Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
vineri, 12 iulie 2024

Cornelia Negruţ intervine în disputa dintre Primăria Baia Mare şi UAP

Deputatul ALDE Maramureş, Cornelia Negruţ, încearcă să rezolve pe cale instituţională problemele întâmpinate de Asociaţia „Filiala Uniunii Artiştilor Plastici (UAP)” Baia Mare, referitoare la refuzul Primăriei Baia Mare de a respecta o Hotărâre a Consiliului Local privind folosinţa gratuită a două imobile. În acest sens, parlamentarul maramureşean s-a adresat oficial, printr-o interpelare, ministrului Culturii, Corina Şuteu.

pictori„Vă supun atenţiei memoriul Asociaţiei „Filiala Uniunii Artiştilor Plastici” Baia Mare, reprezentată de preşedintele grafician, lector dr. Laura Ghinea, care se află în imposibilitatea de a intra în legalitate în ceea ce priveşte atribuirea în folosinţă gratuită a două imobile din capitala judeţului Maramureş.

Asociaţiei „Filiala Uniunii Artiştilor Plastici” Baia Mare i s-a atribuit în folosinţă gratuită, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr. 455 din 20 decembrie 2012, şi anexele 1 şi 2 ale acesteia, imobilele „Casa Wagner”, str. Petofi Sandor nr. 30, şi „Colonia Pictorilor”, str. Victoriei nr. 21 din localitate, precum şi însuşirea documentaţiilor cadastrale aferente acestor imobile.

Asociaţia „Filiala Uniunii Artiştilor Plastici” Baia Mare a solicitat ulterior intrarea în legalitate şi respectiv încheierea, în temeiul legii, a procedurilor privind transmiterea în folosinţă, pe o perioadă de 99 ani, în favoarea Asociaţiei, a imobilului „Casa Wagner” – construcţii şi teren aferent în suprafaţă de 1.395 mp, situat pe str. Petofi Sandor nr. 30, identificat prin CF nr. 7620, nr. topo 3935/8/2, 3934/2 şi respectiv a imobilului „Colonia Pictorilor” – construcţii şi teren în suprafaţă de 13.417 mp, situat str. Victoriei, nr. 21, identificat prin CF nr. 2801 Baia Mare, nr. Topo 2639/1/2/1, 2639/3/1, 2639/2, 2638 după cum urmează: 1. Notarea dreptului de folosinţă pentru imobilele şi terenurile menţionate ia Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din cadrul O.C.P.I. Maramureş; 2. Încheierea Contractelor de concesiune aferente acestor Atribuiri în folosinţă; 3. Încheierea între Municipiul Baia Mare reprezentat prin serviciile de specialitate şi Asociaţia „Filiala Uniunii Artiştilor Plastici” Baia Mare a protocoalelor privind predarea-primirea imobilelor menţionate şi a terenurilor aferente”, se arată în documentul trimis de Cornelia Negruţ ministrului Culturii.

Deputatul ALDE a mai amintit că Primăria Baia Mare a comunicat recent Asociaţiei că „nu sunt întrunite condiţiile legale pentru atribuirea în folosinţă gratuită” a celor două imobile către UAP, pe motiv că „Recunoaşterea unei asociaţii sau fundaţii ca fiind de utilitate publică se face prin Hotărâre a Guvernului”. „Această adresă, se mai arată în documentul parlamentar, cu nr. 19340/09.06.2016, încalcă în mod flagrant Hotărârea CL Baia Mare nr. 455/2012, prin care Asociaţia a primit drepturile respective.”

Cornelia Negruţ a mai menţionat că, potrivit Decretului nr. 266/1950 al Ministerului Justiţiei, Uniunea Artiştilor Plastici din România a fost recunoscută că fiind „persoană juridică de utilitate publică”.

„Luând în considerare starea de fapt prezentată, vă rog respectuos doamnă Ministru, şi totodată vă întreb, ce demersuri trebuie să facă Asociaţia „Filiala Uniunii Artiştilor Plastici” Baia Mare pentru a beneficia de dreptul de folosinţă gratuită a celor două imobile, câştigat deja anterior printr-o Hotărâre a Consiliului Local?”, se arată în finalul interpelării remise de deputatul de Maramureş ministrului Corina Şuteu.

Biroul de Presă al deputatului ALDE Maramureş

Lăsaţi un răspuns