Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
luni, 15 iulie 2024

Duminica Sfintei Cruci

Pe 3 aprilie biserica ortodoxă marchează Duminica Sfintei Cruci. După cum spune preotul Bogdan Gavra, crucea este manifestarea supremei iubiri a lui Dumnezeu pentru oameni, a unei iubiri dumnezeieşti şi jertfitoare.

religie parastasPentru că ne-a iubit, Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, S-a jertfit, murind de bunăvoie pe Cruce cu braţele deschise, pentru ca astfel, în iubirea Lui, să îmbrăţişeze întreaga lume. Sfântul Ioan Gură de Aur zice că:”Unde este jertfă, acolo este nimicirea păcatelor”, iar Sfântul Chiril, episcopul Alexandriei, zice: „La Dumnezeu Tatăl nu putem intra decât numai în stare de jertfă curată”. Or, Crucea este cea care ne oferă posibilitatea să ne jertfim mântuitor şi să descoperim adevărata dragoste creştină. Cum? Asumându-ne, de bunăvoie şi cu bărbăţie, propria noastră cruce, crucea suferinţelor, a necazurilor şi a încercărilor noastre de tot felul, Golgota personală a fiecăruia, după ce, în prealabil, ne-am împlinit cea dintâi datorie creştină: lepădarea de sine.

„Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie” (Mc. 8,34). Căci numai lepădarea de sinea noastră, de egoismul, patimile şi plăcerile care stăpânesc trupul şi firea noastră, cum şi asumarea propriilor necazuri, a suferinţelor şi a încercărilor care vin asupra noastră ne dau posibilitatea să ajungem la limanul cel lin, la răspuns bun la înfricoşata Judecată de Apoi, la şederea de-a dreapta Tatălui în stare de sacrificiu personal, potrivit răbdării, lepădării de noi înşine şi asumării crucii noastre.

Sfânta Cruce este păzitoare creştinilor

Crucea este părintele celor orfani, apărătoarea fecioarelor, sfătuitoarea iubitorilor de dreptate, liniştea celor întristaţi, apărătoarea celor mici şi slabi, înţelepciunea bărbaţilor, ultimul gând al bătrânilor, lumina ce luminează în întuneric, măreţia şi strălucirea conducătorilor credincioşi, libertatea robilor, slava muncilor, doctorul celor bolnavi, pâinea celor flămânzi, izvor a toată înţelepciunea şi acoperământ celor goi. Dacă în toate timpurile, Sfânta Cruce a avut o putere aşa de mare, dacă crucea este păzitoarea creştinilor, dacă Sfânta Cruce este ocrotitoarea neamului nostru, azi mai mult ca oricând avem nevoie de ajutorul Sfintei Cruci. Să ne facem semnul Sfântei Cruci, la începutul şi la sfârşitul lucrului nostru, la masă, la culcare şi la sculare. Să obişnuim copiii noştri să facă Sfânta Cruce în toate împrejurările vieţii şi drept răsplată Domnul Iisus Cel ce a pătimit pe ea va înălţa inimile lor din orice întuneric şi rătăcire. Închinându-ne în faţa ei, cu adâncă evlavie, să ne rugăm ca Domnul Iisus să ne învrednicească cu crucea Sa pe fiecare, să facem loc cât mai curat şi cât mai de cinste Sfintei Cruci şi Celui răstignit pe dânsa în cămara inimii noastre. Să ne rugăm şi noi astăzi, către Cel de Sus şi să-I cerem, ca şi cei din Cetatea Sfântă acum o mie şapte sute de ani< „Mântuieşte Doamne poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta. Biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău”.

Vasile Gherman

Lăsaţi un răspuns