Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
sâmbătă, 22 iunie 2024

Dorin Vasile Paşca – primarul declarat „definitiv” în conflict de interese

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat, încă din 2014 existenţa conflictului de interese de natură administrativă în cazul primarului oraşului Baia Sprie, conform unui comunicat al instituţiei.

dorin-vasile-pascaPotrivit ANI, primarul Dorin Vasile Pasca şi-a angajat fratele în cadrul primăriei. 

Inspectorii de integritate sustin, în raport că „în calitate de primar a semnat atât documentele prin care fratele său a fost angajat in cadrul Primariei orasului Baia Sprie (contractul individual de munca si actul aditional la contractul de munca), cat si dispozitia de incetare a contractului individual de munca al acestuia”.

Raportul ANI a fost atacat în instanţă. În luna martie a anului trecut, instanţa de contencios administrativ din cadru Curţii de Apel Cluj a respins contestaţia formulată de primarul Paşca împotriva raportului ANI. Primarul Paşca nu a avut câştig de cauză nici la instanţa superioară.

Prin soluţia dată, zilele trecute, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie: „Respinge recursul declarat de reclamantul Paşca Dorin Vasile împotriva sentinţei civile nr. 163 din data de 19 martie 2015, pronunţată de Curtea de Apel Cluj – Secţia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 03 noiembrie 2016”, arată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Potrivit ANI, s-au încălcat prevederi din art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit carora „Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotararilor consilierul local care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterilor consiliului local” ;

Conform legii: „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] incalcarea obligatiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit reglementarii aplicabile demnitatii, functiei sau activitatii respective […]”.

ANI mai arată că : „Persoana […] fata de care s-a constatat existenta conflictului de interese […] este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica  […]  pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din functia ori demnitatea publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului. Daca persoana a ocupat o functie eligibila, nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului”.

 

 

foto: facebook

 

 

Lăsaţi un răspuns