Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
miercuri, 29 martie 2023

Consfătuirea profesorilor de religie

Vineri, 30 septembrie 2016, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, s-a desfăşurat consfătuirea profesorilor de religie din judeţul Maramureş.

profesori-religieDin partea Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului a luat parte pr. Milan Bălan, consilier eparhial pentru sectorul educaţional, care a prezentat mesajul P.S. Iustin Sigheteanul şi a adus la cunoştinţa celor prezenţi unele probleme de strictă actualitate.

Consfătuirea a fost organizată şi realizată de pr. Florin Hoban, inspector judeţean pentru religie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, care a fost şi moderatorul activităţii.

Disciplina religie are în judeţ 117 norme de titulari şi 46 profesori suplinitori.

Consfătuirea a avut o ordine de zi bogată, cu multe teme: diagnoza procesului educaţional, pe disciplină, pentru acest an şcolar; propuneri de activităţi de monitorizare şi consiliere, cu scopul îmbunătăţirii educaţiei la nivel judeţean şi local; priorităţi ale educaţiei în anul şcolar 2016-2017; cadrul normativ privind organizarea procesului de învăţământ; programe şi proiecte aflate în implementare; identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice; structura portofoliului profesorului de religie: documente normative, documente manageriale.

S-a mai discutat despre structura anului şcolar, despre planul-cadru, programe şcolare, manuale, metodologii, despre activităţi centrate pe educaţia religioasă, formarea de deprinderi.

A fost transmis profesorilor mesajul inspectorului general Ana Moldovan la început de an şcolar.

Andrei Fărcaş

 

Lăsaţi un răspuns