Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
duminică, 16 iunie 2024

Primăriile primesc bani de la guvern

Guvernul României a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și susținerea centrelor publice pentru persoanelor adulte cu handicap, cu suma de 239.880 mii lei.

bani-multiPrefectul Vasile Moldovan a declarat că suma a fost alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru acest an, și alocarea acestora bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale. Județul Maramureș a primit 5.646 mii lei, din care 4.118 mii lei pesnttru susținerea sistemului de protecție a copilului și 1.528 mii lei pentru susținerea centrelor publice pentru persoanele adulte cu handicap, a mai precizat reprezemtantul Guvernului în teritoriu.

Ordonatorii principali de credite, răspund de modul de utilizare a sumei alocate, în conformitate cu dispozițiile legale.

Instituția Prefectului – Județul Maramureș

Lăsaţi un răspuns