Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
duminică, 4 iunie 2023

Râu amenajat împotriva inundațiilor, în regim de urgență

Administrația Națională „Apele Române”, instituție aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, a propus prin Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, amenajarea râului Vișeu, în aval de confluența cu râul Vaser, în localitatea Vișeu de Sus, județul Maramureș. Obiectivul de investiții, a cărui valoare este de 840.000 lei (fără TVA), a fost aprobat prin HG 582/2018.

În urma inundațiilor din acest an, consolidările de mal de pe râul Vișeu, din localitatea Vișeu de Sus au fost distruse.

Guvernul, prin Ministerul Apelor și Pădurilor a dispus realizarea, în regim de urgență, a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor a celor aproximativ 12.000 de locuitori din zonă, a gospodăriilor și a obiectivelor turistice.

amenajare rauReabilitarea structurilor de apărare împotriva inundațiilor constă în refacerea prismului de anrocamente pe o lungime de 350 de metri și stabilizarea talvegului cu ajutorul pragurilor de fund.

După întocmirea proiectului tehnic, a fost semnat contractul de lucrări și a fost predat amplasamentul constructorului. Acesta a realizat săpături pentru executarea fundației și a finisat taluzele.

În prezent se execută protecția de mal din anrocamente. Lucrările de recalibrare a albiei urmăresc traseul albiei naturale, acestea fiind adaptate la spațiul limitat pe care îl prezintă cursul.

Conform graficului de execuție, termenul de finalizare a lucrărilor este 15 decembrie 2018.

 

Lăsaţi un răspuns