Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
luni, 15 iulie 2024

80.000 de maramureşeni – în categoria „persoane defavorizate”

În baza Ordinului Prefectului nr. 167/18.04.2016, miercuri, 15 iunie, a fost convocat la Palatul Administrativ din Baia Mare grupul de lucru pentru implementarea Programului Operațional de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate (POAD), conform HG 799/2014.

intalnire prefecturaMinisterul Fondurilor Europene a adus la cunoștință că pentru județul Maramureș furnizorul pentru livrarea produselor alimentare este SC NED Group din Constanța. Anul acesta, grupul de lucru a cerut administrațiilor publice locale din județ, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș, Casei Județene de Pensii Maramureș și Agenției Județene de Plăți și Inspecții Sociale Maramureș reactualizarea bazelor de date cuprinzând persoanele care corespund criteriilor de eligibilitate, ca beneficiari ai programului. Până în prezent, sunt identificați ca potențiali beneficiari aproximativ 80.000 de persoane.

La solicitarea Ministerului Fondurilor Europene și Instituției Prefectului – Județul Maramureș s-a inițiat un Acord de cooperare privind derularea POAD 2015/2016, la care sunt parte și autoritățile locale din județ, urmând a fi definitivat în perioada imediat următoare. Grupul de lucru constituit a analizat conținutul documentului privind instrucțiunile pentru realizarea controalelor în derularea POAD. Acest document a fost pus la dispoziția autorităților locale pentru a fi informați cu privire la responsabilitatea acțiunilor lor. Se are în vedere pregătirea controlului pe patru componente: control la livrare-recepție; control la distribuție; control la furnizor; control pentru verificarea reclamațiilor privind calitatea produselor distribuite. În timp ce primele două controale vor fi asigurate de grupul de lucru, ultimele două vor cădea în sarcina ANSVA Maramureș. Ministerul a furnizat deja un model orientativ de afișaj în cadrul programului; afișajul va avea loc la toate punctele de distribuire. Referitor la începerea procesului de livrare a produselor pentru județ, Ministerul Fondurilor Europene va comunica în perioada imediat următoare graficul de livrare, fapt ce va fi adus la cunoștința publicului. Astfel de ședințe de lucru au ca scop creșterea calității acțiunilor de distribuire a alimentelor, în condiții de siguranță și eficiență.

Instituția Prefectului – Județul Maramureș

Lăsaţi un răspuns