Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
duminică, 23 iunie 2024

RAR: Ordin pentru autorizarea atelierelor mobile de reparaţii auto

În Monitorul Oficial, nr. 46 din 15 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 2222/2020 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de întreținere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.131/2005.

atelier auto mobilAstfel, activitățile prevăzute în anexa 1 din Reglementări, pentru care operatorii economici trebuie să solicite autorizarea, se vor putea desfășura în cadrul unui atelier fix sau prin intermediul unui atelier mobil, dar numai în cazul în care operatorul economic deține și un atelier fix autorizat. Activitățile autorizate care se desfășoară prin intermediul atelierului mobil pot fi diferite de activitățile autorizate care se desfășoară în cadrul atelierului fix.

Pentru evaluarea capabilității tehnice și obţinerea autorizării, solicitantul va include în dosarul de autorizare copii ale documentelor care atestă funcționarea legală a operatorului economic, din care să rezulte că are ca obiect de activitate și activitățile pentru care solicită autorizarea la punctele de lucru și la terți, după caz.

Pe baza datelor din documentele dosarului de autorizare, RAR va stabili durata auditului, costul autorizării (cost analiză dosar, cost audit, cost evaluare dosar, cost emitere autorizație), va elabora și va transmite solicitantului propunerea de contract pentru autorizare și supraveghere, precum și devizul/înștiințarea de plată.

Pentru activitățile desfășurate prin intermediul unui atelier mobil, la auditare se va verifica și:
a) existența unui autovehicul utilizat ca atelier mobil. Pentru desfășurarea activităților de înlocuire și echilibrare roți, precum și reparare de anvelope, autovehiculul trebuie să fie omologat ca autovehicul cu destinație specială (autovehicul special) SG cu caroserie cod 99 – atelier mobil;
b) existența jaloanelor necesare pentru delimitarea zonei în care se vor desfășura activitățile;
c) existența echipamentelor generale necesare desfășurării activităților pentru care se solicită autorizarea, conform tabelului 1 din anexa 4.

În cazurile în care la auditurile de supraveghere programate se va constata că nu au fost eliminate în termenele stabilite neconformitățile minore semnalate la auditul anterior și/sau se va constata existența unor neconformități majore, în raportul de audit se va stabili un termen de implementare a acțiunilor corective, de maximum 15 zile. În această perioadă operatorul economic trebuie să facă dovada implementării acțiunilor corective pentru neconformitățile constatate. De asemenea, dacă în dosarul titularului de autorizație există documente care și-au pierdut valabilitatea, titularul autorizației trebuie să le transmită pe cele valabile în maximum 15 zile de la data comunicării din partea reprezentantului RAR.

Dacă la sfârșitul perioadei de suspendare RAR va confirma că neconformitățile în cauză au fost eliminate, respectiv s-au transmis documentele solicitate în termen de valabilitate, suspendarea activității sau activităților încetează. În caz contrar, se va proceda la anularea autorizării pentru activitatea sau activitățile suspendate. Contravaloarea auditului de verificare se suportă de către operatorul economic.

Solicitantul va completa și va depune la reprezentanța RAR din București sau din județul în care își desfășoară activitatea cererea-tip de autorizare și chestionarul de autoevaluare semnate de reprezentantul legal.

De asemenea, solicitantul va include în dosarul de autorizare:
a) copie a documentelor care atestă funcționarea legală a operatorului economic, din care să rezulte că are ca obiect de activitate și activitățile pentru care se solicită autorizarea;
b) copie a certificatului de atestare a capacității profesionale a conducătorului atelierului în domeniul modificării constructive a vehiculelor rutiere, cu excepția atelierelor care desfășoară activități de montare folii pentru geamurile autovehiculelor;
c) documentația tehnică specifică.

Prezentul este în vigoare din 15 ianuarie 2021.

 

Lăsaţi un răspuns