Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
joi, 30 martie 2023

Premiu pentru „Drumul lânii” de la şcoala „Lucian Blaga”

Ministerul Educaţiei a dat publicităţii lista proiectelor câştigătoare care s-au desfăşurat în cadrul competiţiei naţionale „O activitate de succes în Săptămâna Şcoala altfel: Să fii mai multe, să fii mai bun.” Una dintre instituţiile de învăţământ care s-a înscris în competiţia dersăşurată la nivel naţional este din Baia Mare.

drumul laniiŞcoala Gimnazială „Lucian Blaga” din Baia Mare a demarat un proiect care a fost înscris la categoria „Artistic” în Programul săptămânii activităţilor extraşcolare „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” – Ediţia 2016.

Este vorba de proiectul „Drumul lânii”, activităţile fiind coordonate de BĂLAŞA-CHIRA Maria\ VANK Mircea Ioan. Proiectul a urmărit formarea şi dezvoltarea conceptului de valoare tradiţionala la elevi prin redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti.

Obiectivele educaţionale ale activităţii: promovarea  artei ţesutului şi a vopsitului lânii; valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale; cultivarea dragostei şi respectului pentru tradiţiile, obiceiurile şi folclorul românesc; promovarea dialogului dintre copiii din medii diferite(urban-rural); atragerea copiilor în organizarea de activităţi cu caracter extracurricular, conducând la lărgirea şi îmbogăţirea orizontului de cunoaştere a acestora; educarea interesului şi a dragostei pentru meşteşugurile populare; receptarea frumosului din arta populară.

Pe site-ul unităţii de învăţământ se arată că 28 de elevi din clasa a II-a au participat la acest proiect.

Activităţile s-au desfăşurat în perioada 18 – 22 aprilie la Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Baia Mare, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, Atelierul de ţesătorie al coordonatorului de proiect, Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară din Baia Mare, domeniul de case tradiţionale maramureşene din localitatea Botiza.

Derularea activităţii a fost concepută astfel încât elevii să valorifice cunoştinţele şi informaţiile primite în urma vizitelor şi a întâlnirilor cu partenerii implicaţi. Dintre activităţile desfăşurate în cele cinci zile amintim: familiarizarea elevilor atmosfera de şezătoare prin prezentarea unui film documentar din Ţara Lăpuşului; lecturarea unor povesti din şezători; încercarea de a crea o şezătoare în sala de clasă în care elevii vor depăna lâna, vor ţese la gherghef, vor coase semne pe eşantioane de pânză ţesută în casă; prezentarea lânii de la cea tunsă, spălată, caier, fir tors; activitate practică şi demonstrativă de vopsire a lânii cu plante, scoarţă de copac, foi de ceapă; familiarizarea elevilor cu războaiele de ţesut manuale, componentele şi rolul fiecăruia; prezentarea materiei prime care formează urzeala unui covor, lâna care este elementul prim în ţeserea covoarelor manuale; prezentarea tehnicii de ţesut şi organizarea unei şezători în atelier. Prezentarea portului popular şi elementelor ce îl compun cu specificul zonei; şezătoare organizată în „Gospodăria Petrova sau Casa Gheorghe Bilaşcu”. În inima Botizei, au luat naştere două case „Casa Luca” şi  „Casa Vicenţiu„ , amândouă având suflet autentic, deoarece la baza sunt două construcţii dezasamblate, mutate, şi asamblate pe noul teren. Elevii vor afla cum se transforma casa bunicilor în casa turistului;

„Activitatea „Drumul lânii” desfăşurată în săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun” a fost considerată de către elevi, părinţi şi cadrea didactice ca fiind cea mai interesantă şi educativă, deoarece elevii au avut posibilitatea să vadă care sunt originile existenţei noastre ca naţie pe aceste locuri, să vadă arta şi meşteşugurile înaintaşilor noştri. Au conştientizat cât de importantă este păstrarea identităţii neamului prin păstrarea tradiţiilor artistice şi meşteşugăreşti. Participând la o astfel de activitate au fost trezite sentimente de mândrie naţională, de respect faţă de trecut, faţă de cei care ne-au lăsat moştenire tradiţiile punând la loc de cinste neamul românesc. O astfel de activitate îi determină pe tinerii noştri să adopte o atitudine pozitivă, să aprecieze frumosul şi autenticul. Conştientizarea propriilor calităţi şi abilităţi va determina o alegere mai bună în viaţă, oferind satisfacţii şi împliniri. Într-o societate în care ignoranţa este în continuă creştere, astfel de activităţi îndeamnă tinerii la păstrarea şi totodată continuarea tradiţiilor româneşti. Este mai mult decât o încercare de a reînvia spiritul motivaţional care să însufleţească tinerii noştri. Această activitate a determinat elevii să-şi reevalueze priorităţile, conştientizând mai mult ca niciodată importanţa obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti”, se arată pe site-ul şcolii.

 

Lăsaţi un răspuns