Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
sâmbătă, 13 iulie 2024

14 preoți au fost sancționați disciplinar

Sâmbătă, 27 ianuarie, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Iustin Hodea, episcopul Maramureşului şi Sătmarului, în sala Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul  din Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare, s-au desfăşurat lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, care au analizat întreaga activitate a eparhiei, pe anul 2017, sub aspect economic, administrativ, cultural, patrimonial, social-filantropic, teologic-educaţional, canonico-juridic şi monahal.

Preasfinţitul Părinte Iustin a condus sedinţa Consiliului Eparhial Plenar, care a fost urmată de slujba de Te-Deum, iar apoi s-au desfăşurat lucrările în plen ale Adunării Eparhiale.

adunarea eparhiala

Bilanţul activităţilor Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, structurate pe principalele sectoare de activitate, se prezintă astfel: Evenimentul anului poate fi considerat, pentru eparhie, slujba de sfinţire a noilor antimise şi oferirea lor tuturor parohiilor din cele 8 protopopiate, eveniment ce s-a desfăşurat în Catedrala Episcopală din Baia Mare.

Din rapoartele prezentate de consilierii şi inspectorii de resort, reiese că Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului, care cuprinde judeţele Maramureş şi Satu Mare, are un număr de 522.480 de credincioşi, care sunt arondaţi la 94 de parohii urbane şi 380 de parohii rurale cu 30 de filii, deservite de 573 de clerici şi alţi 18 preoţi caritativi, care activează în spitale, penitenciare sau instituţii ce aparţin de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne şi Administraţiei. De asemenea, în cuprinsul eparhiei există viaţă monahală în 30 de mănăstiri şi 10 schituri.

În anul 2017 au fost hirotoniţi întru preot şi diacon un număr de 32 clerici, 49 de clerici şi personalităţi din rândul mirenilor au fost distinşi pentru activitatea lor în folosul Bisericii neamului nostru românesc, s-au pensionat un număr de 16 preoţi, iar un număr de 14 preoţi au fost sancţionaţi disciplinar.

În anul precedent s-au continuat lucrările la Catedrala Episcopală, lucrări care au ca obiective, pe anul în curs, finalizarea acoperişului cupolei, realizarea soclului şi a contraforţilor, confecţionarea şi montarea geamurilor, finisajele exterioare până la baza turnului, proiectarea și realizarea instalaţiilor de iluminat, încălzire şi sonorizare.

O realizare de mare importanţă a fost aprobarea finanţării, din fonduri europene, a proiectului cu titlul: Conservarea, reamenajarea şi punerea în valoare a Palatului Episcopal din Sighetu Marmaţiei cu destinaţia ”Centrul pastoral-cultural Sfântul Iosif Mărturisitorul, în valoare de 5 milioane euro.

60 de biserici și mănăstiri în construcție

Pe cuprinsul eparhiei mai sunt în construcţie 60 de biserici şi mănăstiri, un sediu de protopopiat şi opt case parohiale. Sunt în lucru 25 de şantiere de pictură bisericească, în conformitate cu Regulamentul Comisiei de Pictură Bisericească, şi se efectuează lucrări de restaurare, reabilitare şi consolidare la patru biserici monument istoric (biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil” Copalnic Mănăştur, biserica ”Sfinții Apostoli Petru şi Pavel” Şomcuta Mare, biserica ”Sfântul Ierarh Nicolae” (a Bulenilor) Săliştea de Sus și biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Plopiș).

În cadrul “Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti”au fost expuse icoane realizate de pictorii bisericeşti care activează pe cuprinsul eparhiei noastre, în expoziţia intitulată “Chipuri din veac în veci”, a fost înfiinţat Cercul de iconari “Ștefan Zugravul din Şişeşti”, Sfântul Evanghelist Luca a fost proclamat ocrotitorul pictorilor bisericeşti și iconarilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, iar în luna iunie a anului 2017, în cadrul manifestărilor cultural-religioase ale municipiului Baia Mare, a fost inaugurată, în sala Sfinţii Martiri Brâncoveni, din incinta Catedralei Episcopale, expoziţia: ”Mărgăritare din tezaurul iconografic al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului”.

În plan cultural, amintim apariţia, în editura eparhială sau în alte edituri, a șapte titluri de carte, din care trei de şi despre Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian. Tot la activitatea editorială, la nivel eparhial, au apărut șapte titluri de reviste eparhiale, teologice şi parohiale şi un supliment de spiritualitate ortodoxă. De asemenea, au fost organizate trei simpozioane și două colocvii întru cinstirea mărturisitorilor credinței ortodoxe din închisorile comuniste și manifestările celei de a XIX-a ediții a Zilelor Culturale Nicolae Steinhardt.

Aflându-ne în anul Centenarului Marii Uniri, sectorul cultural are ca obiective organizarea unor conferințe pe teme istorice, seminarii și colocvii organizare de școlile teologice, restaurarea mormintelor participanților la marele eveniment de la 1 Decembrie 1918, precum și participarea la un proiect dedicat Marii Uniri, cu desfășurare la casa memorială Gheorghe Pop de Băsești.

Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi de la Iași,1–4 septembrie 2017, a fost întregită cu un număr de 105 tineri din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, care s-au alăturat celor 6.000 de invitaţi din toată lumea ortodoxă. Tot sub coordonarea sectorului teologic-educaţional, pe întreg cuprinsul eparhiei noastre s-au desfăşurat un număr de 52 tabere pentru copii şi tineri, unde au participat un număr de 2.266  copii și tineri, iar programul ”Hristos împărtăşit copiilor” a fost implementat pentru 5.120 de copii și tineri.

Centrul Eparhial, prin sectorul social-filantropic, a desfășurat activități sociale susținute din bugetul episcopiei, dar şi din colecte organizate la nivel de protopopiate şi parohii, derulând un număr important de proiecte sociale, cum ar fi:Proiectul „Prevenirea Caniculei”,care fost desfășurat pe raza municipiului Baia Mare, în parteneriat cu Primăria, prin instalarea în zonele aglomerate ale orașului a unor corturi cu dozatoare de apă potabilă; proiectul „Acte de cinstire pentru seniorii municipiului”. S-a contribuit la proiectul „Construiește o casă, zidește suflete” din Parohia Moișeni, Protopopiatul Oaș; au fost acordate ajutoare pentru câteva case de tip familial din Baia Mare; proiectul „Ghiozdanul micuțului creștin”, prin care s-au acordat peste 100 de ghiozdane cu rechizite pentru școlari; proiectul „Îmbracă un copil de Sfintele Sărbători de Paști”, din care au beneficiat 150 de copii; proiectul „Oferă un dar unui copil de Sărbătorile Nașterii Domnului”, din care au beneficiat 120 de copii; proiectul „Îmbracă un copil de sfintele Sărbători ale Nașterii Domnului” din care au beneficiat 95 de copii; Proiectul „O bucurie pentru copii cu nevoi speciale (autism)”, de la școala gimnazială „Nichita Stănescu” din Baia Mare.

Proiecte pentru 2018

Între obiectivele acestui sector, pe anul 2018, consemnăm: deschiderea activităţilor sociale la Căminul rezidenţial pentru îngrijirea persoanelor vârstnice – “Bunul Samarinean” de la Coroieni, unde vor beneficia de îngrijire 40 de persoane;

– deschiderea activităţilor sociale de la Centrul de zi din localitatea Babţa, judeţul Satu Mare, unde vor beneficia de îngrijire între 30 şi 50 de persoane;

– deschiderea activităţilor sociale de la Centrul de zi din localitatea Gelu, judeţul Satu Mare, unde vor beneficia de îngrijire între 30 şi 50 de persoane;

– începerea proiectului “Pastoraţia Străzii”/”Pastoral care on the street” şi licenţierea programul de consiliere din acest proiect; finalizarea casei sociale din localitatea Moişeni, Protopopiatul Oaş;

– finalizarea lucrărilor la Centrul social „Sfântul Luca” din localitatea Prilog, judeţul Satu Mare, unde vor beneficia de îngrijire 15 persoane;

– implementarea proiectului “Construind o casă, zideşti suflete”;  deschiderea unei colaborări sub forma de “Acord de parteneriat” cu DGASPC, în vederea preluării serviciilor sociale ce urmează a fi externalizare;

– găsirea unei surse de finanţare pentru clădirea de pe strada Bărnuţiu din Baia Mare;

– dezvoltarea unui Acord de parteneriat tehnic pe proiecte cu ASSOC şi Serviciul de Asistenţă Socială al Primăriei municipiului Baia Mare;

– începerea demersurilor pentru obţinerea unui teren în vederea deschiderii unui cimitir al Episcopiei;

– terminarea lucrărilor la Centrul Social “Sfinţii Martiri Brâncoveni” al Parohiei Sălişte I şi definirea acestuia. „Centrul Social pentru persoanele afectate de violenţa domestică”;

– reabilitarea unei case din Boiu Mare, proprietate a parohiei şi transformarea acesteia într-un „Centru Social pentru persoanele dependente”;

– deschiderea unei Capele pentru surdo-muţi în municipiul Satu Mare;

– reconfigurarea capelei din Spitalul Judeţean Satu Mare sau construirea unei bisericuţe de lemn în incinta Spitalului;

– organizarea unei conferinţe cu tema: „Familia Creştină din perspectiva argumentelor Sfintei Scripturi”, organizată în Catedrala Episcopală din Baia Mare şi într-o locaţie din municipiul Satu Mare;

– dezvoltarea unui parteneriat între Centrul Eparhial, Parohiile din Cavnic şi Primăria oraşului Cavnic, în vederea implementării proiectului „Prevenirea situaţiilor sociale precare” din localitate;

– finalizarea documentaţiei şi începerea lucrărilor la proiectul „Cantina Socială FAMILIA” a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului (b-dul Unirii), unde vor servi o masă caldă pe zi între 30 şi 50 de persoane nevoiaşe. La toate acestea, adăugăm slujbele de târnosire şi resfinţire de biserici săvârşite de Preasfinţitul Părinte Iustin, precum şi participarea la diferite manifestări cultural-religioase.

Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului

 

Lăsaţi un răspuns