Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
luni, 15 iulie 2024

Mandatele aleşilor locali – prelungite până în noiembrie

În  Monitorul Oficial nr. 520 din 17 iunie 2020, a fost publicată Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

juramant-ales-local-400x393Legea prevede următoarele măsuri:

– Data alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 se stabilește prin lege organică, cu cel puțin 60 de zile înaintea votării.

Guvernul va stabili, prin hotărâre, în cel mult 5 zile de la intrarea în vigoare a legii, la propunerea Autorității Electorale Permanente, calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale, cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale și măsurile tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale.

– La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, numărul minim al susținătorilor, necesar pentru depunerea candidaturilor, se va reduce la jumătate.

– La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local și funcția de primar din aceeași circumscripție electorală, respectiv pentru candidaturile la consiliul județean și președintele consiliului județean din aceeași circumscripție electorală, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți vor prezenta câte o singură listă de susținători.

– La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți vor putea opta să întocmească și să depună, în condițiile legii, electronic dosare de candidatură.

De asemenea, se modifică alin. (3) al art. 151 din Codul administrativ, în sensul că mandatul primarului se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situații expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situații, nu pot fi organizate alegeri până la expirarea mandatului.

Conform legii adoptate, mandatele aflate în curs de exercitare aale primarilor, preşedinţilor de consilii judeţene, consiliilor locale şi consiliilor judeţene se prelungesc până la data de 1 noiembrie 2020.

Lăsaţi un răspuns