Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
duminică, 23 iunie 2024

Medicii de familie: Timpul consultației este irosit cu acte nemedicale

Medici de familie și pacienți au pichetat astăzi, 2 noiembrie, Instituția Prefectului-Județul Maramureș.

medicfamO delegație a Societății județene de medicina familiei/medicină generală Maramureș, condusă de președintele dr. Gheorghe Lascu a fost primită de către prefectul Vasile Moldovan. Aceștia au atras atenția reprezentantului Guvernului în teritoriu asupra deteriorării inacceptabile a sistemului public de sănătate și au solicitat: asigurarea condițiilor  necesare pentru desfășurarea activității medicului de familie în scopul îmbunătățirii asistenței medicale și a populației țării, creșterea finanțării medicinii de familie, pentru echilibrarea finanțării în sistemul public de sănătate și recunoașterea importanței rolului medicului de familie și respectarea drepturilor constituționale ale medicilor și pacienților.

Medicii de familie maramureșeni au menționat că timpul consultației este irosit cu acte administrative, nemedicale că responsabilitățile legale ale medicului de familie prevăzute de Legea nr. 95/2007 sunt încălcate în contractul cadrul și actele normative subsecvente. De asemenea, au precizat că este absolut necesară realizarea unei finanțări echilibrate și nediscriminatorii, solicitând alocarea a 10% din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2018. Alte probleme semnalate s-au referit la neatractivitatea medicilor de familie în zonele rurale, pregătirea profesională din resurse financiare proprii, dotarea cabinetelor medicilor de familie.

Prefectul Vasile Moldovan a declarat: ”Medicina de familie are un rol important în sănătatea populației și că autoritățile județene au tot interesul ca medicii de familie să își desfășoare în cele mai bune condiții. Vom avea discuții cu primarii pentru a vă sprijini în demersurile dumneavoastră de a asigura în bune condiții asistența medicală primară și continuă la nivel individual, al familiei și al comunității. Trebuie să găsim împreună facilități care să atragă tinerii medici de familie în mediul rural, să asigurăm schimbul de generație și să oferiți servicii medicale de calitate la nivel de cabinet”.

Memoriul înmânat prefectului de către medicii de familie maramureșeni, respectiv problemele semnalate la nivelul județului au fost transmise la nivel central, la ministerul de resort.

Instituția Prefectului – Județul Maramureș

Lăsaţi un răspuns