Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
miercuri, 12 iunie 2024

Proiect de Lege privind masuri de reducere a cheltuielilor in MAI

Ministerul Administratiei si Internelor supune dezbaterii publice proiectul Legii privind unele masuri speciale pentru reducerea cheltuielilor bugetare la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor. Proiectul de act normativ se circumscrie demersurilor de modernizare si eficientizare structurala a Ministerului Administratiei si Internelor, proces  demarat incepând cu trimestrul II al anului 2010.

In vederea respectarii tintei de deficit bugetar si incadrarea cheltuielilor de personal in limita alocata pentru anul 2011, se impune, in mod exceptional, ca Ministerul Administratiei si Internelor sa implementeze unele masuri de redimensionare a numarului de posturi ocupate de politisti, cadre militare, soldati si gradati voluntari, functionari publici si personal contractual. Numarul de posturi se reduce, la nivelul ordonatorilor de credite, astfel incât sa se asigure incadrarea in cheltuielile bugetare aprobate, potrivit legii, pentru anul 2011.

Potrivit proiectului de Lege supus dezbaterii publice, masurile speciale, de reducere a numarului de posturi ale personalului din M.A.I., vor fi aplicate având in vedere criterii bine definite precum: implicarea in fapte cu caracter penal, analiza antecedentelor disciplinare, comportamentul necorespunzator cerintelor de etica si deontologie profesionala, nivelul pregatirii profesionale necesare ocuparii postului, nivelul experientei profesionale, evaluarea activitatii profesionale individuale. In acest mod, in aplicarea masurii se preintâmpina orice ingerinta de ordin subiectiv.

Lăsaţi un răspuns