Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
vineri, 27 ianuarie 2023

Lacăt pe Judecătoria Dragomirești? Proiect pentru reorganizarea instanțelor

Joi, 9 februarie 2017, Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii.

SANYO DIGITAL CAMERA

În Nota de fundamentare a proiectului se arată că la nivelul instanțelor judecătorești, în special la nivelul Curții de Apel Cluj, confirmată de datele statistice,  ne arată că există un dezechilibru major în volumul de dosare între judecătoriile aflate în raza de competență teritorială a aceluiași tribunal. Dezechilibrul se manifestă în special în defavoarea judecătoriilor din orașele reședință de județ ale căror resurse umane și materiale sunt suprasolicitate în raport cu instanțele din localitățile mai mici a căror situație din punctul de vedere al numărului de dosare este mult mai bună. Aceste instanțe mici beneficiază, de cele mai multe ori, de o infrastructură foarte bună din punct de vedere material și de resurse umane suficiente și bine pregătite profesional care își pot asuma un volum de muncă mai ridicat decât cel actual.

„Prezenta propunere de rearondare a unor localități care face obiectul proiectului de hotărâre a Guvernului a avut la bază o analiză a unor criterii obiective precum: volumul de activitate în perioada 2011-2015, circumscripțiile teritoriale și posibilitățile de rearondare a localităților, infrastructura (rutieră, feroviară), distanțele de parcurs până la sediile instanțelor la care vor fi arondate, situația sediilor sub aspect juridic și funcțional și cheltuielile instanțelor, numărul de locuitori deserviți de instanță și schema de personal sau gradul de ocupare a posturilor din acea instanță. Astfel, Judecătoria Baia Mare a avut o încărcătură pe judecător peste media înregistrată la nivelul judecătoriilor arondate Tribunalului Maramureș în perioada 2011-2015, spre deosebire de Judecătoria Târgu Lăpuș care s-a situat mult sub această medie în aceeași perioadă. De asemenea, distanța de la comuna Boiu Mare la orașul Târgu Lăpuș este de 30 de km, în timp ce față de municipiul Baia Mare este o distanță de 46 de km”, se mai arată în Nota de fundamentare.

***

 

Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 38 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

        Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

 

 

        Art. I – Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 6 august 1993, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

        Județul Maramureș

        Comuna Boiu Mare din circumscripția Judecătoriei Baia Mare trece în circumscripția Judecătoriei Târgu Lăpuș.

        Comunele Bârsana, Strâmtura, Rozavlea din circumscripția Judecătoriei Dragomirești trec  în circumscripția Judecătoriei Sighetu Marmației.

        Orașele Dragomirești și Săliștea de Sus și comunele Șieu, Bogdan Vodă, Botiza, Poienile Izei, Ieud și Săcel din circumscripția Judecătoriei Dragomirești trec în circumscripția Judecătoriei Vișeu de Sus.

Art. II – Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 6 august 1993, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu modificările și completările aduse  prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  • Instanță cu probleme de personal

În Nota de fundamentare se mai arată că în ceea ce privește Judecătoria Dragomirești, „aceasta se află într-o situație-limită în ceea ce privește schema de personal: toată cele 4 posturi de judecător din statul de funcții al acestei instanțe sunt vacante, așa cum rezultă  din evidența nominală a posturilor de judecător deținută de Consiliul Superior al Magistraturii valabilă la data de 01.02.2017. Această instanță s-a confruntat mereu cu lipsa de personal, nici în viitor nepreconizându-se posibilități de ocupare a posturilor, datorită lipsei de atractivitate a instanței pentru auditorii de justiție și pentru magistrații care susțin examenul de capacitate. Astfel, riscul major pentru perioada următoare este acela de imposibilitate de a asigura funcționarea instanței din lipsă de judecători, nici delegarea nefiind o opțiune, deoarece presupune în toate cazurile acordul magistratului.

Schema Judecătoriei Dragomirești cuprinde 4 posturi de judecător, 9 posturi de personal auxiliar de specialitate și conex (6 posturi de grefier, 1 post de grefier arhivar, 1 post de grefier registrator, 1 post de aprod) și 1 post de personal contractual, posturi ce vor fi redistribuite în funcție de necesități la alte instanțe, în urma deciziei conducerii curții de apel.

În legătură cu propunerile cuprinse în aceste proiect de hotărâre a Guvernului, a fost exprimat acordul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere că modificarea circumscripțiilor are efect şi asupra parchetelor de pe lângă judecătorii.

Menționăm că proiectul propune și completarea Hotărârii Guvernului nr. 337/1993 cu două localități care nu erau menționate în forma inițială a hotărârii Guvernului: comuna Șieu, înființată prin Legea nr. 331/2002 și comuna Poienile Izei înființată prin Legea nr. 24/1995”.

****

În prezent, la Judecătoria Dragomirești sunt arondate localitățile: Botiza, Nănești, Bocicoiel, Bogdan Vodă, Bârsana, Săcel, Dragomirești, Ieud, Sâlța, Săliștea de Sus, Glod, Rozavlea, Slătioara, Strâmtura. Dacă reorganizarea se va face în conformitate cu proiectul supus dezbaterii, instanța din va rămâne făcă activitate, adică se va pune lacăt pe judecătoria și parchetul din Dragomirești.

 

 

Lăsaţi un răspuns