana Brașov, de Liga Aleșilor Locali ai Partidului Național Liberal:

liga alesi locali pnlRezoluție a Partidului Național Liberal

Partidul Administrației Locale — Partidul primarilor
Centralismul contravine valorilor liberalismului clasic, ca și doctrinei populare (creștin-democrate) pe care Partidul Național Liberal o asumă în calitate de membru al Partidului Popular European. Doctrina noastră contrapune centralismului și statismului ideile descentralizării și subsidiarității — idei mult mai productive din punct de vedere administrativ, social și economic. Suntem adversari ai suprareglementării și ai monopolizării deciziei iar, ca liberali, susținem delegarea cât mai multor competențe dinspre structurile centrale către cele locale, prin aceasta urmărind beneficiul cert al unei mult mai bune adecvări a cheltuielilor și investițiilor la necesitățile comunităților locale.

Partidul Național Liberal se consideră reprezentantul cetățenilor care își asumă responsabilitatea propriului destin, a celor care cred în inițiativa liberă și competiție, nu în monopol, în răsplata corectă a muncii, nu în dependență față de un stat discreționar. Noi, liberalii, credem că cele mai bune șanse — la educație, la un sistem medical performant, la prosperitate — ne sunt oferite de comunitatea în care trăim — începând cu familia tradițională, cu școala — care implică părinții în deciziile sale, și până la breasla profesională care ne recunoaște și ne răsplătește competențele reale, nu loialitatea față de un sistem clientelar centralizat.

De aceea, având în vedere faptul că:

Partidul Național Liberal crede în valorile profesionalismului, meritului și echității și susține o lege a salarizării unitare bazată pe aceste valori și nu pe calcule meschine electorale

Partidul Național Liberal crede în valorile transparenței și onestității morale și profesionale și susține adoptarea unui Cod de Integritate pentru Funcțiile Publice, un cod general, care să se refere la toate funcțiile publice — elective sau numite, locale sau naționale, care să privească și regimul conflictelor de interese si se referă la îndeplinirea cu integritate a unei funcții publice

Ne asumăm și preluăm în programul de guvernare al Partidului Național Liberal următoarele puncte:

1. Descentralizarea cu asigurarea resurselor financiare pentru fiecare unitate administrativ teritorială.

2. Atribuțiile administrației locale pentru sprijinul mediului economic local.

3. Salarizarea funcționarilor publici cu o creștere medie de 22% începând cu anul 2017.

4. Statutul aleșilor locali.

5. Codul incompatibilităților.

6. Salarizarea aleșilor locali.

7. Simplificarea procedurilor pentru creșterea gradului de atragere a fondurilor europene și pentru implementarea proiectelor de dezvoltare locală.

Credem, ca liberali, că aceste măsuri pot opri deprofesionalizarea administrației publice, motivând și capacitând pe toți cei care asumă singurele principii care pot aduce prosperitate și solidaritate reală în comunitățile României: ierarhia meritului și răsplata justă a muncii făcute cu profesionalism și onestitate, transparența cheltuirii banului public, competiție reală în investițiile publice, diminuarea birocrației și încurajarea inițiativei economice, cultural-educaționale și sociale în comunitate, solidaritate socială bazată pe familie și valorile tradiționale ale acesteia.

Comunicat de presă – PNL

Lăsaţi un răspuns