Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
duminică, 14 iulie 2024

Sfântă Liturghie Arhierească la singura biserică băimăreană construită din banii minerilor

Comunitatea Parohiei „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Baia Mare a fost în sărbătoare, pentru că în mijlocul credincioşilor s-a aflat Preasfinţitul dr. Iustin Sigheteanul, arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului. Sfânta Liturghie Arhierească a fost săvârşită împreună cu un sobor de preoţi din care au făcut parte pr. dr. Cristian Ştefan, paroh, consilier eparhial cultural, pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, pr. Marius Lazăr jr., arhid. Teodsosie Bud, consilier eparhial economic, arhid. dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, arhid. Ionuţ Todorca, diacon Alexandru Gaborean. Răspunsurile la Sfânta Liturghie Arhierească au fost date de corul bisericii, dirijat de prof. Rodica Bănescu. Biserica cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Baia Mare, situată în zona toponimică Valea Roşie, are un istoric aparte< este sigura biserică din fostul oraş minier Baia Mare, construită de mineri şi cu banii minerilor. Pentru ridicarea ei, minerii din Baia Mare au hotărât să contribuie fiecare cu câte un salariu lunar pe an şi să presteze câte cinci zile de muncă fizică. Mai mult, ridicarea ei a fost susţinută şi de conducerea Trustului Minier Valea Roşie, director Gheorghe Suciu. Se întâmpla în anii 1937-1938, iar meşter constructor a fost ales Gheorghe Oros, un om cu experienţă în ridicare de biserici, astfel că din 1940 se oficiau, deja, slujbe religioase în noua biserică, ridicată pe un teren mlăştinos, al nimănui, pe care Dumnezeu a orânduit să se înalţe o biserică.

 

„Toate personalităţile lumii s-au născut într-o familie”

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul părinte dr. Iustin Sigheteanul a explicat învăţăturile pe care fiecare creştin trebuie să le desprindă din pericopa evanghelică a duminicii, foarte bogată în învăţături duhovniceşti. Este ultima duminică înainte de cele patru ce vor urma pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Post. „Reţinem din această evanghelie credinţa puternică a Femeii Cananeence, cât de mult se ruga şi cât era de smerită. O altă învăţătură transmisă apostolilor este că, deşi iudeii l-au primit cu ostilitate, chiar cu agresivitate pe Mântuitorul, vor fi existând printre neamurile păgâne multe suflete care vor primi mesajul Evangheliei şi vor veni la Hristos. Mai reţinem că Mântuitorul le arată apostolilor că există multă credinţă printre neamuri şi că El a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut. Femeia Cananeeancă ştia că Mântuitorul nu va refuza o mamă, care era într-o suferinţă cumplită, pentru că are milă, iubire şi grijă de orice suflet şi, ca atare, îi va îndeplini dorinţa. Puterea pe care o are mama în rugăciune este o altă învăţătură care trebuie să o desprindem din această pericopă evanghelică. În lumea în care trăim se relativizează valorile”, a spus Preasfinţitul Părinte, referindu-se la zilele pe care le trăim. „Valorile creştine, valorile morale nu mai stau la temelia societăţii secularist-ateiste de astăzi, spre care se îndreaptă Europa. O lume care nu-L respinge pe Dumnezeu neaprat, dar zice că nu mai avem nevoie de rânduială, de ierarhie, de biserică, de preoţi, de cineva care să ne spună ce să facem, ci facem noi ce vrem. Ori, lumea în care ne-am născut noi, lumea care a creat civilizaţia europeană a fost o lume ierarhiilor, a personalităţilor, a demnităţilor. Toate personalităţile lumii s-au născut într-o familie”, mărturiseşte episcopul dr. Iustin Sigheteanul.

 

„Ne rugăm lui Dumnezeu, pentru pacea şi salvarea lumii”

Lumea nu se poate vindeca decât prin Evanghelie şi prin iubirea lui Dumnezeu, arătată nouă prin Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, a mai spus Preasfinţitul Părinte dr. Iustin Sigheteanul. „Să ne rugăm mult, noi, care suntem creştini şi ne rugăm lui Dumnezeu, pentru pacea şi salvarea lumii. Pentru pacea, unitatea şi salvarea familiei. Pentru pacea dintre biserici. Pentru pacea dintre creştini. Pentru pacea dintre religii, prin respect reciproc. Să căutăm pacea, nu doar s-o trâmbiţăm, să dăm declaraţii sforţitoare, ci să ne şi rugăm pentru ea. Măntuitorul a trecut peste graniţele etnice, confesionale şi politice, ni se arată în Evanghelie. A trecut din Tara Sfântă în Tir şi în Sidon, în Fenicia. Altă orânduire, altă conducere, alt stăpânitor şi altă etnie. A trecut peste graniţe. Asta ne arată Mântuitorul. De ce? Ca să ne demonstreze că Dumnezeu îi vrea pe toţi împreună, pentru că Dumnezeu este Tatăl tuturor şi toţi oamenii sunt fiii lui Dumnezeu. Cei care au fost la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească de la biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Baia Mare s-au întors acasă cu mult folos duhovnicesc pentru sufletele lor”, încheie PS dr. Iustin Sigheteanul.

Vasile Gherman

Lăsaţi un răspuns