Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
vineri, 27 mai 2022

Peste 3.000 de cereri de retrocedare nesoluţionate în Maramureş

O nouă şedinţă a Comisiei Judeţene de Fond Funciar a avut loc la sediul Instituţiei Prefectului Maramureş luni, 29 februarie. În deschiderea lucrărilor, Anton Rohian, prefectul judeţului, a subliniat necesitatea de a impulsiona activitatea comisiilor locale de fond funciar, întrucât titlurile de proprietate care au rămas de eliberat sunt numeroase, iar timpul avut la dispozi?ie, stabilit prin lege, destul de scurt.

 

Procesul de restituire a proprietăţilor trebuie să se încheie la 1 ianuarie 2017. Prefectul judeţului a cerut comisiei să facă o evaluare a tot ceea ce înseamnă munca de restituire a proprietăţilor pe parcursul unei luni. Prefectul a cerut o situaţie privind numărul de titluri pot fi eliberate cu personalul existent şi lucrându-se 8 ore pe zi, timp de 5 zile pe săptămână. Aceste date vor fi transmise, mai departe, ministrului de Interne, Petre Tobă, împreună cu informaţii privind stadiul prezent al retrocedărilor. Astfel, conform datelor de care dispune Serviciul Juridic al Instituţiei Prefectului, există încă 18.007 titluri de proprietate care trebuie eliberate la Legea Fondului Funciar nr. 18/1991, respectiv Legea nr. 1/2000, 3.219 de cereri nesoluţionate în temeiul Legii nr. 247/2005. De asemenea, evidenţele arată că există alte 1.660 de hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile nepuse în executare> 3.302 cereri depuse şi nesoluţionate în vederea eliberării titlurilor de proprietate pentru terenuri necooperativizate, conform prevederilor art. 27 alin. 21 din Legea 18/1991, şi 19.001 de cereri estimate care urmează a fi depuse în vederea eliberării titlurilor de proprietate pentru terenuri necooperativizate, conform prevederilor art. 27 alin 21 din Legea nr. 18/1991. Se preconizează, astfel, că procesul de retrocedare în judeţul Maramureş nu va putea fi încheiat într-un an.

dosare-300x200

Personal insuficient la OCPI

 

Ovidiu Ştefan, directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI), a ridicat problema lipsei de personal cu care se confruntă instituţia pe care o conduce. El a arătat că angajaţii OCPI sunt depăşiţi de cantitatea de muncă pe care o au de prestat. Prefectul şi-a arătat disponibilitatea de a informa Guvernul inclusiv despre acest aspect.

În ceea ce priveşte situaţia activităţii comisiilor locale de fond funciar, solicitată de Instituţia Prefectului tuturor primăriilor din judeţ, până în momentul de faţă aceasta nu a fost comunicată de două primării: cea din Dragomireşti şi cea din Săpânţa, a mai informat Rodica Pop, şef al Serviciului Juridic din cadrul Instituţiei Prefectului Maramureş.

R.M.I.

Lăsaţi un răspuns