Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
sâmbătă, 13 iulie 2024

Prefectul despre deputatul Todoran: A reacționat impulsiv

„Domnul deputat Adrian Todoran s-a sesizat cu privire la achiziționarea unui mijloc de transport de către Primăria Repedea. El s-a adresat, la începutul acestei luni, Instituției Prefectului-Județul Maramureș și a reclamat situația prefectului Vasile Moldovan, cu solicitarea de a verifica legalitatea actelor întocmite, modul netransparent de achiziționare al autovehiculului și dispunerea de măsuri legale, inclusiv de urmărire penală. A atașat la sesizare Hotărârea nr. 25 din 28 aprilie 2017 a Consiliului Local Repedea, respectiv Proiectul de Hotărâre nr. 25 din 28 aprilie 2017, poza cu autoturismul Dacia Duster și extrase din legislație referitoare la atribuțiile primarului, respectiv al prefectului.

prefect vasile moldovanPrimește răspuns la sesizare, dar nemulțumit procedează în stilul caracteristic, cu acuze și atacuri mediatice, inclusiv de a solicita Ministrului Afacerilor Interne sancționarea prefectului de Maramureș. Nu ne îndoim că o va face, la fel cum a afirmat că hotărârea de consiliu este falsificată și semnată de primarul și secretarul comunei. La fel cum a făcut referire la o haină politică, la spălarea pe mâini, la fel cum a afirmat că instituția care veghează la aplicarea corectă a legii i-a răspuns că nu e de competența sa.

Suntem curioși și noi ce răspuns va primi la interpelări, însă îi reamintim că prefectul Vasile Moldovan provine, ca profesie, din mediul juridic, cunoaște legile statului, legile administrației publice și atribuțiile care îi revin ca reprezentant al Guvernului în teritoriu.  Mai mult, își desfășoară activitatea pe principiile  transparenței legalității, imparțialității, obiectivității, transparenței, responsabilității etc. Poate că domnul deputat nu știe, deși rolul Parlamentului României este de unică autoritate legiuitoare, că o hotărâre de consiliu local poate fi atacată de prefect, conform prevederilor legale, la instanța de contencios administrativ în termen de șase luni de la data comunicării.

În răspunsul transmis i s-a explicat domnului deputat că documentele transmise, în urma solicitării noastre de către autoritățile administrației publice locale din comuna Repedea nu fac referire la achiziționarea  unui autoturism din bugetul local, ci a unei autoutilitare ”second hand” necesară la intervenții pentru situații de urgență, fiind însoțită de documentele justificative necesare (proiect de hotărâre, raport de specialitate al compartimentului financiar-contabil, aviz al comisiei de specialitate, raport al primarului). De asemenea, i se mai precizează: ”faptul că autoritatea locală a achiziționat un autoturism și nu o autoutilitară fără să aibă o acoperire bugetară excede limitelor de competență ale instituției noastre”…

Prefectul Vasile Moldovan a transmis adresa nr. 2234/R95 din data de 6 martie/2018 către Camera de Conturi Maramureș, prin care a solicitat verificarea aspectelor semnalate de domnul deputat Adrian Todoran cu privire la achiziționarea unui autoturism fără justificare legală, fără hotărâre de consiliu local și fără buget alocat în acest sens și luarea măsurilor care se impun. De asemenea, a solicitat ca răspunsul la verificări să fie comunicat și domnului deputat.

Constituția României consfințește prezumția de nevinovăție la art. 25 alin 11, la fel ca și codul de procedură penală. Așadar, până la finalizarea verificărilor cu privire la achiziționarea autoturismului Dacia Duster, acest principiu de drept din legislația națională și europeană garantează protecția persoanelor fizice și juridice împotriva arbitrarului.  Dacă în urma verificărilor vor fi constatate nereguli cu privire la modul de cheltuire a fondurilor publice, vor fi sesizate și alte instituții abilitate ale statului.

Din păcate, domnul deputat a acționat impulsiv, în maniera politicianistă, la răspunsul și demersurile inițiate, conform legii de instituție, prin reprezentantul legal. Îl asigurăm pe domnul deputat Adrian Todoran că Instituția Prefectului-Județul Maramureș rămâne consecventă cu privire la exercitarea drepturilor și asumarea obligațiilor civile, la capacitatea juridică de drept public, la respectarea și aplicarea legii în teritoriu, spre orientarea și spre binele  cetățenilor și comunităților locale din județul nostru”, arată, într-un comunicat de presă, Instituția Prefectului.

Lăsaţi un răspuns