Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
sâmbătă, 13 iulie 2024

Serenada absolventilor Liceului Teoretic “Bogdan- Vodă”, Vişeu de Sus

Absolvenţii Liceului Teoretic “Bogdan –Vodă” din Vişeu de Sus au luat parte, in 3 iunie, la activităţile organizate cu ocazia finalizării cursurilor liceale. S-a organizat o serenadă a absolvenţilor în incinta liceului, susţinerea ultimei ore de dirigenţie din clasa a XII-a, festivitatea de premiere a celor mai merituoşi absolvenţi, o paradă prin oraşul Vişeu de Sus şi, la final, în faţa liceului, serenada adresată diriginţilor şi profesorilor.

absolventi viseu de susElevii claselor a XII-a le-au cântat mai întâi colegilor mai tineri şi profesorilor, în incinta liceului, fiind conduşi şi pregătiţi de preot profesor Ioan Doru Pop şi însoţiţi de diriginţii acestora: Monica Forgacs (a XII-a A, specializarea Matematică – Informatică), Paula Ṣimon (a XII-a B, specializarea Matematică – Informatică), Mihai Vesel Pop (a XII-a C, specializarea  Ṣtiinţe ale Naturii), Maria Pop (a XII-a D, specializarea  Ṣtiinţe ale Naturii), Viorica Hojda (a XII-a E , specializarea Filologie), Monica Grad (a XII-a F, specializarea Filologie), Alexandru Grad (a XII-a G, specializarea Servicii).

Momentul următor l-a reprezentat festivitatea de premiere a elevilor absolvenţi, festivitate la care au participat elevii şi profesorii liceului, alături de primarul localităţii, Vasile Coman. Astfel, directorul, profesor Paul Eusebiu Olar, a rostit o alocuţiune, remarcând rezultatele deosebite ale elevilor pe parcursul anului şcolar 2015- 2016, rezultate pentru care manifestă convingerea că vor fi continuate şi la sesiunea de examene a bacalaureatului.

Director adjunct, Floare Vesel Pop, a dat citire mesajului Inspectoratului Ṣcolar Judeţean, care a subliniat valoarea călăuzitoare a anilor de liceu, care-i pot oferi oricărui absolvent nenumărate şanse formatoare. Acest mesaj a fost completat şi de felicitările adresate elevilor de către primarul oraşului, care şi-a exprimat, de asemenea încrederea în reuşitele ulterioare ale elevilor, atât în planul şcolar, cât şi pe piaţa muncii.

Rezultatele deosebite la învăţătură şi conduită şcolară exemplară ale elevilor au fost apreciate în continuare în prezentările diriginţilor, aceştia oferindu-le premii, în semn de recunoaştere a rezultatelor binemeritate, dorindu-le succes şi reuşite pe mai departe. În plus, au fost premiate cele două şefe de promoţie ale liceului: Mariana Brana şi Mariana Grad, din clasa a XII-a A, specializarea Matematică- Informatică, iar la final s-a produs schimbul simbolic al generaţiilor , prin predarea cheii simbolice a liceului elevilor de clasa a XI-a. Astfel, au rostit mici discursuri reprezentantele celor două generaţii : Mariana Brana (clasa a XII-a A) şi Silvia Petrovai (clasa a XI-a E, specializarea Filologie), ambele accentuând experienţele formatoare ale anilor de liceu.

Pentru rezultatele obţinute la concursurile şi olimpiadele şcolare, au fost premiaţi: la olimpiada de limba şi literatura română, faza judeţeană: Nicoleta  Pădureanu, locul al II-lea, Roxana Roznicsuk, locul al III-lea (profesor îndrumător  Florica Chiuzbăian), premii la concursurile naţionale, judeţene şi interjudeţene de tenis : Vasile Ţicală (profesor îndrumător Vasile Sechel).

Absolvenţii şi-au luat apoi rămas bun de la diriginţii lor în ultima oră de dirigenţie, după aceea au pornit împreună cu aceştia şi profesor preot Ioan Doru Pop, cu serenada prin oraşul Vişeu de Sus, unde au fost admiraţi şi felicitate de părinţii , prietenii lor şi de întreaga comunitate. La final,  acesţia s-au întors în faţa liceului, pentru a-şi lua rămas bun prin cântec de la profesorii lor cu tradiţionalul “Gaudeamus igitur”. Astfel, a luat sfârşit una din cele mai emoţionante zile din acest an pentru absolvenţii liceului, pentru diriginţii şi profesorii absolvenţilor.

Monica Maria Grad

Lăsaţi un răspuns