Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
duminică, 16 iunie 2024

Luni, creştinii sărbătoresc „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”

Luni, 21 noiembrie, credincioşii sărbătoresc „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”. Cei care postesc au dezlegare la peşte.

PS dr. Justin Sigheteanul liturghiseşte şi predică la Paraclisul Centrului Eparhial din Baia Mare, cu ocazia hramului.

intrarea_maicii_domnului_in_biserica_2_0În această zi de mare sărbătoare, părinţii Ioachim şi Ana, ţinându-şi făgăduinţa au venit să aducă în Biserica cea Mare, pe fiica lor, Fecioara Maria, în vârstă de numai trei ani, ca un dar sfânt lui Dumnezeu.

Biserica cea Mare, la care ne referim este în fapt Templul lui Solomon din Ierusalim care avea o încăpere, mai presus decât orice în această lume, unde nu intra decât o dată pe an, singur, arhiereul. Aici se păstrau Chivotul Legii, în care erau cele două Table ale Legii, pe care erau scrise cele 10 Porunci, Toiagul lui Aaron, un vas cu mană din cea care căzuse spre hrană evreilor în pustie, după ce trecuseră Marea Roşie, când au fost eliberaţi din robia Egiptului.

Cu această ocazie, la Nazareth au venit toate rudeniile lor, căci Sfântul Ioachim era de neam împărătesc, iar Sfânta Ana, de neam arhieresc.

Fecioara copilă, îmbrăcată cu podoabe împărăteşti şi condusă de sfinţii părinţi şi de alte fecioare tinere cântând din Psalmii lui David, cu făclii aprinse în mâini, s-au îndreptat spre templu unde au fost întâmpinaţi de mulţime de popor. S-au împlinit atunci cuvintele scrise de David proorocul care zice: „Ascultă fiică şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău, că a poftit Împăratul frumuseţea ta, că El este Domnul tău. Aduce-se-vor Împăratului fecioare în urma ei, prietenele ei se vor aduce ţie”

Când au ajuns în faţa bisericii unde îi aşteptau preoţii, s-au oprit înaintea celor 15 trepte. Atunci Fecioara a început să urce singură treptele, până la treapta cea mai de sus, fără a se opri pe fiecare treaptă după cum era rânduiala. Deci primind-o Zaharia preotul, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că dânsul era preotul cel mare de rând atunci, a luat-o de mână şi a dus-o direct în sfânta sfintelor, acolo unde niciodată nu intra parte femeiască şi nici preoţii, ci numai arhiereul o dată pe an, atunci când aducea jertfa de sânge pentru neştiinţele poporului. Acolo i-au dat ei loc de rugăciune. Fecioara Maria, încredinţată preoţilor şi unor fecioare mai în vârstă, petrecea cea mai mare parte din viaţa ei în rugăciune şi vorbire cu Dumnezeu, prin citirea Sfintelor Scripturi şi ducea o viaţă îngerească.

V. Gherman

foto: doxologia.ro

 

Lăsaţi un răspuns