Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
luni, 15 iulie 2024

Târnosirea bisericii din Viile Apei. Preşedintele CJ – fiu al satului

Duminică, 16 octombrie 2016, Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul a oficiat slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Parohia Viile Apei, Protopopiatul Baia Mare, în fruntea unui sobor de 23 de preoţi şi diaconi.

tarnosire-viile-apeiDin soborul slujitor au făcut parte pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Arhim. Dr. Emanuil Rus, stareţul Mănăstirii Bixad, pr. Radu Constantin Cozma, parohul bisericii, preoţi din parohiile învecinate şi de pe teritoriul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.

Slujba de târnosire s-a făcut după toată rânduiala Bisericii Ortodoxe, prin aşezarea în Sfânta Masă a Sfintelor Moaşte ale Sfinţilor Români de la Niculiţel şi a Documentului de Sfinţire, semnat de Arhiereu, de preoţii şi diaconii slujitori, prin ungerea cu Sfântul şi Marele Mir a Sfintei Mese, prin punerea în cele patru colţuri ale Sfintei Mese a icoanelor celor patru Sfinţi Evanghelişti, prin citirea, în genunchi, a rugăciunilor de sfinţire, prin ungerea cu Sfântul şi Marele Mir a exteriorului bisericii şi citirea rugăciunilor rânduite.

Cu ocazia târnosirii bisericii, ca urmare a unor ample lucrări de renovare a sfântului locaş şi de amenajare a Sfintei Mese după noile reguli, P.S. Iustin Sigheteanul a dat ca ocrotitor al bisericii, alături de „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, şi pe „Sfântul Ierarh Martir  Antim Ivireanul”, în acest An comemorativ al Sfântului şi al tipografilor bisericeşti, declarat de Patriarhia Română.

În timpul şi la finalul Slujbei de Târnosire, P.S. Iustin Sigheteanul a explicat credincioşilor prezenţi, care au umplut sfântul locaş, etapele târnosirii unei biserici şi semnificaţia fiecăreia dintre acestea în parte.

Odată sfinţit, Sfântul Altar al bisericii devine cel mai sfânt loc de pe pământ, în care au voie să intre doar arhiereii, preoţii şi diaconii, cu excepţia zilei în care se târnoseşte, când pot intra toţi credincioşii.

 Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie

După oficierea Slujbei de Sfinţire, pe scena în aer liber, amplasată în curtea bisericii, a fost oficiată Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, la care mulţimea de credincioşi, care au umplut curtea şi interiorul bisericii, s-au rugat împreună cu soborul.

Deşi a fost o zi specifică de toamnă, puţin rece şi închisă, credincioşii au îndurat ploaia, bucuroşi că pot asista la Sfânta Liturghie Arhierească, a cincea pe care P.S. Iustin Sigheteanul o oficiază la această biserică de când este Arhiereu.

Răspunsurile la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie au fost date de Grupul de Muzică Psaltică „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, condus de diacon drd. Adrian Dobreanu, de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. Au mai dat câteva răspunsuri liturgice grupul de copii al Parohiei, condus de Claudiu Chereji, student în anul I la Conservatorul de Muzică „G. Dima” din Cluj-Napoca. O priceasnă a cântat preoteasa Ioana Botiş.

Cuvânt de învăţătură

Un folositor cuvânt de învăţătură a rostit P.S. Iustin Sigheteanul, în care s-a referit la pericopa evanghelică a zilei, despre „Pilda semănătorului” şi soarta fiecăreia din cel patru seminţe, din care doar una „a făcut rod însutit”, pentru că a căzut în pământul cel bun.

După explicarea pildei evanghelice a duminicii, Arhiereul a făcut o asemănare cu trăirile zilelor noastre, mai exact cu soarta seminţei căzute între spini, când grijile, bogăţia şi plăcerile vieţii înăbuşă sămânţa şi aceasta nu rodeşte. „Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu” spune Sfânta Evanghelie, iar cuvântul lui Dumnezeu, ca să rodească, trebuie să fie auzit de oamenii cei buni, adică de „cei ce, cu inimă curată şi bună, aud cuvântul, îl păstrează şi rodesc întru răbdare”.

Oaspeţi seamă la Sfânta Liturghie

La Viile Apei şi-au dat întâlnire, sub patronajul Parohiei, fiii satului, în cea de a doua ediţie. Locul lor de întâlnire a fost la Slujba de Târnosire şi Sfânta Liturghie, iar după masa de amiază, au intrat în programul care le-a fost rezervat.

Unul din fiii satului este şi Gabriel Zetea, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Maramures, prezent la  toate Sfintele Slujbe, alături de primarul Gabriela Tulbure. A fost de faţă şi deputatul Cornelia Negruţ.

Parastas după înaintaşi şi distincţii

Unul din înaintaşii satului, Ilie Lazu, fost învăţător timp de 48 de ani, alături de soţia sa Ştefania, este o amintire vie în rândul credincioşilor, el trecând la Domnul în urmă cu doi ani. Pentru Ilie Lazu, soţia sa Ştefania şi alţi binefăcători ai bisericii, trecuţi în veşnicie, a fost făcută o slujbă de pomenire, chiar sub placa ce atestă că Sălii Polivalente din localitate i s-a atribuit numele marelui înaintaş.

Pentru lucrările efectuate la biserică, preotul iconom stavrofor Radu Constantin Cozma, paroh, a primit Gramata Episcopală, iar Consiliul Parohial, prin epitrop Vasile Cărăbăţ, şi binefăcătorii, au primit diplome de vrednicie.

 

 

Andrei Fărcaş

 

Lăsaţi un răspuns