Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
sâmbătă, 3 iunie 2023

Primăria Șomcuta Mare preia cereri pentru ajutoare de încălzire

Primăria Șomcuta Mare a început să preia cereri pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței pentru sezonul rece (2018-2019).

 

 

gheorghe buda „Ajutorul pentru încălzirea locuinței este o măsură de sprijin, suportată din bugetul de stat sau din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la un prag stabilit de lege. Aceste ajutoare se acordă pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru consumatorii de gaze naturale și lemne, dar conform legii, se poate acorda și pentru încălzire cu energie electrică, însă nu este cazul la noi în administrație. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat. Astfel de ajutoare se pot acorda familiilor sau persoanelor singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 lei”, a declarat Gheorghe Buda, primarul orașului Șomcuta Mare.

 

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :

Venituri nete lunare/membru de familie

Gaze naturale

– Lei –

Lemne şi Cărbuni

– Lei –

Energie electrică

– Lei –

<155 lei

262

54

240

155,1 lei-210 lei

190

48

216

210,1 lei-260 lei

150

44

192

260,1 lei-310 lei

120

39

168

310,1 lei-355 lei

90

34

144

355,1 lei-425 lei

70

30

120

425,1 lei-480 lei

45

26

96

480,1 lei-540 lei

35

20

72

540,1 lei-615 lei

20

16

48 

Acte necesare pentru depunerea dosarelor: Cerere si declaratie pe proprie raspundere (viză taxe şi impozite, viză fond funciar); Descarca cerere, copie C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani; copie certificate naştere pentru copii sub 14 ani; copie certificat de căsătorie / deces, hotărâre judecătorească de divorţ etc; carte de identitate autoturism / motocicleta (unde este cazul); adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie, certificat fiscal pentru bunuri mobile și imobile, adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente; factură gaze (pentru locuintele cu centrale pe gaz). Legea prevede că mai multe bunuri duc la excluderea acordării ajutorului de încălzire al locuinței. Este vorba despre autoturisme sau motociclete, autoutilitare, autocamioane, utilaje agricole, utilaje de prelucrat lemnul. De asemenea, sunt excluși de la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și cei care dețin suprafețe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

„Oamenii mai trebuie să știe că pentru acordarea ajutoarelor se fac anchete sociale. Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii. Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei”, a subliniat primarul Buda.

Dosarele se depun începând cu data de 1 octombrie la Primăria Șomcuta Mare

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective şi începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după această dată.

 

Lăsaţi un răspuns