Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
duminică, 4 iunie 2023

Primăria Șomcuta: Se pot depune cereri pentru a clarifica situația terenurilor de sub case

Cei care nu și-au clarificat situația terenurilor de sub case sau a celor aferente locuințelor o pot face în această perioadă. Oamenii trebuie să fie însă atenți deoarece există un termen limită.

Persoanele fizice și juridice pot depune cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente locuințelor.

primaria somcuta mare „Conform Legii 231/2018 există posibilitatea reglementării situației juridice a terenurilor aferente caselor de locuit și anexelor gospodărești sau curtea și grădina din jurul acestora, situate atât în zonele cooperativizate, cât și cele necooperativizate.  Actul normativ vine ca o completare la Legea fondului funciar (legea 18/1991) și face referire și la scoaterea sau introducerea terenurilor în/din circuitul agricol”, a declarat Gheorghe Buda, primarul orașului Șomcuta Mare.

Primarul a subliniat că pentru astfel de solicitări există un termen limită, acesta fiind 6 decembrie 2018. De asemenea, nu fac obiectul Legii 231 dosarele de fond funciar aflate în curs de soluționare prin proceduri administrative ori judiciare.

Depunerea cererilor și a documentelor necesare se face la Compartimentul Urbanism, Cadastru și Agricultură din cadrul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, de unde se pot obține și informații suplimentare.

Conform primarului Gheorghe Buda, Legea 231/2018 este în vigoare din luna august, dar, până acum, doar câteva persoane care s-au adresat primăriei pentru a solicita informații despre actele necesare ce trebuie atașate cererii.

Pentru a clarifica situația terenurilor care fac obiectul Legii 231/2018 este nevoie de: cerere către Comisia locală de fond funciar Șomcuta Mare, copii după actele de identitate, acte privind dovada dreptului de proprietate asupra terenului (extras Carte funciară,  copie după registrele agricole sau alte acte pertinente, concludente care pot face dovada dreptului de proprietate, inclusiv dovada declarației autentice de martor).

 

Lăsaţi un răspuns