Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
sâmbătă, 13 aprilie 2024

Râu amenajat împotriva inundațiilor, în regim de urgență

Administrația Națională „Apele Române”, instituție aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, a propus prin Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, amenajarea râului Vișeu, în aval de confluența cu râul Vaser, în localitatea Vișeu de Sus, județul Maramureș. Obiectivul de investiții, a cărui valoare este de 840.000 lei (fără TVA), a fost aprobat prin HG 582/2018.

În urma inundațiilor din acest an, consolidările de mal de pe râul Vișeu, din localitatea Vișeu de Sus au fost distruse.

Guvernul, prin Ministerul Apelor și Pădurilor a dispus realizarea, în regim de urgență, a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor a celor aproximativ 12.000 de locuitori din zonă, a gospodăriilor și a obiectivelor turistice.

amenajare rauReabilitarea structurilor de apărare împotriva inundațiilor constă în refacerea prismului de anrocamente pe o lungime de 350 de metri și stabilizarea talvegului cu ajutorul pragurilor de fund.

După întocmirea proiectului tehnic, a fost semnat contractul de lucrări și a fost predat amplasamentul constructorului. Acesta a realizat săpături pentru executarea fundației și a finisat taluzele.

În prezent se execută protecția de mal din anrocamente. Lucrările de recalibrare a albiei urmăresc traseul albiei naturale, acestea fiind adaptate la spațiul limitat pe care îl prezintă cursul.

Conform graficului de execuție, termenul de finalizare a lucrărilor este 15 decembrie 2018.

 

Lăsaţi un răspuns